Hoppa till innehåll
Anmälan till vårens kurser har öppnat! We use Google to translate this website. We do not take responsibility for possible mistranslations. If you have any questions, please contact info@ha.ax.

Praktik utomlands

Ovärderlig arbetslivserfarenhet och upplevelser för livet

Högskolan på Åland erbjuder möjligheter till internationell praktik genom Erasmus och Nordplus. Det betyder att du kan genomföra din praktik i ett annat land.

Nordpluspraktik

 • Din Nordpluspraktik genomför du genom olika samarbetsnätverk inom Nordplus-programmet.

  Praktikperioden varierar från en månad till ett år.

  Kontakta internationella koordinatorn för mer information.

 • Genom Nordplus Högre utbildning deltar Högskolan på Åland i sju olika nätverk. Förutom mobilitet för både studerande och lärare skapar våra nätverksaktiviteter också  möjligheter till utbyte av erfarenheter, god praxis och innovativa resultat.

  Mera information om Nordplus nätverken hittar du här.

Erasmuspraktik

 • Erasmuspraktik gör det möjligt för dig att under två till tolv månader praktisera vid företag eller privata och offentliga organisationer i ett av de andra medlemsländerna inom EU.

  Syftet med Erasmuspraktiken är att bland annat att förbereda dig för den europeiska arbetsmarknaden och därmed öka din anställningsbarhet.

 • För att du ska kunna söka och bli beviljad ett Erasmus praktikstipendium behöver du uppfylla följande krav:

  • vara medborgare i något av de länder som ingår i Erasmusprogrammet eller vara fast bosatt i Finland.
  • vara inskriven vid Högskolan på Åland, där du har fullföljt minst ett års högskolestudier innan du reser.
  • se till att du får din praktik tillgodoräknad i din examen antingen som frivillig eller obligatorisk praktik.
  • se till att du genomför din praktik i ett godkänt land samt vid en godkänd praktikplats.

  Det finns också några undantag när det gäller ditt val av praktikplats. Tänk på att det inte är möjligt att ansöka om ett Erasmus praktikstipendium om du ska göra din praktik på följande platser:

  • Europeiska institutioner/EU-organ
  • Organisationer som hanterar EU-program
  • Finska ambassader, konsulat eller annan finsk representation utomlands.
 • Som studerande söker du själv din praktikplats. Du hittar till exempel lämpliga praktikplatser via ErasmusIntern.org, som är en webbplattform där företag och organisationer erbjuder praktikplatser till personer som söker internationella möjligheter.

 • Om du får din ansökan beviljad får du också ett Erasmus praktikstipendium.

  Summan varierar beroende på i vilket land i Europa du utför praktiken. Beloppet är ca 570-620 euro per månad. Det högre delas ut i länder med högre levnadskostnader.

  Tanken med stipendiet är att det ska vara ett bidrag till resa, boende och andra omkostnader som uppkommer i samband med praktikperioden.

 • Du behöver välja ett av de 30 länder som deltar i Erasmus för din praktik. Det vill säga:

  • EU-länder
  • Nord-Makedonien, Serbien och Turkiet
  • EFTA-länderna Norge, Island och Liechtenstein
  • till Färöarna, Storbritannien och  Schweiz kan man skicka studerande och personal inom ramen för europeisk mobilitet som finns att tillgå för sk. partnerländer.

   

Checklista för dig som vill praktisera utomlands

 • Din praktikplats ska godkännas för examensstudier av din praktikansvariga lärare.

  För att söka praktikplats behöver du:

  • studiekort
  • meritförteckning (CV)

  Din meritförteckning ska bland annat innehålla kontaktuppgifter samt information om utbildning, arbetslivserfarenhet och språkkunskaper. Europass är ett bra redskap när du skriver ditt CV. Du behöver också en officiell utskrift på ditt studiekort på engelska.

 • Du behöver skriva ett kontrakt med ditt praktikföretag eller praktikorganisation där de bekräftar att de kan ta emot dig som praktikant under en viss tidsperiod.

  Dokumentet ska innehålla följande information:

  • information om att du blivit accepterad som praktikant hos dem
  • arbetsuppgifter
  • start- och slutdatum för praktikperioden (kontrollera att de stämmer överens med datumen i din ansökan)

  Dokumentet skrivs under av Högskolan på Åland, studenten själv samt mottagande organisation.

 • Före din Erasmuspraktik ska du göra ett språktest.

  Dina språkkunskaper blir också testade efter praktiken.

  Språktesten gör du online.

 • Avtalet fylls i före utbetalning av stipendiet.

 • När du är tillbaka från din praktik ska du skriftligen rapportera om din praktikperiod och utvärdera den online.

  Kom ihåg att ta med dig ett undertecknat intyg över praktiken från din praktikplats.