Hoppa till innehåll

Skriv examensarbete

Anvisningar för dig som ska skriva examensarbete

I utbildningarna ingår ett examensarbete om 15 sp där du som studerande ska visa att du självständigt kan tillämpa kunskaper och arbetsmetoder inom ditt yrkesområde.

Ett examensarbete utförs enskilt eller i grupp och kan vara ett samarbetsprojekt mellan studerande från olika utbildningsprogram.

Ämnesval

Ämnesvalet ska vara relevant för ditt utbildningsprogram och kan ha teoretisk eller praktisk inriktning. Ett examensarbete kan variera både till innehåll, upplägg och utformning beroende på utbildningsprogram.

För mera programspecifik information, besök ditt utbildningsprograms webbsida.

För info om elektroteknik, informationsteknik, maskinteknik och sjöfart kontakta vicerektor-sjo@ha.ax

För info om företagsekonomi, Hospitality Management och sjukskötare kontakta vicerektor-land@ha.ax

Tidigare examensarbeten hittar du i Theseus

Examensarbeten från 2016 och framåt publiceras i den gemensamma databasen:

Theseus.fi – yrkeshögskolornas examensarbeten och nätpublikationer.