Elektroteknik – Elritning

Kurskod E101501
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna tolka och på ett principiellt plan uppgöra industriell teknisk dokumentation som används inom relevanta områden av el-, elektronik- och automationsbranschen.

Innehåll

– Ritstandarder
– Symboler, ritteknik och -metoder
– CAD-elritning
– CAD-elektronikritning.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Skriftligt prov och inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

-*Relevanta standarder och CAD-manualer enligt lärarens anvisningar.

Förkunskaper

Teknisk ritning

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. VG, G, U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, handledda CAD-övningsarbeten i klass, inlämningsuppgifter.

Utskriven 02 juli 2022 kl 11:19