Hoppa till innehåll
Anmälan till vårens kurser har öppnat! We use Google to translate this website. We do not take responsibility for possible mistranslations. If you have any questions, please contact info@ha.ax.

Ekonomiskt stöd

 • Högskolan subventionerar lunch för programstuderande genom två olika typer av lunchkuponger. Info om lunchkupongerna hittar du på sidan Praktisk info.

 • Kom ihåg att söka studiestöd och bostadsbidrag i god tid.

  Ekonomiskt stöd för studerande från Åland

  Åländska studerande vid Högskolan på Åland erhåller studiestöd enligt de allmänna villkoren för högskolestudier.

  Mer information om studiestöd får du av Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS).

  Besökstid kl. 10­–15
  Besöksadress: Nygatan 5, Mariehamn
  Tfn +358 (0)18 25 000
  www.ams.ax

  Ekonomiskt stöd för studerande från övriga Finland

  Studerande från riket söker studiestöd genom Folkpensionsanstalten (FPA). Observera att du som studerande från fastlandet även fortsättningsvis har rätt till bostadstillägg när du studerar på Åland.

  Kom ihåg att lämna in flyttanmälan på Åland till magistraten som finns i Statens ämbetshus på Torggatan 16. I övrigt är flytten till Åland smidig eftersom du redan får del av social trygghet och förmåner via FPA.

  Tfn 020 635 8000 (FPA-Åland)
  Tfn 020 692 229 (FPA-Finland)

  www.fpa.fi

  Ekonomiskt stöd för studerande från Sverige

  Studerande från Sverige söker studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

  Din flyttanmälan på Åland lämnar du in till magistraten vid Statens ämbetshus på Torggatan 16. Som studerande är du tillfälligt boende på Åland och i Finland. Därför behöver du skaffa ett Europeiskt sjukvårdskort via Försäkringskassan för att du ska få rätt till samma sjukvård som finländska medborgare.

  www.csn.se

 • Här hittar du webbplatser med information om stipendier som finns att söka på Åland samt i Finland och Sverige.

  Åland

  Högskolans mobilitetstipendium (högskolans studerande endast, alla program)

  Mariehamns stad   

  Stiftelsen H&G Erikson och G.A. Eriksons understödsfond

  Finland

  Fyrk

  Queen Silvia Nursing Award

  Sjuksköterskeföreningen i Finland r.f.

  Sjöfartsstiftelsen

  Svenska studiefonden

  Svenska Konkordiaförbundet

  Tekniska föreningen i Finland (TFiF)

  Gustaf B. Thordéns Stipendiestiftelse
  Victoriastiftelsen

  Sverige

  Signe och Olof Wallenius Stiftelse

  Stipendielistan

  Stipendier.se

  Alla studier

 • Olycksfall under praktik

  Studerande vid Högskolan på Åland har lagstadgad olycksfallsförsäkring (Finlex 2002/1318) under praktiktiden genom Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag, försäkringsbrev 159970. Försäkringen gäller vid praktiskt arbete till exempel i laboratorier, kök, vid sjösäkerhetscentret och ombord på M/S Michael Sars.

  Enligt lagen gäller olycksfallsförsäkringen även då man färdas till och från praktikplatsen. Resan ska göras direkt mellan hem och praktikplats utan avvikelser till exempelvis butiken.

  Försäkringen gäller inte under teorilektioner, mellan lektionstid och inte för resor till och från skolan.

  Alla studerande (även utbytesstuderande) är försäkrade för olycksfall under praktik såväl på Åland som utomlands.

  Om något händer och försäkring utnyttjas:

  • Ta först kontakt med din praktikansvariga på högskolan.
  • Spara kvittot för ev. kostnader och skicka det till Högskolan på Åland – PB 1010, 22111 Mariehamn, Åland

  Studerandens ansvar

  Observera att försäkringen inte gäller under fritiden under praktiktiden. För studerande som åker på praktik utomlands krävs ytterligare en reseförsäkring för fritiden. Denna bekostas av studerande själv.

  Studerande på sjöpraktik ska ta reseförsäkring (årsreseförsäkring som garanterar hemtransport) den kostar 62 € (t.ex. Alandia) och kan användas under ett års tid flera olika gånger, den gäller alltid för 3 månader åt gången. Är man 4 månader i sträck t.ex. ska man ta en tilläggsförsäkring.

  Den här reseförsäkringen gäller för olyckor på fritiden. Om olyckan är självförvållad i till exempel berusat tillstånd täcker inga försäkringar kostnaderna, det vill säga varken skolans praktikförsäkring eller egen försäkring.

  Alandia försäkrar endast personer med finskt personnummer.

  Om något händer:

  • Om olycka sker utanför praktiken sköts försäkringsärendet inte av högskolan.

  Arbetsgivarens ansvar

  Under avlönad praktik som sommarjobb eller jobb under övriga ledigheter ansvarar arbetsgivaren för försäkringarna.

  Sjukförsäkringskort (europeiskt)

  Det europeiska sjukvårdskortet ger dig rätt till sjukvård när du vistas tillfälligt i ett EU- eller EES-land och i Schweiz. Kortet är gratis och kan fås från Folkpensionsanstalten (FPA). Vi rekommenderar att alla som studerar eller vistas utomlands i praktiksyfte skaffar detta kort.

 • Folkhälsan på Åland erbjuder gratis ekonomisk rådgivning.

  Mer information och kontaktuppgifter hittar du på Folkhälsans webbplats.