Hoppa till innehåll
Anmälan till vårens kurser har öppnat! We use Google to translate this website. We do not take responsibility for possible mistranslations. If you have any questions, please contact info@ha.ax.

Studera utomlands

Nyttiga erfarenheter och personlig utveckling

Ta chansen och studera en termin eller ett läsår vid högskolans samarbetshögskolor i Europa. Du kan söka stipendier för ett utbyte via mobilitetsprogrammen Erasmus+ och Nordplus.

Erasmus

 • Via Erasmus+ är det möjligt att:

  • studera eller undervisa sitt eget ämne utomlands
  • utveckla sina språkkunskaper
  • utöka övriga internationella färdigheter, bland annat genom att bekanta sig med ett annat lands kultur
  • skapa nätverk.

  Syftet med programmet är att:

  • förbättra utbildningens nivå
  • öka de europeiska högskolornas internationella samarbete
  • främja mobiliteten bland studerande och personal
  • arbeta för ett ömsesidigt erkännande av studieprestationer i Europa.

  Högskolan på Åland deltar i Erasmus+ programmet år 2014-2020.

 • Du kan använda dina utbytesmånader via Erasmus på det sätt du vill. Du kan också dela in utlandsstudierna i flera delar. Det betyder att du kan åka på studentutbyte vid flera tillfällen under din utbildning. I val mellan jämnstarka sökande ger högskolan dock företräde åt de studerande som åker på utbyte första gången.

  Tiden för studier eller praktik utomlands inom ramarna för Erasmus+ är:

  • minst 2 månader för praktik
  • minst 3 månader för studier
  • högst 12 månader totalt.

  Det går också att kombinera både praktik och studier inom programmet.

 • Studerande som åker på Erasmus-utbyte får ett Erasmus-stipendium.

  Stipendiebeloppen är fastställda enligt utbytets längd och aktuellt land:

  • Klass 1: 470 euro per månad – Danmark, Island, Irland, Norge, och Sverige
  • Klass 2: 420 euro per månad – Belgien, Estland,  Lettland, Litauen, Spanien, Turkiet och Tyskland

  Utöver det kan du också ansöka om övrig finansiering, till exempel Högskolans mobilitetsstipendium.

 • Högskolan på Åland har avtal med följande högskolor:

  Belgien
  Thomas More
  Utbildningsprogram: Företagsekonomi, Hospitality Management och vård

  Estland
  Kuressaare College of Tallinn University of Technology
  Utbildningsprogram: Företagsekonomi och Hospitality Management

  Tallinna TTK University of Applied Sciences
  Utbildningsprogram: Elektroteknik, företagsekonomi, it och maskinteknik

  Frankrike
  Ensta Bretagne, Brest
  Utbildningsprogram: Informationsteknik

  Université Paris-Sud, Orsay
  Utbildningsprogram: Teknikprogrammen

  Irland
  CIT National Maritime College of Ireland
  Utbildningsprogram: Sjöfart, maskinteknik, elektroteknik

  Island
  University of Akureyri
  Utbildningsprogram: Företagsekonomi

  Lettland
  Latvian Maritime Academy, Riga
  Utbildningsprogram: Sjöfart, maskinteknik, elektroteknik

  Litauen

  Klaipeda University
  Utbildningsprogram: Företagsekonomi, Hospitality Management, teknikprogrammen, vård


  Lithuanian Maritime Academy Klaipeda
  Utbildningsprogram: Sjöfart, maskinteknik, elektroteknik

  Norge
  Hedmark University College, Elverum
  Utbildningsprogram: Vård

  University of Nordland, Bodø
  Utbildningsprogram: Vård

  Oslo and Akershus University, Oslo Business School
  Utbildningsprogram: Företagsekonomi

  Portugal
  ISEP Porto School of Engineering
  Utbildningsprogram: elektroteknik och IT

  Spanien
  Universidade da Coruña
  Utbildningsprogram: Maskinteknik

  Universidad Carlos III de Madrid
  Utbildningsprogram: Informationsteknik

  Universidad de la Laguna, Tenerife
  Utbildningsprogram: Sjöfart och elektroteknik

  Universidad de Málaga
  Utbildningsprogram: Vård

  Universidad Politécnica de Valencia, Alcoy
  Utbildningsprogram: Maskinteknik, elektroteknik, företagsekonomi, informationsteknik

  Universitat de Lleida
  Utbildningsprogram: Informationsteknik

  Sverige

  Umeå Universitet
  Utbildningsprogram: teknisk fysik (elektroteknik)

  Turkiet
  Akdeniz University, Antalya
  Utbildningsprogram: Elektroteknik och Hospitality Management

  Tyskland
  Fachhochschule Karlsruhe
  Utbildningsprogram: Företagsekonomi, elektroteknik, informationsteknik

  Hochschule Emden Leer
  Utbildningsprogram: Sjöfart och maskinteknik

  Fachhochschule Stralsund
  Utbildningsprogram: Företagsekonomi och Hospitality Management

Nordplus

 • Nordiska ministerrådet finansierar Nordplus, ett utbytesprogram för högre utbildning inom Norden och de baltiska länderna. Samarbetet sker inom nätverk där högskolor och universitet från minst tre nordiska länder ingår. Det är inom dessa nätverk som programmets aktiviteter äger rum.

  Förutom student- och lärarutbyten samarbetar utbildningar även kring gemensamma intensivkurser och projekt. Utbytesperioden för studerande varierar från en månad till ett år.

 • Studerande får Nordplus-stipendier för heltidsstudier.

  Stipendiebeloppet är:

  • 200 euro/månad för maximalt 9 månader under varje läsår
  • 330 euro i resebidrag som en engångsbetalning.

  Utöver det kan du ansöka om övrig finansiering, till exempel Högskolans mobilitetsstipendium.

 • Högskolan på Åland har avtal med Nordplus samarbetsnätverk (se: Kontaktpersoner för Nordplusnätverken)

Språktest och språkkurser inom Erasmus+

 • Studerande som åker på studentutbyte eller praktik via Erasmus+ måste avlägga ett online-språktest före och efter utlandsperioden.

  Språktestet tar du när det huvudsakliga studie- eller praktikspråket är ett av de vanligaste språken inom EU:

  • engelska
  • spanska
  • tyska
  • franska
  • italienska
  • holländska.

  Bara de studerande som har utlandsperiodens huvudsakliga studie- eller arbetsspråk som sitt eget modersmål är befriade från språktestet.

  Både den studerande och hemhögskolan får alltid veta resultatet från språktestet. Den mottagande högskolan får det inte. Det går alltså inte att ställa in utbytet på grund av testresultaten.

 • Den första delen av det obligatoriska språktestet ska du avlägga så snart som möjligt efter att urvalet till utbytet är klart.

  När du har blivit utvald att delta i Erasmus+ får du ett e-postmeddelande med instruktioner.

  Språktestets första del bör vara avlagd före utlandsperioden börjar.

 • Det språk som provet testar är studentens huvudsakliga studie- eller arbetsspråk under utlandsperioden.

  Studerande som får resultatet B1 eller lägre i språktestet får automatiskt en inbjudan att delta i en online-språkkurs.

  Studerande som får resultat B2-C2 får möjlighet att utveckla sina språkkunskaper med hjälp av en online-språkkurs

  Studerande med resultat B2-C2 kan välja om de avlägger en språkkurs i utlandsperiodens huvudsakliga studie- eller arbetsspråk eller i det språk som talas i mållandet.

Checklista vid ansökningsprocessen

 • Börja med att bekanta dig med våra samarbetsskolor och deras kursutbud. Ovan på denna sida kan du läsa mer och upptäcka vilka möjligheter som finns för:

  • Erasmus samarbetshögskolor
  • Nordplus samarbetsnätverk
 • Bestäm dig för vart du vill åka på utbyte. Vilket land och vilken skola passar dig bäst?

 • Du kan söka stipendier via Erasmus och Nordplus samt söka annan finansiering.

 • Ansökningen till Erasmusstudier är aktuell i februari.
  Möjligheten till Nordplusstudier diskuteras kontinuerligt.

 • Kontrollera vad som gäller för ditt utbyte. Ta ett språktest och delta i eventuella språkkurser om du åker på Erasmus-utbyte.

  Se mer information om språktest och språkkurser under rubriken Språktest och språkkurser inom Erasmus+

 • Kom ihåg att kontrollera försäkringar, visum, vaccinationer med mera.

 • Du behöver fylla i ett Learning Agreement-avtal till Nordplus eller Erasmus i början och slutet av ditt utbyte.

 • Ha roligt och njut av upplevelsen!

Efter mobiliteten

När du är tillbaka från dina utbytesstudier ska du rapportera om ditt utbyte. Om du varit på Erasmus-utbyte behöver du också göra ett slutligt språktest.