Sjukskötare

Information för dig som studerar på utbildningsprogrammet för vård.

Praktik och utbytesstudier

Valfria studier

 • I dina studier kan du läsa ett visst antal studiepoäng (sp) i valfria kurser. De valfria studierna kan bestå av teori eller praktik.

  Det är viktigt att du alltid kontrollerar med din studiehandledare i god tid före kursstarten om du kan tillgodoräkna dig kursen som valfri kurs.

 • Du kan läsa kurser vid Öppna högskolan så att antalet valfria kurser på ditt utbildningsprogram uppfylls. Vill du läsa kurser utöver detta antal studiepoäng så betalar du själv terminsavgiften vid Öppna högskolan.

  Om du väljer att läsa teoretiska universitetskurser kan du läsa via Öppna högskolan eller andra högskolor/universitet. Utbildningar i Sverige söker du via antagning.se. Observera att behörighet för högskolestudier i Sverige krävs för att söka till kurser via antagning.se

  Du kan också läsa kurser på CampusOnline.fi CampusOnline är det gemensamma digitala kursutbudet för yrkeshögskolorna i Finland. Här kan du välja kurser från andra yrkeshögskolor avgiftsfritt och inkludera studierna i din egen examen. Men kolla alltid med din studiehandledare innan.

  Du har även möjlighet att delta i kurser som erbjuds inom sjukskötarprogrammets olika nätverk.

  Kurser via Öppna högskolan

  Om du anmält dig till en kurs på Öppna högskolan och fått den godkänd som valfri, men inte deltar eller inte slutför den, måste programmet ändå betala för den. Du har då förbrukat studiepoäng av det som programmet betalar för dig.

  Om du återtar din anmälan till en kurs vid Öppna högskolan efter att anmälningstiden gått ut eller om du uteblir från kursen tar Öppna högskolan en annulleringsavgift om 20 € av dig. Det gäller också för programstuderande.
  Läs om avanmälan av kurser via Öppna högskolan.

  Under en termin kan du gå flera kurser utan extra avgift om kurserna ordnas av ett och samma universitet eller högskola. Till exempel Åbo Akademi.

  För att få din kurs registrerad på studiekortet begär du kursintyg från det universitet eller högskola som examinerat kursen, exempelvis från Åbo Akademi. Du fyller i valideringsansökan i Wilma och bifogar kopia av kursintyget och kursbeskrivning, se handledningen hur du ska göra.

 • Inom de valfria studierna kan du genomföra en upp till fem veckor lång praktik. Önskemål om praktikplats lämnar du till studiehandledaren terminen innan den valfria praktiken genomförs.

Examensarbete