Hoppa till innehåll
Anmälan till vårens kurser har öppnat! We use Google to translate this website. We do not take responsibility for possible mistranslations. If you have any questions, please contact info@ha.ax.

Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar.

 • Utbetalningen sker när alla parter undertecknat kontraktet och övriga handlingar är inlämnade till den internationella koordinatorn. Språktestet ska också vara utfört före utbetalning.

 • Du är berättigad till studiestöd enligt gällande normer om du får ditt studiestöd från Åland eller Finland när du gör din praktik inom ramen för dina studier. Även vid examensarbete har du rätt till studiemedel.

  För övriga länder: kontakta den enhet som behandlar ditt studiestöd.

 • Innan du åker ut på din praktik måste du se till att du är försäkrad. Försäkringar verkar alltid överflödiga så länge inget oförutsett händer, men det är ett absolut måste att du är försäkrad.

  Högskolan har en lagstadgad försäkring för praktik, även utomlands.

  Du ska även ta med dig ditt sjukförsäkringskort som är utfärdat av FPA . Det gäller om du ska till ett land inom EU/EES och Norden. Du beställer kortet genom FPA.

 • Stipendiebeloppet per månad är på 570-620 €. Tanken är att stipendiet ska vara ett bidrag till de omkostnader du får i samband med praktikperioden, till exempel resa och boende.

 • Du kan göra din praktik vid företag, organisationer samt forsknings- och utbildningscentrum i något av EU-länderna.

  Observera att det i regel inte går att praktisera på ett utländskt lärosäte eftersom det oftast räknas som studier och inte praktik. Undantaget är till exempel praktik vid ett universitets laboratorium.

 • Det finns inga begränsningar för ämnesområden inom Erasmus. Praktikstipendiet är inte knutet till ett specifikt ämne.

 • Praktiken ska vara tillgodoräknad som en del av din examen. Om praktiken är tillgodoräknad ingår den normalt i en praktiktermin eller liknande och är poänggivande.

 • Varje studerande har möjlighet att bli beviljad Erasmus-stipendium en gång för studier och en gång för praktik. Du kan kombinera dessa stipendier.

 • Det beror på vilket utbildningsprogram du går på. På sjöfartsprogrammen (elektroteknik, maskinteknik och sjökapten) kan du ha avlönat jobb på sjön på din lediga tid och få räkna det som praktik. På sjukskötarprogrammet går inte det. Där är all praktik oavlönad och görs under handledare under terminerna. På övriga program, företagsekonomi, Hospitality Management och informationsteknik, varierar det.