Elektroteknik – Reglerteknik 1

Kurskod E108503
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande behärska principen för återkoppling samt inställning av PID-regulatorer för olika processer.

Innehåll

Reglersystem: Signaler, system, modeller, processers egenskaper, dynamik, blockscheman, styrning genom återkoppling, möjligheter och risker med återkoppling, egenskaper för reglersystem.
PID regulatorer samt deras inställning, autotuning.
Reglerkonfigurationer: Framkoppling, kaskadreglering, kvotreglering, övertagande reglering.
Digitala reglersystem: Digital PID-reglering och differensekvationer.
Grafiska miljöer för automation och övervakning, Simulink och LabVIEW.

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid laborationer.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Godkänd tentamen, godkända övningar och godkända laborationsrapport.

Kurslitteratur och studiematerial

I första hand valda delar från:
Thomas, B. (2008) Modern reglerteknik. 4. upplagan. Lider AB: Falköping.

Kompletteras med eget material, manualer och
Forsman, K. (2005) Reglerteknik för processindustrin. Studentlitteratur: Lund.
Lennartson, B. (2002) Reglerteknikens grunder. Studentlitteratur: Lund.
Hägglund, T. (2008) Praktisk processreglering. Studentlitteratur: Lund.

Förkunskaper

ET: Teoretisk elteknik, Elektronik 1, Matematik 2.
IT: Matematik, Elteknik och elektronik

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. U, G och VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar varvade med demonstrationer, exempel, övningar, inlämningsuppgifter och laborationer.

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning

Utskriven 18 juli 2024 kl 21:04