Hoppa till innehåll
Anmälan till vårens kurser har öppnat! We use Google to translate this website. We do not take responsibility for possible mistranslations. If you have any questions, please contact info@ha.ax.

Tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen

Högskolan på Åland står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här sidan beskriver vi:

  • hur Högskolan på Ålands webbplatser (www.ha.ax, www.open.ax, bibliotek.ha.ax och studerande.ha.ax) uppfyller landskapslagen (2019:7) om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen är byggd under 2018 och har sedan dess vidareutvecklas i omgångar med tillgänglighet och användarvänlighet i åtanke. Senast våren 2021 gjordes ett omfattande arbete i design och tillgänglighet för att följa standarden för webbtillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Innehåll som inte är tillgängligt

Vi har försökt göra allt material så tillgängligt som möjligt men vi vet om att vissa material i PDF format inte är anpassade för uppläsningsprogram. Exempelvis:

  • blanketter
  • informationsblad

Vi vet också om att ett antal bilder saknar alternativ beskrivning, det arbetar vi med.

Vi vet också om att formatet ”iframes” som några av våra integrerade sidor visas i har vissa brister i tillgänglighet men dem är enligt direktiven godkända.

Har du synpunkter på tillgängligheten?

Kontakta oss om du upptäcker brister i tillgängligheten på webbplatsen. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du kan ta del av innehållet.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Ålands landskapsregering har ansvaret för tillsyn över landskapslagen om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta regeringens registrator på registrator@regeringen.ax och påtala det.

Mer information om tillgängliga webbplatser och landskapsregeringens tillsynsansvar

Hur vi testat webbplatsen

West Art Communication AB har gjort en granskning av www.ha.ax.

Granskningsmetod:

  1. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1
  2. Siteimprove Accessibility Checker

Vi gör manuella granskningar av webbplatsen löpande samt samarbetar med vår leverantör av webbplatsen för att alltid ha de senaste uppdateringarna.

Granskningen gjordes i maj 2021.

Senaste bedömning gjordes i maj 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast i maj 2021.