Hoppa till innehåll
Anmälan till vårens kurser har öppnat! We use Google to translate this website. We do not take responsibility for possible mistranslations. If you have any questions, please contact info@ha.ax.

Studier och praktik utomlands

Högskolan på Åland samarbetar med högre utbildningar i Norden och Europa och deltar i utbildningsprogrammen Erasmus+ och Nordplus.

Studier och praktik inom mobilitetsprogrammen

Det är utvecklande, intressant och lärorikt att uppleva en annan kultur från insidan. Utbytesstudier eller praktik under studietiden innebär stora fördelar på arbetsmarknaden efter din examen.
Högskolan på Åland har ett stort antal samarbetshögskolor och erbjuder bland annat stipendier genom:

 • Erasmus+ – Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolorna år 2021-27.
 • Nordplus – Nordiska ministerrådets utbytesprogram vars samarbete bygger på nätverk mellan samarbetande utbildningsenheter runt om i Norden och Baltikum. Läs mer om Högskolans Nordplus nätverk.

Förutom utlandsstudier genom Erasmus+ och Nordplus är det också möjligt att söka stipendier för praktik via dessa program. Högskolan har också ett eget mobilitetsstipendium som kan sökas för utbyte.

Hur ska du ansöka om utlandsstudier och internationell praktik?

Om du är intresserad av att studera eller göra praktik utomlands ska du i första hand kontakta studiehandledaren för ditt program för en första diskussion.  Du kan också vända dig direkt till högskolans internationella koordinator Lena Nyman-Wiklund för att diskutera dina valmöjligheter och sedan för att göra din egentliga ansökan. Studier eller praktik utomlands kräver alltid att du lämnar in en ansökan till den internationella koordinatorn.

Dina kurser valideras efter utbytet

Innan du inleder dina studier utomlands gör du upp en plan på vilka kurser du ska avlägga under ditt utbyte eller vad du ska uppnå med din praktik. Du gör ett sk. Learning Agreement (LA) i samråd med din studiehandledare och högskolans internationella koordinator. I avtalet framgår vilka kurser du ska avlägga under dina utlandsstudier och målsättningen med praktiken. Dina studieprestationer blir sedan validerade i den examen du avlägger vid Högskolan på Åland. Ett välplanerat utbyte gör att du kan få de flesta av dina kurser validerade och och utexamineras i planerad tid.

 

Möjligheter till utbytesstudier och praktik

  • via Erasmus vid samarbetshögskolor i Belgien, Estland, Frankrike, Irland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Turkiet, Tyskland.
  • via Nordplus genom nätverkens partnerskolor i Danmark, Estland, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Sverige

  Information om att studera utomlands

  • via Erasmus i EU-länderna, Turkiet samt i EFTA-länder (Norge, Island, Liechtenstein).
  • via Nordplus i Norden och de baltiska länderna genom programmens olika nätverk.

  Information om praktik utomlands

 • Högskolan på Åland har inte partnerhögskolor utanför Europa. Studerande som vill kan göra praktik utanför Europa, högskolan har försäkring för praktiken och som finansiering har högskolan HÅ-mobilitetsstipendiet. För praktik utanför Europa arrangerar studerande själva sin praktikplats som ska godkännas av praktikansvarig.

Blanketter för studier och praktik utomlands