Elektroteknik – Teknisk ritning 2

Kurskod M102203
Studiepoäng 1
Goals

Efter avslutad kurs ska den studerande ha grunderna i 3D-CAD ritning gällande programvarorna Auto-Cad och Inventor.
Framställa en enkel 3D-ritning och plotta den efter ritreglerna gällande vyplacering, linjetyper och linjetjocklekar i båda programvaror.

Contents

– Auto-Cad
– 3D kommandon (draw, modify)
– model space /paper space
– infoga layout
– mvsetup
– solprof
– plotta ritning

Inventor
– inroduktion
– olika typer av filer: *.ipt, *.idw, *.iam
– granskningshantering
– struktur av ”trädet”
– sketch (2D)
– 3D kommandon, features
– editera ritningar mha ”trädet”
– plotta ritning (*.idw)

Attendance

Närvaroskyldighet, obligatorisk (pga fortlöpande examination)

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Redovisning av obligatoriska ritningar i Auto-Cad.

Material

Artikelsamling

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Auto-Cad och Inventor

Prerequisite

M102103 Teknisk ritning 1

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Väl godkänd/godkänd/underkänd (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Cad-övningar i datasal och inlämningsuppgifter (ritningar).

Other

Fördjupade kunskaper inom CAD ges i Teknisk ritning 2 (3D-CAD).

Utskriven 05 december 2020 kl 23:37