Hoppa till innehåll
Anmälan till vårens kurser har öppnat! We use Google to translate this website. We do not take responsibility for possible mistranslations. If you have any questions, please contact info@ha.ax.

Företagsekonomi

Information för dig som studerar på utbildningsprogrammet för företagsekonomi.

Allmän information

Praktik

 • I studierna ingår praktik, 30 sp.

  Du ordnar själv din praktikplats och utför den på icke-schemalagd tid, förslagsvis under sommarmånaderna.

  Målsättning

  Målet med praktiken är att du ska få generell kunskap inom företagandet samt en mångsidig bild av arbetsuppgifter inom ditt kommande yrkesområde. Praktiken ska vara utformad så att du kan använda de kunskaper du lärt dig under studierna.

  Praktiken ska på förhand godkännas inom utbildningsprogrammet.

 • Företagen Andelsbanken för Åland, Rederi Ab Eckerö, Ålandsbanken och Ålands företagsbyrå försöker årligen garantera en arbetsplats för en företagsekonomistuderande i sammanlagt tio veckor under sommarmånaderna. Det gäller under förutsättning att den sökande uppfyller kompetenskraven. Arbetsuppgifterna är av sådan karaktär att den studerande kan räkna dem fullt ut som praktik.

  Revisionssamfundet PwC försöker årligen inom gesällprojektet tillsätta en praktikantplats under våren, under förutsättning att den sökande uppfyller kompetenskraven. Gesällprojektets ansökningskrav är 150 sp avklarade studier. Det är också att rekommendera att inriktningsstudierna i redovisning och ekonomistyrning är slutförda.

  Kontaktuppgifter

  Kontakta följande företag och kontaktpersoner om du är intresserad av en praktikplats:

  Andelsbanken för Åland
  Kontakta personal- och kontorschef Johanna.Jahren@op.fi inom januari månad.

  Rederi Ab Eckerö
  Kontakta ekonomiavdelningen camilla.hartvik@rederiabeckero.ax senast 15.2.

  Ålandsbanken
  Kontakta Ålandsbanken hr@alandsbanken.ax.

  Ålands företagsbyrå
  Kontakta personalchef ida.josefsson@foretagsbyran.fi i början av året.

  PwC
  Kontakta Fanny.Johansson@fi.pwc.com i september.

  När du tar kontakt ska du meddela att du är företagsekonomistuderande vid högskolan. Företagen väljer sedan ut en praktikant bland de sökande från företagsekonomiprogrammet vid Högskolan på Åland.

  Se kvalitetsledningsdokument B.1.3.3 SD Praktik

Valfria studier

 • I dina studier kan du läsa ett visst antal studiepoäng (sp) som valfria kurser.

  Du kan läsa kurser som erbjuds inom andra utbildningsprogram vid högskolan eller via Öppna högskolan eller andra högskolor/universitet. Utbildningar i Sverige söker du via antagning.se. Observera att behörighet för högskolestudier i Sverige krävs för att söka till kurser via antagning.se

  Du kan också läsa kurser på CampusOnline.fi CampusOnline är det gemensamma digitala kursutbudet för yrkeshögskolorna i Finland. Här kan du välja kurser från andra yrkeshögskolor avgiftsfritt och inkludera studierna i din egen examen. Men kolla alltid med din studiehandledare innan.

  Kontrollera med din studiehandledare

  Det är viktigt att du alltid kontrollerar med din studiehandledare i god tid före kursstarten om du kan tillgodoräkna dig kursen som valfri kurs.

  Anhållan om att få räkna en kurs som valfria studier görs i Wilma se handledningen.

 • Du kan läsa kurser vid Öppna högskolan så att antalet valfria kurser på ditt utbildningsprogram uppfylls. Vill du läsa kurser utöver detta antal studiepoäng så betalar du själv terminsavgiften vid Öppna högskolan.

  Om du anmält dig till en kurs på Öppna högskolan och fått den godkänd som valfri – men inte deltar eller inte slutför den – måste programmet ändå betala för den. Du har då förbrukat studiepoäng av det som programmet betalar för dig.

  Om du återtar din anmälan till en kurs vid Öppna högskolan efter att anmälningstiden gått ut eller om du uteblir från kursen tar Öppna högskolan en annulleringsavgift om 20 € av dig. Det gäller också för programstuderande.
  Läs om avanmälan av kurser via Öppna högskolan.

  Under en termin kan du gå flera kurser utan extra avgift om kurserna ordnas av ett och samma universitet eller högskola. Till exempel Åbo Akademi.

  För att få din kurs registrerad på studiekortet begär du kursintyg från det universitet eller högskola som examinerat kursen, exempelvis från Åbo Akademi.

  Kopia av kursintyget bifogas valideringsansökan i Wilma.

Examensarbete

 • Examensarbetet är ett självständigt arbete, vars syfte är att träna den blivande företagsekonomen att:

  • tillämpa teoretiska kunskaper vid lösning av praktiska problem
  • kombinera olika delområden i sin utbildning
  • lösa problem med hänsyn till helheten
  • arbeta logiskt och systematiskt
  • söka kunskap och använda källmaterial
  • presentera resultatet av sitt arbete skriftligt, illustrerat och muntligt
  • följa en uppgjord projekttidtabell.

  Syftet är att arbetet ska vara en brygga mellan studier och arbetsliv, det vill säga underlätta den studerandes övergång från studier till företagsekonomiska uppgifter i arbetslivet.

   

  • I kvalitetsledningsdokument Examensarbete (B.1.3.4) kan du läsa mer om de olika stegen i att skriva ett examensarbete.
  • Kursbeskrivningen Examensarbete (B5000) hittar du på sidan Kursbeskrivningar
  • Skrivguiden och mallar hittar du på sidan Skriv examensarbete
  • Skriva uppsats (resurser från biblioteket)