Hoppa till innehåll

Elektroteknik

Information för dig som studerar på utbildningsprogrammet för elektroteknik.

Allmän information

Praktik

 • Målet med praktiken är att skapa en mångsidig bild av framtida arbetsuppgifter och ge en generell arbetslivsorientering. Praktiken ska stödja studierna vid programmet genom att utgå ifrån utbildningens centrala yrkesämnen.

  Den totala praktikomfattningen för examen är 30 sp. Om du planerar att söka STCW behörighet A-III/6 ska du ha utfört kursen Arbetsförlagd utbildning (30 sp) samt Godkänt praktikprogram för sjötjänst (78 sp).

 • Praktiken i kursen omfattar 30 sp godkänd praktik.

  Den studerande erhåller 0,3 sp per dag (8h) för sin prestation.

  Den totala praktikomfattningen för examen är 30 sp.

 • Praktiken i kursen omfattar 78 sp godkänd praktik.

  Den studerande erhåller 0,3 sp per dag (8h) för sin prestation.

  För godkänd kurs ska även kursen Arbetsförlagd utbildning (30 sp) också vara godkänd.

 • Det totala praktikomfattningen för studerande som avser söka STCW behörighet Elmästare A-III/6 är således 108 sp (30 sp +78 sp).

  Av denna praktik ska minst 54 sp (sex månader) vara handledd praktik i sjötjänst, dokumenterad i On Board Training Record Book.

  Som praktik kan även räknas:

  • Yrkesutvecklande simulatorträning, upp till 9 sp
  • Avlagd gymnasieexamen (minst 3-årig utbildning) inom samma eller motsvarande studieinriktning motsvarande högst 30 sp.
 • Du ska lämna in ett giltigt finskt läkarintyg för maskintjänst till sjöss före praktiktjänstgöring på utbildningsprogrammet för elektroteknik.

  I förordningen om läkarundersökning av sjömän finns information om läkarundersökning av sjömän och krav på sjömäns hälsa.

 • Kom ihåg att försäkra dig med privat reseförsäkring under sjöpraktiken.

  Du är försäkrad från skolans sida bara under praktiken, inte på din fritid.

  Läs mer om försäkringar på sidan Ekonomiskt stöd