Programmens webbsidor

Besök ditt programs webbsida för att få information om läsårsplanering, utbildningsplanar, kursbeskrivningar, praktik och valfria studier med mera.

Läsåret 2019-2020

Höstterminen 2019:
19.8.2019 (v. 34) – 10.1.2020 (v. 2)
Undervisningsfritt 23 – 27.12.2019 (v. 52)

Vårterminen 2020:
13.1.2020 (v. 3) – 29.5.2020 (v. 22)

Läsårets arbetstider