Hoppa till innehåll
Anmälan till vårens kurser har öppnat! We use Google to translate this website. We do not take responsibility for possible mistranslations. If you have any questions, please contact info@ha.ax.

Studerandes behandling av personuppgifter

Nedan följer information om hur du som studerande vid Högskolan på Åland får behandla personuppgifter inom din utbildning.

Högskolans och studerandes ansvar

Högskolan på Åland ansvarar för de studerandes behandling av personuppgifter inom ramen för utbildningen. Studerande vid Högskolan på Åland är skyldiga att se till att den egna personuppgiftsbehandlingen sker enligt högskolans regler vid exempelvis examensarbeten, projekt, inlämningsuppgifter m.m.

Studerandes behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter inom ramen för utbildningen får bara ske i enlighet med högskolans regler och riktlinjer och på lärares instruktion eller efter lärares/handledares godkännande. Behandling av personuppgifter omfattar alla åtgärder som görs med personuppgifterna elektroniskt – till exempel insamling, lagring, bearbetning, användning, utlämning, spridning, begränsning, radering eller förstöring av personuppgifter med mera.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet; exempelvis namn, adress, e-post, personnummer, bild, ljudinspelningar, uppgifter om inkomst, IP-adress med mer.

Även kombinationer av dessa, till exempel födelsedatum, e-post och adress. Exemplena ovan samt andra personuppgifter som kan förekomma i intervjusvar, enkätsvar och annat omfattas av GDPR.

Vissa personuppgifter är särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd. De kallas för känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter är bland annat uppgifter om hälsa, etniskt ursprung, genetiska och biometriska uppgifter eller politiska åsikter. Känsliga personuppgifter ska som huvudregel inte behandlas av studerande, undantag kan förekomma.

HÅ:s hantering av personuppgifter

Vill du veta mer om hur Högskolan på Åland arbetar med dataskyddsförordningen? Se HÅ:s Hantering av personuppgifter på hemsidan.

Kontaktinformation till HÅ:s dataskyddsombud

E-mail: dpo@ha.ax

Bengt Englund
tel. +358 457 3447189

Jennie Lindman
tel. +358 457 3453098