Kursbeskrivningar för elektroteknikprogrammet

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Baskurs matematik

   C140111

   0

  • Matematik 1

   E004104

   5

  • Matematik 2

   E004204

   5

  • Matematik 3

   E004306

   5

  • Matematik 4

   E004404

   5

  • Matematik 5

   E004502

   5

  • Fysik 1

   E005104

   6

  • Fysik 2

   E005205

   5

  • Fysik 3

   E005304

   5

  • Introduktion till teknisk mjukvara

   E006114

   2 1/2

  • Programmering 1

   E007503

   3

  • Teknisk kemi

   M007104

   3

  • Datakunskap

   Y010504

   1/2

  • Svenska

   M001104

   2

  • Teknisk engelska

   M002204

   3

  • Engelska 2

   M002304

   2

  • Ekonomi

   I000503

   3

  • Teknisk ritning 1

   M102103

   3

  • Teknisk ritning 2

   M102203

   1

  • Förbränningsmotorer

   M106103

   2

  • Fartygsteknikens grunder

   M110104

   3

  • Maskin- och energiteknik 1

   E102103

   2

  • Maskin- och energiteknik 2

   E102201

   3

  • Modellering och simulering

   E124103

   6

  • Elritning

   E101502

   3

  • Teoretisk elteknik

   E104801

   6

  • Elkraftteknik & elmaskiner

   E105602

   4

  • Elektronik 1

   E106502

   5

  • Elektronik 2

   E106602

   3

  • Mätteknik 1

   E107102

   2

  • Mätteknik 2

   E107203

   2

  • Mätteknik 3

   E107302

   2

  • Reglerteknik 1

   E108503

   2

  • Reglerteknik 2

   E108604

   4

  • Styrteknik 1

   E109602

   4

  • Styrteknik 2

   E109702

   3

  • Fartygsautomation 1

   E117502

   4

  • Digitalteknik 1

   E111103

   3

  • Digitalteknik 2

   E111202

   1

  • Mikroprocessorteknik 1

   E112103

   2

  • Mikroprocessorteknik 2

   E112202

   4

  • Industriell IT 1

   E121104

   2

  • Industriell IT 2

   E121203

   3

  • Fartygsteori

   E125101

   5

  • Fartygselanläggningar

   E116501

   6

  • Fartygsdieselmotorer 1

   M110404

   3

  • Eldrifter

   E120202

   4

  • Kylteknik

   M105203

   3

  • Ångteknik och turbiner

   E122101

   3

  • Övningar i maskinrumssimulator 1

   M111105

   4

  • Övningar i maskinrumssimulator 2

   M111205

   4

  • Övningar i maskinrumssimulator 3

   E118102

   3

  • Övningar i maskinrumssimulator 4

   E118202

   3

  • Design-, konstruktion- och ritteknik (robotik)

   E901101

   10

  • Smarta material

   E902101

   2

  • Databaserad analys

   E903101

   4

  • Introduktion till Matlab/Octave

   E903201

   2

  • Datorteknik och -kommunikation

   E903301

   2

  • Hållbarhet

   E904101

   3

  • Datakunskap

   E910501

   1 1/2

  • Basic Safety

   S0810011

   3

  • Basic Safety - Brandskydd grundläggande

   S0810011-1

   1/2

  • Basic Safety - Livbåtsman och överlevnad

   S0810011-2

   1/2

  • Basic Safety - Personlig säkerhet och socialt ansvar

   S0810011-4

   1

  • Basic Safety - Medicinsk första hjälp

   S0810011-5

   1

  • SRC

   S0802051

   1/2

  • Skyddsmedvetenhet för sjöfarare med utsedda skyddsuppgifter

   S3862031

   1/2

  • Maritim miljömedvetenhet

   S1624032

   2

  • Maritimt ledarskap

   S1659023

   2

  • Brandskydd advanced

   S1821022

   1/2

  • Maritime Resource Management (MRM)

   S1657033

   1 1/2

  • Fartygssystem enligt STCW 2010 tabell A-III/7, fartygselektriker

   E300101

   12

  • Fartygsförlagd introduktion i fartygskännedom

   E402102

   1

  • Finska nivå 1

   Y030204

   3

  • Finska nivå 2

   Y030503

   3

  • Finska nivå 3

   Y030304

   3

  • Kvalitetsledningssystem och ISM

   M302503

   2

  • Förordningar och certifikat

   M302604

   1

  • ISPS-SSO

   S3858023

   1

  • Crowd and Crisis Management

   S1655033

   1 1/2

  • Marint arbetarskydd och säkerhetsteknik

   M302403

   1

  • Praktikhandledning

   S1656043

   1/2

  • Orienteringskurs för tankfartyg

   S0806041

   1

  • Marina bränslen och smörjoljor

   M110603

   1

  • Vett och etikett

   S3655023

   1

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • FRB - Fast Rescue Boat

   S3857013

   1 1/2

  • Arbetsförlagd utbildning

   E401301

   30

  • Godkänt praktikprogram för sjötjänst

   E401401

   78

  • Examensarbete

   E501103

   15

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Matematik 1

   E004103

   5

  • Matematik 2

   E004203

   5

  • Matematik 3

   E004305

   2 1/2

  • Matematik 3.2

   E004701

   2 1/2

  • Matematik 4

   E004403

   5

  • Matematik 5

   E004501

   5

  • Matematik 6

   E004602

   3

  • Fysik 1

   E005103

   4

  • Fysik 2.1

   E005204

   2

  • Fysik 2.2

   E005502

   2

  • Fysik 3

   E005303

   4

  • Fysik 4

   E005403

   4

  • Teknisk kemi

   M007104

   3

  • Introduktion till teknisk mjukvara

   E006114

   2 1/2

  • Datakunskap

   Y010504

   1/2

  • Datateknik

   M006103

   4

  • Programmering 1

   E007503

   3

  • Svenska 1

   M001103

   2

  • Teknisk engelska 2

   M002303

   3

  • Finska nivå 1

   Y030204

   3

  • Finska nivå 2

   Y030503

   3

  • Finska nivå 3

   Y030304

   3

  • Studieteknik

   Y010704

   1

  • Grundläggande forskningsmetodik

   Y010404

   2

  • Ekonomi

   I000503

   3

  • Brandskydd Basic

   M301104

   1

  • Brandskydd Advanced

   M301204

   1

  • Livbåtsman och överlevnadsteknik

   S0801041

   1

  • Personlig säkerhet och socialt ansvar

   S0805041

   1 1/2

  • SRC - radiotelefoni

   S0802041

   1

  • Maritime Resource Management (MRM)

   S1657033

   1 1/2

  • Teknisk ritning 1

   M102103

   3

  • Teknisk ritning 2

   M102203

   1

  • Maskin- och energiteknik 1

   E102103

   2

  • Maskin- och energiteknik 2

   E102201

   3

  • Modellering och simulering

   E124101

   4

  • Modellering och simulering

   E124102

   5

  • Elritning

   E101501

   3

  • Teoretisk elteknik 1

   E104603

   4

  • Teoretisk elteknik 2

   E104703

   1

  • Elektronik 1

   E106502

   5

  • Elektronik 2

   E106602

   3

  • Motorer och driftmaskiner 1

   E105601

   4

  • Elkraftteknik & elmaskiner

   E105602

   4

  • Mätteknik 1

   E107102

   2

  • Mätteknik 2

   E107203

   2

  • Mätteknik 3

   E107302

   2

  • Styrteknik 1

   E109602

   4

  • Styrteknik 2

   E109702

   3

  • Reglerteknik 1

   E108503

   2

  • Reglerteknik 2

   E108602

   3

  • Digitalteknik

   E111102

   4

  • Digitalteknik 1

   E111103

   3

  • Digitalteknik 2

   E111202

   1

  • Eldrifter

   E120202

   4

  • Industriell IT 1

   E121103

   2

  • Industriell IT 1

   E121104

   2

  • Industriell IT 2

   E121203

   3

  • Mikroprocessorteknik 1

   E112103

   2

  • Mikroprocessorteknik 2

   E112202

   4

  • Förbränningsmotorer

   M106103

   2

  • Fartygsteori

   E125101

   5

  • Fartygsdieselmotorer 1

   M110404

   3

  • Kylteknik

   M105203

   3

  • Ångteknik och turbiner

   E122101

   3

  • Övningar i maskinrumssimulator 1

   M111104

   3

  • Övningar i maskinrumssimulator 2

   M111204

   3

  • Övningar i maskinrumssimulator 3

   E118102

   3

  • Övningar i maskinrumssimulator 4

   E118202

   3

  • Fartygselanläggningar

   E116501

   6

  • Fartygsautomation 1

   E117502

   4

  • Maritimt ledarskap

   S1659023

   2

  • Maritim miljömedvetenhet

   S1624032

   2

  • Baskurs matematik

   C140111

   0

  • Fartygssystem enligt STCW 2010 tabell A-III/7, fartygselektriker

   E300101

   12

  • Fartygsförlagd introduktion i fartygskännedom

   E402101

   1/2

  • Marina bränslen och smörjoljor

   M110603

   1

  • Miljövård

   M302103

   2

  • Marint arbetarskydd och säkerhetsteknik

   M302403

   1

  • Kvalitetsledningssystem och ISM

   M302503

   2

  • Förordningar och certifikat

   M302603

   2

  • Ryska, grundkurs

   R033601

   3

  • Spanska grundkurs

   R034101

   3

  • Orienteringskurs för tankfartyg

   S0806031

   1 1/2

  • Crowd and Crisis Management

   S1655043

   1

  • Praktikhandledning

   S1656033

   1

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • Vett och etikett

   S3655023

   1

  • FRB - Fast Rescue Boat

   S3857013

   1 1/2

  • ISPS-SSO

   S3858023

   1

  • Skyddsmedvetenhet för sjöfarare med utsedda skyddsuppgifter

   S3862021

   1/2

  • Fortbildning för räddningsfarkoster och beredskapsbåtar

   S3867013

   1/2

  • Arbetsförlagd utbildning

   E401301

   30

  • Godkänt praktikprogram för sjötjänst

   E401401

   78

  • Examensarbete

   E501103

   15

  • Examensarbete - Grundläggande forskningsmetodik

   E501103-1

   0

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Baskurs matematik

   C140111

   0

  • Matematik 1

   E004104

   5

  • Matematik 2

   E004204

   5

  • Matematik 3

   E004306

   5

  • Matematik 4

   E004404

   5

  • Matematik 5

   E004502

   5

  • Fysik 1

   E005104

   6

  • Fysik 2

   E005205

   5

  • Fysik 3

   E005304

   5

  • Fysik 3

   E005304-1

   4

  • Fysik 3 - Laborationer

   E005304-2

   1

  • Teknisk kemi

   M007104

   3

  • Datakunskap

   Y010504

   1/2

  • Introduktion till teknisk mjukvara

   E006114

   2 1/2

  • Programmering 1

   E007503

   3

  • Svenska

   M001104

   2

  • Teknisk engelska

   M002204

   3

  • Engelska 2

   M002304

   2

  • Ekonomi

   I000503

   3

  • Teknisk ritning 1

   E127001

   3

  • Teknisk ritning 1

   M102103

   3

  • Teknisk ritning 2

   E127101

   1 1/2

  • Förbränningsmotorer

   M106103

   2

  • Fartygsteknikens grunder

   M110104

   3

  • Maskin- och energiteknik 1

   E102103

   2

  • Maskin- och energiteknik 2

   E102201

   3

  • Modellering och simulering

   E124103

   6

  • Elritning

   E101502

   3

  • Teoretisk elteknik

   E104801

   6

  • Elkraftteknik & elmaskiner

   E105602

   4

  • Elektronik 1

   E106502

   5

  • Elektronik 2

   E106602

   3

  • Mätteknik 1

   E107102

   2

  • Mätteknik 2

   E107203

   2

  • Mätteknik 3

   E107302

   2

  • Reglerteknik 1

   E108503

   2

  • Reglerteknik 2

   E108604

   4

  • Styrteknik 1

   E109602

   4

  • Styrteknik 2

   E109702

   3

  • Fartygsautomation 1

   E117502

   4

  • Digitalteknik 1

   E111103

   3

  • Digitalteknik 2

   E111202

   1

  • Mikroprocessorteknik 1

   E112103

   2

  • Mikroprocessorteknik 2

   E112202

   4

  • Industriell IT 1

   E121104

   2

  • Industriell IT 2

   E121203

   3

  • Fartygsteori

   E125101

   5

  • Fartygselanläggningar 1

   E116502

   6

  • Fartygsdieselmotorer 1

   M110404

   3

  • Eldrifter

   E120202

   4

  • Kylteknik

   M105203

   3

  • Ångteknik och turbiner

   E122101

   3

  • Övningar i maskinrumssimulator 1

   M111105

   4

  • Övningar i maskinrumssimulator 2

   M111205

   4

  • Övningar i maskinrumssimulator 3

   E118102

   3

  • Övningar i maskinrumssimulator 4

   E118202

   3

  • Basic Safety

   S0810011

   3

  • Basic Safety - Brandskydd grundläggande

   S0810011-1

   1/2

  • Basic Safety - Livbåtsman och överlevnad

   S0810011-2

   1/2

  • Basic Safety - Personlig säkerhet och socialt ansvar

   S0810011-4

   1

  • Basic Safety - Medicinsk första hjälp

   S0810011-5

   1

  • SRC

   S0802051

   1/2

  • Skyddsmedvetenhet för sjöfarare med utsedda skyddsuppgifter

   S3862031

   1/2

  • Maritim miljömedvetenhet

   S1624032

   2

  • Maritimt ledarskap

   S1659023

   2

  • Brandskydd Advanced

   M301204

   1

  • Maritime Resource Management (MRM)

   S1657043

   1

  • Fartygssystem enligt STCW 2010 tabell A-III/7, fartygselektriker

   E300101

   12

  • Fartygsförlagd introduktion i fartygskännedom

   E402102

   1

  • Finska nivå 1

   Y030204

   3

  • Finska nivå 2

   Y030503

   3

  • Finska nivå 3

   Y030304

   3

  • Kvalitetsledningssystem och ISM

   M302504

   1 1/2

  • Förordningar och certifikat

   M302604

   1

  • ISPS-SSO

   S3858023

   1

  • Crowd and Crisis Management

   S1655033

   1 1/2

  • Marint arbetarskydd och säkerhetsteknik

   M302403

   1

  • Praktikhandledning

   S1656043

   1/2

  • Orienteringskurs för tankfartyg

   S0806041

   1

  • Marina bränslen och smörjoljor

   M110603

   1

  • Vett och etikett

   S3655023

   1

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • FRB - Fast Rescue Boat

   S3857013

   1 1/2

  • Arbetsförlagd utbildning

   E401301

   30

  • Godkänt praktikprogram för sjötjänst

   E401401

   78

  • Examensarbete

   E501103

   15

  • Examensarbete - Grundläggande forskningsmetodik

   E501103-1

   0

  • Examensarbete - svenska för examensarbetet

   E501103-2

   0

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Baskurs matematik

   C140111

   0

  • Matematik 1

   E004104

   5

  • Matematik 2

   E004204

   5

  • Matematik 3

   E004306

   5

  • Matematik 4

   E004404

   5

  • Matematik 5

   E004502

   5

  • Fysik 1

   E005104

   6

  • Fysik 2

   E005205

   5

  • Fysik 3

   E005304

   5

  • Introduktion till teknisk mjukvara

   E006114

   2 1/2

  • Programmering 1

   E007503

   3

  • Teknisk kemi

   M007104

   3

  • Datakunskap

   Y010504

   1/2

  • Svenska

   M001104

   2

  • Teknisk engelska

   M002204

   3

  • Engelska 2

   M002304

   2

  • Ekonomi

   I000503

   3

  • Teknisk ritning 1

   E127001

   3

  • Teknisk ritning 2

   M102203

   1

  • Förbränningsmotorer

   M106103

   2

  • Fartygsteknikens grunder

   M110104

   3

  • Maskin- och energiteknik 1

   E102103

   2

  • Maskin- och energiteknik 2

   E102201

   3

  • Modellering och simulering

   E124103

   6

  • Elritning

   E101502

   3

  • Teoretisk elteknik

   E104801

   6

  • Teoretisk elteknik

   E104801-1

   2

  • Teoretisk elteknik

   E104801-2

   4

  • Elkraftteknik & elmaskiner

   E105602

   4

  • Elektronik 1

   E106502

   5

  • Elektronik 2

   E106602

   3

  • Mätteknik 1

   E107102

   2

  • Mätteknik 2

   E107203

   2

  • Mätteknik 3

   E107302

   2

  • Reglerteknik 1

   E108503

   2

  • Reglerteknik 2

   E108604

   4

  • Styrteknik 1

   E109602

   4

  • Styrteknik 2

   E109702

   3

  • Fartygsautomation 1

   E117502

   4

  • Digitalteknik 1

   E111103

   3

  • Digitalteknik 2

   E111202

   1

  • Mikroprocessorteknik 1

   E112103

   2

  • Mikroprocessorteknik 2

   E112202

   4

  • Industriell IT 1

   E121104

   2

  • Industriell IT 2

   E121203

   3

  • Fartygsteori

   E125101

   5

  • Fartygselanläggningar

   E116501

   6

  • Fartygsdieselmotorer 1

   M110404

   3

  • Eldrifter

   E120202

   4

  • Kylteknik

   M105203

   3

  • Ångteknik och turbiner

   E122101

   3

  • Övningar i maskinrumssimulator 1

   M111105

   4

  • Övningar i maskinrumssimulator 2

   M111205

   4

  • Övningar i maskinrumssimulator 3

   E118102

   3

  • Övningar i maskinrumssimulator 4

   E118202

   3

  • Design-, konstruktion- och ritteknik (robotik)

   E901102

   10

  • Design-, konstruktion- och ritteknik (robotik)

   E901102-1

   4

  • Design-, konstruktion- och ritteknik (robotik)

   E901102-2

   3

  • Design-, konstruktion- och ritteknik (robotik)

   E901102-3

   3

  • Smarta material

   E902101

   2

  • Databaserad analys

   E903101

   4

  • Introduktion till Matlab/Octave

   E903201

   2

  • Datorteknik och -kommunikation

   E903301

   2

  • Hållbarhet

   E904101

   3

  • Datakunskap

   E910501

   1 1/2

  • Basic Safety

   S0810011

   3

  • Basic Safety - Brandskydd grundläggande

   S0810011-1

   1/2

  • Basic Safety - Livbåtsman och överlevnad

   S0810011-2

   1/2

  • Basic Safety - Personlig säkerhet och socialt ansvar

   S0810011-4

   1

  • Basic Safety - Medicinsk första hjälp

   S0810011-5

   1

  • SRC

   S0802051

   1/2

  • Skyddsmedvetenhet för sjöfarare med utsedda skyddsuppgifter

   S3862031

   1/2

  • Maritim miljömedvetenhet

   S1624032

   2

  • Maritimt ledarskap

   S1659023

   2

  • Brandskydd advanced

   S1821022

   1/2

  • Maritime Resource Management (MRM)

   S1657033

   1 1/2

  • Fartygssystem enligt STCW 2010 tabell A-III/7, fartygselektriker

   E300101

   12

  • Fartygsförlagd introduktion i fartygskännedom

   E402102

   1

  • Finska nivå 1

   Y030204

   3

  • Finska nivå 2

   Y030504

   3

  • Finska nivå 3

   Y030304

   3

  • Kvalitetsledningssystem och ISM

   M302503

   2

  • Förordningar och certifikat

   M302604

   1

  • ISPS-SSO

   S3858023

   1

  • Crowd and Crisis Management

   S1655033

   1 1/2

  • Marint arbetarskydd och säkerhetsteknik

   M302403

   1

  • Praktikhandledning

   S1656043

   1/2

  • Orienteringskurs för tankfartyg

   S0806041

   1

  • Marina bränslen och smörjoljor

   M110603

   1

  • Vett och etikett

   S3655023

   1

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • FRB - Fast Rescue Boat

   S3857013

   1 1/2

  • Arbetsförlagd utbildning

   E401301

   30

  • Godkänt praktikprogram för sjötjänst

   E401401

   78

  • Examensarbete

   E501103

   15

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Matematik 1

   E004104

   5

  • Matematik 2

   E004204

   5

  • Matematik 3

   E004306

   5

  • Matematik 4

   E004404

   5

  • Matematik 5

   E004502

   5

  • Fysik 1

   E005103

   4

  • Fysik 2.1

   E005204

   2

  • Fysik 2.2

   E005502

   2

  • Fysik 3

   E005303

   4

  • Fysik 4

   E005403

   4

  • Ekonomi

   E008101

   3

  • Ekonomi

   M101103

   4

  • Teknisk kemi

   M007104

   3

  • Datakunskap

   Y010504

   1/2

  • Datateknik

   M006103

   4

  • Introduktion till teknisk mjukvara

   E006114

   2 1/2

  • Programmering 1

   E007503

   3

  • Svenska 1

   M001103

   2

  • Teknisk engelska 2

   M002303

   3

  • Finska nivå 1

   Y030204

   3

  • Finska nivå 2

   Y030503

   3

  • Finska nivå 3

   Y030304

   3

  • Studieteknik

   Y010704

   1

  • Grundläggande forskningsmetodik

   Y010404

   2

  • Brandskydd Basic

   M301104

   1

  • Brandskydd Advanced

   M301204

   1

  • Medicinsk första hjälp för sjöfolk

   S1823022

   1

  • Första hjälp

   S0804061

   1

  • Livbåtsman och överlevnadsteknik

   S0801041

   1

  • Personlig säkerhet och socialt ansvar

   S0805041

   1 1/2

  • SRC - radiotelefoni

   S0802041

   1

  • SRC

   S0802051

   1/2

  • Teknisk ritning 1

   M102103

   3

  • Teknisk ritning 2

   M102204

   1 1/2

  • Maskin- och energiteknik 1

   E102103

   2

  • Maskin- och energiteknik 2

   E102201

   3

  • Modellering och simulering

   E124103

   6

  • Elritning

   E101502

   3

  • Teoretisk elteknik

   E104801

   6

  • Motorer och driftmaskiner 1

   E105601

   4

  • Elektronik 1

   E106502

   5

  • Elektronik 2

   E106602

   3

  • Mätteknik 1

   E107102

   2

  • Mätteknik 2

   E107203

   2

  • Mätteknik 3

   E107302

   2

  • Reglerteknik 1

   E108503

   2

  • Reglerteknik 2

   E108604

   4

  • Styrteknik 1

   E109602

   4

  • Styrteknik 2

   E109702

   3

  • Fartygsautomation 1

   E117502

   4

  • Digitalteknik 1

   E111103

   3

  • Digitalteknik 2

   E111202

   1

  • Mikroprocessorteknik 1

   E112103

   2

  • Mikroprocessorteknik 2

   E112202

   4

  • Industriell IT 1

   E121104

   2

  • Industriell IT 2

   E121203

   3

  • Förbränningsmotorer

   M106103

   2

  • Fartygsteori

   E125101

   5

  • Fartygselanläggningar

   E116501

   6

  • Fartygselanläggningar 1

   E116502

   6

  • Fartygsdieselmotorer 1

   M110404

   3

  • Kylteknik

   M105203

   3

  • Ångteknik och turbiner

   E122101

   3

  • Övningar i maskinrumssimulator 1

   M111104

   3

  • Övningar i maskinrumssimulator 2

   M111204

   3

  • Övningar i maskinrumssimulator 3

   E118102

   3

  • Övningar i maskinrumssimulator 4

   E118202

   3

  • Maritim miljömedvetenhet

   S1624032

   2

  • Maritimt ledarskap

   S1659023

   2

  • Kvalitetsledningssystem och ISM

   M302503

   2

  • Praktikhandledning

   S1656033

   1

  • Fartygets vård och underhåll

   S0506051

   2

  • Crowd and Crisis Management

   S1655033

   1 1/2

  • Marint arbetarskydd och säkerhetsteknik

   M302403

   1

  • Fortbildning för räddningsfarkoster och beredskapsbåtar

   S3867013

   1/2

  • Fartygssystem enligt STCW 2010 tabell A-III/7, fartygselektriker

   E300101

   12

  • Orienteringskurs för tankfartyg

   S0806031

   1 1/2

  • Orienteringskurs för tankfartyg

   S0806041

   1

  • Marina bränslen och smörjoljor

   M110603

   1

  • Vett och etikett

   S3655023

   1

  • ISPS-SSO

   S3858023

   1

  • Skyddsmedvetenhet för sjöfarare med utsedda skyddsuppgifter

   S3862021

   1/2

  • Maritime Resource Management (MRM)

   S1657033

   1 1/2

  • Miljövård

   M302103

   2

  • Förordningar och certifikat

   M302603

   2

  • FRB - Fast Rescue Boat

   S3857013

   1 1/2

  • Baskurs matematik

   C140111

   0

  • Ryska, grundkurs

   R033601

   3

  • Spanska grundkurs

   R034101

   3

  • Italienska, grundkurs

   R037101

   3

  • Marknadsföring av Högskolan på Åland

   R340502

   1

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • Hamnfunktioner

   S0505041

   1 1/2

  • Maskinarbete

   S0004031

   1 1/2

  • Teamutveckling och medarbetarskap/ Team Development and Teamwork

   I340602

   1 1/2

  • Skolfartyg 1

   S0502031

   1 1/2

  • Fartygsförlagd introduktion i fartygskännedom

   E402101

   1/2

  • Arbetsförlagd utbildning

   E401301

   30

  • Godkänt praktikprogram för sjötjänst

   E401401

   78

  • Examensarbete

   E501103

   15