Elektroteknik – Maskin- och energiteknik 2

Kurskod E102201
Studiepoäng 3
Goals

Efter avslutad kurs (gäller både del 1 och del 2) skall studerande kunna:
– redogöra för de vanligaste inom elindustrin utnyttjade materialen och känner deras viktigaste egenskaper,
– välja ändamålsenliga delar, material och tillverkningsmetoder för de mekaniska element som ingår i mekaniska och elektriska produkter och vid valet utnyttja handböckernas materialtabeller,
– välja lämpliga maskiner för olika processer,
– beakta de krav, som olika maskiner ställer på installationen,
– redogöra för de vanligast förekommande metoderna för energiproduktion och energitransport.

Contents

Endast del 2
Mekanik och hållfasthetslära
– beräkning av krafter och belastningar för ett föremål i statisk jämvikt,
– friktionen, storlek och betydelse,
– definiering av dynamikens grundbegrepp och lagar,
– hållfasthetsberäkning för enkla drag-, tryck-, böjnings-, vrid- och skärbelastningsfall,
– utnyttjande av hållfasthetsuppgifter för val av maskindelar,
– kännedom om utmattning och hålkälsverkan.

Maskiner och maskinelement
– kännedom om konstruktion, egenskaper och installationskrav för de element, som används för energiöverföring mellan maskiner, speciellt axlar, lager, växlar, kopplingar, kedjor och remmar.

Attendance

Närvaroskyldighet enligt lärarens anvisningar

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Skriftliga tentamen inkluderande teori- och räkneuppgifter

Material

Enligt föreläsares anvisningar

Prerequisite

Maskin och energiteknik 1, Fysik 3, avsnittet om mekanik

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, självstudier, övningar, projektuppgifter, eventuella studiebesök.

Utskriven 05 december 2020 kl 23:34