Programmens webbsidor

Besök ditt programs webbsida för att få information om läsårsplanering, utbildningsplanar, kursbeskrivningar, praktik och valfria studier med mera.

Läsårets arbetstider

Höstterminen 2021:
23.8.2021 (v. 34) – 14.1.2022 (v. 2)

Vårterminen 2022:

17.1.2022 (v. 3) – 3.6.2022 (v. 22)

 

Läsårets arbetstider 2021-2022