Hoppa till innehåll
Anmälan till vårens kurser har öppnat! We use Google to translate this website. We do not take responsibility for possible mistranslations. If you have any questions, please contact info@ha.ax.

Studera på HÅ

Här har vi samlat information som rör dina studier.

Datum att hålla koll på

 • Undervisningen

  Undervisningen inleds den 21 augusti 2023 och avslutas den 31 maj 2024.

  Examensfester

  • Hösttermin 2023: lördag 13 januari 2024 klockan 10-12
  • Vårtermin 2024: tisdag 28 maj 2024 klockan 10-12

  Mer info finns i dokumentet Viktiga datum 2023-2024
  (logga in med din HA Google inloggning)

 • Undervisningen

  Undervisningen inleds den 19 augusti 2024 och avslutas den 30 maj 2025.

  Examensfester

  • Hösttermin 2024: lördag 11 januari 2025 klockan 10-12
  • Vårtermin 2025: tisdag 27 maj 2025 klockan 10-12

  Mer info finns i dokumentet Viktiga datum 2024-2025
  (logga in med din HA Google inloggning)

 • Via schema får du tillgång till ditt eget schema, enskilda lärares schema samt rumsbokningar.

  Använd schema

  1. Klicka på länken Schema
   Länken finns alltid tillgänglig under Länkar i menyn.
  2. Välj ingång
   Student
  3. Välj format på schema
   Till exempel Schema – text, Schema – grafiskt, Schema för enstaka kurser
  4. Genomför sökning
   – Ange tidsintervall (start- och slutdatum)
   – Välj vad du vill söka efter (Klass, Kurs, Lärare eller Sal)
   – Fyll i sökord
   – Klicka på ”Sök”
   – Välj ett eller flera alternativ i träfflistan
   – Klicka på ”Visa schema”
 • Kom ihåg att läsårsanmäla dig (elektroniskt) i Wilma senast två veckor efter studiestart varje hösttermin. Även du som inleder dina studier på vårterminen ska göra läsårsanmälan senast två veckor efter studiestart.

  Om du inte anmält dig som närvarande eller frånvarande förlorar du din studierätt.

  Om du har problem med inloggningen i Wilma kan du fylla i blanketten läsårsanmälan och lämna in eller maila den till studerandeservice.

  Tillgång till datorfiler och e-post

  Filer och e-post sparas så länge du har gjort en läsårsanmälan.

  Saknar du e-post och inloggning till högskolans datorer? Läs mer om IT-support under Tjänster och stöd.

 • Kursanmälan gör du i Wilma genom att välja ditt programs kursbricka under länken Studiebricka. När det gäller språk och allmänna valbara kurser hittar du dem under kursbrickan Språk och valfria kurser.

  Instruktioner för val av kurser i Wilma

  Hösttermin

  Anmälan till höstterminens kurser sker:

  • Åk 1 ­- anmälan vid läsårsstarten
  • Åk 2-5 – anmälan den 1-20 maj

  Vårtermin

  Anmälan till vårterminens kurser sker 1­-20 november för samtliga årskurser.

  Logga in i Wilma och gör din kursanmälan

Validering (tillgodoräkna tidigare studier eller annan kompetens)

 • Som studerande har du rätt att anhålla om att få tidigare studier som utförts vid annan högskola eller relevant arbetserfarenhet validerad (tillgodoräknad).

  Mer information om validering finns i Valideringshandboken.

 • Fyll i din ansökan om validering i Wilma.

  • Bifoga kursens kursbeskrivning och andra intyg som styrker din ansökan
  • Handledning steg för steg för att fylla i valideringsansökan
 • Högskolan har rätt att besluta om dina tidigare studier och erfarenheter kan valideras och i vilken omfattning. Bedömningen utförs av vicerektor.

  Om du är missnöjd med bedömningen kan du muntligen eller skriftligen begära en rättelse av den som utfört bedömningen.

  Du ska lämna in din begäran inom 14 dagar från att du tagit del av beslutet.

Allmänt om att studera vid HÅ

 • Kvalitetsledningssystemet vid Högskolan på Åland är ett verktyg för att:

  • beskriva vår verksamhet
  • tillhandahålla rutiner för kontinuerlig uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten med syfte att åstadkomma ständiga förbättringar
  • skapa ordning och reda och på så sätt stöda personal och studerande i det dagliga arbetet
  • nå vår vision och våra mål

  I processen B.1 Examensinriktad verksamhet hittar du information som berör dina studier.

  Läs mer om kvalitetsledningssystemet vid Högskolan på Åland

 • Ett läsår på heltid motsvarar 60 studiepoäng (sp) eller ECTS, vilket är 40 veckors heltidsstudier.

  En studiepoäng (sp) motsvarar cirka 27 timmars arbete:

  • föreläsningar
  • övningar
  • eget arbete
  • litteraturläsning
  • tentamen etc.

  ECTS

  Studieprestationer vid Högskolan på Åland bedöms med ECTS-poäng. Förkortningen står för European Credit Transfer and Accumulation System.

  ECTS är ett gemensamt system för prestationer vid europeiska högskolor inom ramen för Bolognaprocessen. Syftet är att göra det lättare att jämföra högre utbildningar och olika examina inom Europa samt att öka mobiliteten.

  Läs mer om Bolognaprocessen

  Omräkning av tidigare studieveckor

  Innan systemet med studiepoäng (sp)/ECTS togs i bruk var utbildningen vid högskolan indelad i studieveckor.

  1 studievecka (sv) motsvarar 1,5 studiepoäng (sp)/ECTS.

 • Studerande med särskilda behov har rätt till stöd och hjälp som möjliggör högskolestudier och som gör att den studerande kan bedömas utifrån sina faktiska kunskaper.

  Dokumenterad funktionsvariation

  Om du har någon form av funktionsvariation som innebär att du behöver extra stöd för att genomföra dina studier vid högskolan behöver du kunna uppvisa ett intyg över det.

  Du ansvarar för att vicerektor eller studiehandledaren informeras om dina behov av stödåtgärder och att ett intyg lämnas in till skolan minst en månad före kursstart.

  Intyget, som inte får vara äldre än fem år, ska vara utställt av läkare och skrivet för den nivå som motsvarar studier på gymnasialstadiet eller vid högskola. Det är viktigt att intyget innehåller en beskrivning av svårigheterna för att ge högskolan vägledning för det stöd som behövs.

  Stödåtgärder

  Vicerektor, studiehandledaren och berörd lärare kan i samråd med den studerande och utifrån läkarens utlåtande bevilja följande pedagogiska stöd:

  • enskild tentamen
  • muntlig i stället för skriftlig tentamen
  • förlängd tentamenstid
  • tillgång till lärarens presentationsmaterial och anteckningar
  • anteckningshjälp vid föreläsningar
  • extra handledning genom stödtutor
  • möjlighet att använda kurslitteratur anpassad för läsnedsättning
  • möjlighet att använda talsyntes.

  Dokument

  Policy för studerande med funktionsnedsättning vid Högskolan på Åland

  Bedömningsanvisningar för Högskolan på Åland
  Se punkt 6

  Mer information om studier med funktionsvariation

  Läs mer om Läsnedsättning på högskolebibliotekets webbplats.

Avbrott i studierna

 • Kom ihåg att ansöka om studieuppehåll via Wilma ifall du planerar ha uppehåll i dina studier. Du hittar blanketten i Wilma under Ansökningar och beslut, klicka på ”Gör en ny ansökan” för att få fram formuläret.

  Som studerande vid Högskolan på Åland har du rätt att göra ett studieuppehåll under högst två år (fyra terminer).

  Ifall du inte har tillgång till Wilma kan du fylla i blanketten för ansökan om studieuppehåll och lämna in den till studerandeservice.

 • Om du avser att helt avsluta dina studier vid högskolan fyller du i blanketten för avbrutna studier. Blanketten lämnar du till studerandeservice.

 • Om du förlorat din studierätt måste du ansöka till högskolan på nytt.

  Alla ansökningar om förnyad studierätt behandlas i högskolans antagningsnämnd. För att du ska beviljas förnyad studierätt krävs förutom en godkänd ansökan också att det finns lediga studieplatser på programmet du söker till.

  Ansök om förnyad studierätt

  1. Fyll i högskolans ansökningsblankett (du hittar ansökningsblanketten i gröna rutan på sidan Ansökan)
  2. Ange att du ansöker om förnyad studierätt i fältet ”Tilläggsuppgifter”
  3. Skicka in den ifyllda ansökningsblanketten (och eventuella bilagor*) till info@ha.ax

  * Om det gått mindre än fem år sedan du beviljades studieplats första gången, behöver du inte skicka in ditt betyg och eventuella intyg utan då kan du hänvisa till dina tidigare ansökningshandlingar. Men om det gått längre tid än fem år måste du skicka in handlingarna på nytt för att kunna förnya din studieplats. För mera information om betyg och intyg som behövs vid ansökan om studieplats se sidan Ansökan.

  Frågor om förnyad studierätt

  Har du frågor om förnyad studierätt eller hur du ansöker kan du kontakta programmets studiehandledare eller studiekoordinator Annika Lindqvist.