Hoppa till innehåll
Anmälan till vårens kurser har öppnat! We use Google to translate this website. We do not take responsibility for possible mistranslations. If you have any questions, please contact info@ha.ax.

Arbetarskydd

Vid Högskolan på Åland finns en arbetarskyddskommission.

Arbetarskyddskommissionen jobbar med förebyggande och i mån av möjlighet även problemlösande arbetarskyddsverksamhet vid Högskolan på Åland. Både bland personal och studerande.

Kommissionen vill fästa uppmärksamhet vid frågor som:

  • den fysiska arbetsmiljön
  • den interna informationen
  • mobbning
  • trakasserier
  • annat som påverkar arbetsklimatet.

Kontakta oss

Tröskeln ska vara låg att kontakta kommissionen med alla frågor som har med ovan nämnda eller annat jobbrelaterat att göra. Alla har ett ansvar att ta itu med saker om man märker att allt inte ligger rätt till.

Kommissionens medlemmar har tystnadsplikt och kommer att försöka hjälpa till på bästa sätt för att lösa problemen genom en handlingsplan som personen som tagit upp problemet godkänner.

Du kan kontakta oss per e-post arbetarskydd@ha.ax eller genom att ta direkt kontakt med någon av medlemmarna.

Medlemmar

Anna Janson (arbetarskyddschef)
Pia Sjöstrand (arbetarskyddsfullmäktigerepresentant)
Kenneth Andersson (första vice arbetarskyddsfullmäktigerepresentant)
Björn-Erik Zetterman (andra vice arbetarskyddsfullmäktigerepresentant)
Jenny-Erika Åkerman (studeranderepresentant)
Maria Holmberg (studeranderepresentant)