Programmens webbsidor

Besök ditt programs webbsida för att få information om läsårsplanering, utbildningsplanar, kursbeskrivningar, praktik och valfria studier med mera.

Läsåret 2018-2019

Höstterminen 2018:
20.8.2018 (v. 34) – 11.1.2019 (v. 2)
Undervisningsfritt 24 – 28.12.2018 (v. 52)

Vårterminen 2019:
14.1.2019 (v. 3) – 31.5.2019 (v. 22)

Läsårets arbetstider