Elektroteknik – Datakunskap

Kurskod Y010504
Studiepoäng 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha elementära datakunskaper för studier samt yrkesarbete.

Innehåll

Du skall kunna hantera de vanligaste redigeringsfunktionerna i ett textbehandlingsprogram, typ
Microsofts Word.
Du skall kunna skapa en kalkyl med enkla formler, formler för summering av rader och kolumner, kopiera
formler samt göra diagram i ett kalkylprogram, typ Microsofts Excel.
Du skall kunna skapa en enkel presentation i ett presentationsprogram, typ Microsofts Powerpoint.

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Elektroteknik

Examination

Avslutande tentamen med uppgifter i de olika programmen som skickas till läraren med e-post

Kurslitteratur och studiematerial

Av läraren utdelat kurs- och övningsmaterial

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort
. Vitsordskala – G.

Arbetsformer

Praktiska övningar med de olika programpaketen

Utskriven 04 augusti 2020 kl 03:47