Elektroteknik – Introduktion till teknisk mjukvara

Kurskod E006114
Studiepoäng 2 1/2
Lärandemål

Studerande behärskar MATLAB och Simulink som verktyg för tekniska beräkningar och visualisering av numerisk data och kan utnyttja MATLAB och Simulink i andra kurser.

Innehåll

Introduktion till MATLAB och Simulink.

Närvaro

2,5 studiepoäng fördelat på demonstrationer, lektioner och övningar, samt arbete utöver schemalagd verksamhet.
Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Godkända övningar och godkänd tentamen enligt separata direktiv.

Kurslitteratur och studiematerial

Material, manualer och exempel enligt ansvarig lärare.
För självstudier i MATLAB kan boken Pratap, Rudra: Getting started with MATLAB 7. – 244 s. År 2006
rekommenderas.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Programmeringsmiljö för MATLAB och Simulink.

Förkunskaper

Programmering, Teoretisk elteknik, Reglerteknik 1

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort

Arbetsformer

Föreläsningar varvade med interaktiva demonstrationer, exempel och övningar.

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning

Utskriven 18 juli 2024 kl 21:09