Hoppa till innehåll
Anmälan till vårens kurser har öppnat! We use Google to translate this website. We do not take responsibility for possible mistranslations. If you have any questions, please contact info@ha.ax.

Informationsteknik

Information för dig som studerar på utbildningsprogrammet för informationsteknik.

Allmän information

Praktik

 • Utbildningsprogrammet för informationsteknik vid Högskolan på Åland har ett praktikpartnerprogram som innebär att de studerande är på obligatorisk praktik 20 veckor hos någon av våra samarbetspartners. Praktiken sker i slutet av studierna. Det är även möjligt att dela upp praktiken i flera kortare praktikperioder hos en eller flera praktikpartners under åk 1–4.

  I systemvetarexamen och ingenjörsexamen ingår 30 sp praktik inom branschen vilket motsvarar totalt 20 veckor på ett IT-företag eller en IT-avdelning.

  Våra praktikpartners

  Vi har flera åländska IT-företag som praktikpartners. De är beredda att ta emot våra studerande i slutet av studierna för en 20-veckorsperiod eller under årskurs ett och två under 4-veckorsperioder.

  Dessa företag är:

  Högskolans praktikpartners meddelar i början av året vilken typ av praktik de kan erbjuda och som studerande söker du sedan de praktikplatser som du är intresserad av. Företagens målsättning är att få praktikanter från vårt program som är intresserade av den typ av arbetsuppgifter och den särskilda träning som de erbjuder.

  Tidpunkten för praktiken beror på när företaget har möjlighet att erbjuda uppgifter och handledning samt när dina återstående kurser innan examen är inplanerade.

  Förkunskapskrav

  Du måste ha minst 60 sp avklarade av utbildningsprogrammets kurser innan praktikperioden med undantag för praktiken på årskurs 1.

  Exempel på praktikuppgifter

  • mjukvaruutveckling
  • design
  • design och utveckling av databaser
  • webbapplikationer
  • Smartphone-applikationer
  • produktutveckling och planering inom datorteknik, datakommunikation, datanätverk och automation
  • utveckling och planering av ekonomisystem
  • drift och support
  • IT-handledning på företag

Valfria studier

 • I dina studier kan du läsa ett visst antal studiepoäng (sp) som valfria kurser.

  Du kan läsa kurser som erbjuds inom andra utbildningsprogram vid högskolan eller via Öppna högskolan eller andra högskolor/universitet. Utbildningar i Sverige söker du via antagning.se. Observera att behörighet för högskolestudier i Sverige krävs för att söka till kurser via antagning.se

  Du kan också läsa kurser på CampusOnline.fi CampusOnline är det gemensamma digitala kursutbudet för yrkeshögskolorna i Finland. Här kan du välja kurser från andra yrkeshögskolor avgiftsfritt och inkludera studierna i din egen examen. Men kolla alltid med din studiehandledare innan.

  Kontrollera med din studiehandledare

  Det är viktigt att du alltid kontrollerar med din studiehandledare i god tid före kursstarten om du kan tillgodoräkna dig kursen som valfri kurs.

  Anhållan om att få räkna en kurs som valfria studier görs i Wilma, se handledningen.

 • Du kan läsa kurser vid Öppna högskolan så att antalet valfria kurser på ditt utbildningsprogram uppfylls. Vill du läsa kurser utöver detta antal studiepoäng så betalar du själv terminsavgiften vid Öppna högskolan.

  Om du anmält dig till en kurs på Öppna högskolan och fått den godkänd som valfri – men inte deltar eller inte slutför den – måste programmet ändå betala för den. Du har då förbrukat studiepoäng av det som programmet betalar för dig.

  Om du återtar din anmälan till en kurs vid Öppna högskolan efter att anmälningstiden gått ut eller om du uteblir från kursen tar Öppna högskolan en annulleringsavgift om 20 € av dig. Det gäller också för programstuderande.
  Läs om avanmälan av kurser via Öppna högskolan.

  Under en termin kan du gå flera kurser utan extra avgift om kurserna ordnas av ett och samma universitet eller högskola. Till exempel Åbo Akademi.

  För att få din kurs registrerad på studiekortet begär du kursintyg från det universitet eller högskola som examinerat kursen, exempelvis från Åbo Akademi.

  Kopia av kursintyget bifogas valideringsansökan i Wilma.

Examensarbete

 • Examensarbetet är ett självständigt arbete vars syfte är att träna blivande systemvetare eller ingenjörer att:

  • tillämpa teoretiska kunskaper vid lösning av praktiska problem
  • kombinera olika delområden i sin utbildning
  • lösa problem med hänsyn till helheten
  • arbeta logiskt och systematiskt
  • söka kunskap och använda källmaterial
  • presentera resultatet av sitt arbete skriftligt, illustrerat och muntligt.

  Förkunskapskrav

  Avklarat 120 sp inklusive samtliga kurser på årskurs 1 samt kursen i Grundläggande forskningsmetodik.

  • I kvalitetsledningsdokument Examensarbete (B.1.3.4) kan du läsa mer om de olika stegen i att skriva ett examensarbete.
  • Skrivguiden och mallar hittar du på sidan Skriv examensarbete
  • Skriva uppsats (resurser från biblioteket)