Mina studier

Här hittar du allmän info rörande studier vid högskolan

Studera på HÅ

 

Information om kvalitetsledning, studera med funktionshinder, läsårets datum, schema, läsårsanmälan, kursanmälan, validering och avbrott i studierna.

Genomför en kurs

 

Information om kurspresentation, närvaro, sjukanmälan, fusk och plagiat, tentamen och omtentamen, vitsord, kursutvärdering och fristående kurser.

Studier och praktik utomlands

 

Information om utbytesstudier, praktik utomlands, bolognaprocessen, finansiering.

Praktisk info

 

Information om användarkonto, studerandelunch, studieintyg, studiekort, blanketter, kopiering och skrivare, passerkort, wifi och hitta bostad.

Stödfunktioner

 

IT-support, kanslitjänster, fastighetsservice, studiehandledning, studerandetutorer, bibliotekstjänster och arbetarskydd.

Hälso- och sjukvård

 

Info om studerandehälsovård, tandvård, preventivmedelsmottagningen, akut sjukvård, psykiatrisk mottagning, samtalsstöd, familjerådgivning, missbrukarvård.

Studerandeinflytande

 

Info om programråd, kursutvärdering, kåren och studerandeföreningar, arbetarskyddet, tutorverksamheten och trivselenkäten.

Skriv examensarbete

 

Anvisningar, mall för examensarbete, ämnesval och databas över examensarbeten.

Ansök om examen

 

Anhållan om examen, examensbetyg och examensfest.