Hoppa till innehåll
Anmälan till vårens kurser har öppnat! We use Google to translate this website. We do not take responsibility for possible mistranslations. If you have any questions, please contact info@ha.ax.

Sjukskötare

Information för dig som studerar på utbildningsprogrammet för vård

Allmän information

Praktik och utbytesstudier

 • Inom sjukskötarprogrammet erbjuds du som studerande praktik under hela utbildningen. Studierna innehåller minst 60 studiepoäng (sp) handledd praktik, som är verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

  Utöver detta genomför du också praktikrelaterade moment (motsvarande minst 15 sp) som:

  • praktiska övningar i metodrum
  • VFU-uppgifter
  • läkemedelshantering och -beräkning.

  Utöver den obligatoriska VFU:n är det möjligt att välja ytterligare fem till sex veckor VFU under den sjunde terminen.

  Blanketter

  Reseräkning

  Anhållan om kilometerersättning

  Ansökan om kort för bussresor

  Dokument

  Praktikhandboken

  Styrdokument för praktik

  Direktiv vid skador eller arbetsolycksfall i samband med praktisk utbildning

  Vaccination av vårdstuderande

 • Som studerande vid vårdprogrammet har du möjlighet att genomföra internationell praktik som komplement till praktiken på Åland.

  Utbytet inom vårdprogrammet sker inom Skandinavien och Baltikum genom Nordplus-nätverken DANOSFI, Medico, VAUM, Nordkvist och NORDMAN. Inom Europa sker utbytet genom ERASMUS.

  Studier utanför Åland, både teoretiska eller praktiska, kan medföra merkostnader för den studerande. Nordplus- och Erasmus-programmen stöder dig med stipendier vid studier och praktik utomlands. Läs mer om studier och praktik under Mina studier, Studier och praktik utomlands.

   

  Nordplus

  Nordiska ministerrådet finansierar Nordplus, ett utbytesprogram för högre utbildning inom Norden och de baltiska länderna. Samarbetet sker inom nätverk där högskolor och universitet från minst tre nordiska länder ingår. Förutom student- och lärarutbyten samarbetar utbildningarna även kring gemensamma intensivkurser och projekt. Läs mer om vilka partnerskolor som finns med i nätverken 

  Kontaktpersoner för nätverken

  DANOSFI: Katarina Ulenius

  MEDICO: Jenny Österbacka

  NORDKVIST: Anna Lundberg

  VAUM: Lena Nyman-Wiklund

  ERASMUS:  Lena Nyman-Wiklund

  I ärenden gällande nätverkens koordinering kan Internationella koordinatorn Lena Nyman-Wiklund kontaktas.

  ERASMUS utbyte

  Studier och även praktik inom Europa kan ske genom Erasmus utbyte och med de partnerhögskolor som Högskolan på Åland har avtal med. Inom vårdprogrammet är det Högskolen i Innlandet och University of Nordland, Bodø  i Norge och University of Malaga i Spanien.

   

   

 • Höstterminen

  Termin 1
  Studiebesök inom kursen Omvårdnad som profession och vetenskap, vecka 39.

  Termin 3
  Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 1, vecka 42-49

  Termin 4
  Omvårdnad av patienter inom primärhälsovård och vid psykisk ohälsa, vecka 48-51, 2

  Vårterminen

  Termin 2
  Grundläggande omvårdnad, vecka 5-9

  Omvårdnad av patienter med långvariga sjukdomstillstånd, vecka 17-22

  Termin 4
  Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 2, vecka 10-17

  Termin 6
  Omvårdnad av patienter inom primärhälsovård och vid psykisk ohälsa, vecka 3-9

Valfria studier

 • I dina studier kan du läsa ett visst antal studiepoäng (sp) i valfria kurser. De valfria studierna kan bestå av teori eller praktik.

  Det är viktigt att du alltid kontrollerar med din studiehandledare i god tid före kursstarten om du kan tillgodoräkna dig kursen som valfri kurs.

 • Du kan läsa kurser vid Öppna högskolan så att antalet valfria kurser på ditt utbildningsprogram uppfylls. Vill du läsa kurser utöver detta antal studiepoäng så betalar du själv terminsavgiften vid Öppna högskolan.

  Om du väljer att läsa teoretiska universitetskurser kan du läsa via Öppna högskolan eller andra högskolor/universitet. Utbildningar i Sverige söker du via antagning.se. Observera att behörighet för högskolestudier i Sverige krävs för att söka till kurser via antagning.se

  Du kan också läsa kurser på CampusOnline.fi CampusOnline är det gemensamma digitala kursutbudet för yrkeshögskolorna i Finland. Här kan du välja kurser från andra yrkeshögskolor avgiftsfritt och inkludera studierna i din egen examen. Men kolla alltid med din studiehandledare innan.

  Du har även möjlighet att delta i kurser som erbjuds inom sjukskötarprogrammets olika nätverk.

  Kurser via Öppna högskolan

  Om du anmält dig till en kurs på Öppna högskolan och fått den godkänd som valfri, men inte deltar eller inte slutför den, måste programmet ändå betala för den. Du har då förbrukat studiepoäng av det som programmet betalar för dig.

  Om du återtar din anmälan till en kurs vid Öppna högskolan efter att anmälningstiden gått ut eller om du uteblir från kursen tar Öppna högskolan en annulleringsavgift om 20 € av dig. Det gäller också för programstuderande.
  Läs om avanmälan av kurser via Öppna högskolan.

  Under en termin kan du gå flera kurser utan extra avgift om kurserna ordnas av ett och samma universitet eller högskola. Till exempel Åbo Akademi.

  För att få din kurs registrerad på studiekortet begär du kursintyg från det universitet eller högskola som examinerat kursen, exempelvis från Åbo Akademi. Du fyller i valideringsansökan i Wilma och bifogar kopia av kursintyget och kursbeskrivning, se handledningen hur du ska göra.

 • Inom de valfria studierna kan du genomföra en upp till fem veckor lång praktik. Önskemål om praktikplats lämnar du till studiehandledaren terminen innan den valfria praktiken genomförs.

Examensarbete