Programmens webbsidor

Besök ditt programs webbsida för att få information om läsårsplanering, utbildningsplanar, kursbeskrivningar, praktik och valfria studier med mera.

Läsåret 2020-2021

Höstterminen 2020:
19.8.2020 (v. 34) – 15.1.2021 (v. 2)
Undervisningsfritt 21.12.2020 – 1.1.2021 (v. 52 och v. 53)

Vårterminen 2021:
18.1.2021 (v. 3) – 4.6.2021 (v. 22)

Läsårets arbetstider