Elektroteknik – Digitalteknik 2

Kurskod E111202
Studiepoäng 1
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha en grundkunskap i programmerbar logik

Innehåll

-Programmerbara nät
-VHDL
-FPGA och CPLD

Närvaro

Obligatorisk närvaro i laborationer

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Laborationsarbeten och rapporter

Kurslitteratur och studiematerial

Hemert, L-H. (2001). Digitala kretsar. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur. 580 s.
Artikelsamlingar.

Förkunskaper

E104603 Teoretisk elteknik 1
E104703 Teoretisk elteknik 2
eller E104801 Teoretisk elteknik
E106502 Elektronik 1
E106602 Elektronik 2
E111103 Digitalteknik 1

Arbetsformer

Laborationer med inbakade teoriavsnitt

Utskriven 09 augusti 2020 kl 04:29