Elektroteknik – Teoretisk elteknik 2

Kurskod E104703
Studiepoäng 1
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande behärska de grundläggande metoderna för analys av elektriska kretsar.

Innehåll

– 3-fas växelströmskretsar med balanserad och icke-balanserad last
– Kopplade kretsar, ömsesidig induktans, transformatorer

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Skriftligt prov. Inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Davidson, C. (2001). Elektriska nät. Lund: Studentlitteratur. 157 s. Eller senare upplaga.

Svoboda, J. A. och Dorf, R. C. (2013) Introduction to Electric Circuits. Wiley. 928 s.

Av läraren utdelat kurs- och övningsmaterial.

Förkunskaper

Deltagit i Teoretisk Elteknik, del 1 E104603 samt Matematik 3, del 1 och Fysik 1 och Fysik 2.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort.

Arbetsformer

Föreläsningar, räkneövningar.

Utskriven 06 juli 2022 kl 23:25