Studier och praktik utomlands

Högskolan på Åland samarbetar med högre utbildningar i Norden och Europa och deltar i utbildningsprogrammen Erasmus+ och Nordplus.

Det är utvecklande, intressant och lärorikt att uppleva en annan kultur från insidan. En undersökning vid Europeiska kommissionen visar också att Erasmusstudier innebär stora fördelar på arbetsmarknaden för de studerande.

Läs mer om EU-kommissionens Erasmus-undersökning

Studier och praktik inom mobilitetsprogrammen

Högskolan på Åland har ett stort antal samarbetshögskolor och erbjuder bland annat stipendier genom:

 • Erasmus+ – Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolorna år 2014-2020.
 • Nordplus – Nordiska ministerrådets utbytesprogram vars samarbete bygger på nätverk mellan samarbetande utbildningsenheter runt om i Norden och Baltikum.

Förutom utlandsstudier genom Erasmus+ och Nordplus är det också möjligt att söka praktik via dessa program.

Ansöka om utlandsstudier och internationell praktik

Kontakta i första hand din programkoordinator/studiehandledare när du planerar utbytesstudier eller praktik. Därefter vänder du dig till högskolans internationella koordinator. Studier eller praktik utomlands kräver alltid att du lämnar in en ansökan till den internationella koordinatorn.

Du lämnar vanligtvis in din ansökan för Nordplus-praktik i samband med din praktikplanering, men det går också att göra ansökan fortlöpande.

 • Innan du inleder dina studier utomlands gör du upp ett Learning Agreement (LA) i samråd med din studiehandledare/programkoordinator och högskolans internationella koordinator. I avtalet framgår vilka kurser du ska avlägga under dina utlandsstudier. Dina studieprestationer blir sedan validerade i den examen du avlägger vid Högskolan på Åland.

Möjligheter till utbytesstudier och praktik

  • via Erasmus vid samarbetshögskolor i Belgien, Estland, Frankrike, Island, Lettland, Litauen, Norge, Spanien, Storbritannien, Turkiet, Tyskland.
  • via Nordplus genom nätverkets olika företag i Danmark, Norge, Sverige, Island, Estland, Lettland, Litauen, Grönland, Färöarna.

  Information om att studera utomlands

  • via Erasmus i EU-länderna, Turkiet samt i EFTA-länder (Norge, Island, Liechtenstein).
  • via Nordplus i Norden och de baltiska länderna genom programmens olika nätverk.

  Information om praktik utomlands

 • Högskolan på Åland har inte partnerhögskolor utanför Europa. Studerande som vill praktisera utanför Europa arrangerar själva sin praktikplats.

Blanketter för studier och praktik utomlands