Hoppa till innehåll

Sjökapten

Information för dig som studerar på utbildningsprogrammet för sjökapten.

Praktik

Examensarbete

 • Examensarbetet är ett självständigt arbete, vars syfte är att träna den blivande sjökaptenen att:

  • tillämpa teoretiska kunskaper vid lösning av praktiska problem
  • kombinera olika delområden i sin utbildning
  • lösa problem med hänsyn till helheten
  • arbeta logiskt och systematiskt
  • söka kunskap och använda källmaterial
  • presentera resultatet av sitt arbete skriftligt, illustrerat och muntligt.
  • I kvalitetsledningsdokument Examensarbete (B.1.3.4) kan du läsa mer om de olika stegen i att skriva ett examensarbete.
  • Skrivguiden och mallar hittar du under Skriv examensarbete