Elektroteknik – Reglerteknik 1

Kurskod E108503
Studiepoäng 2
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande behärska principen för återkoppling samt inställning av PID-regulatorer för olika processer.

Contents

Reglersystem: Signaler, system, modeller, processers egenskaper, dynamik, blockscheman, styrning genom återkoppling, möjligheter och risker med återkoppling, egenskaper för reglersystem.
PID regulatorer samt deras inställning, autotuning.
Reglerkonfigurationer: Framkoppling, kaskadreglering, kvotreglering, övertagande reglering.
Digitala reglersystem: Digital PID-reglering och differensekvationer.
Grafiska miljöer för automation och övervakning, Simulink och LabVIEW.

Attendance

Obligatorisk närvaro vid laborationer.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Godkänd tentamen, godkända övningar och godkända laborationsrapport.

Material

I första hand valda delar från:
Thomas, B. (2008) Modern reglerteknik. 4. upplagan. Lider AB: Falköping.

Kompletteras med eget material, manualer och
Forsman, K. (2005) Reglerteknik för processindustrin. Studentlitteratur: Lund.
Lennartson, B. (2002) Reglerteknikens grunder. Studentlitteratur: Lund.
Hägglund, T. (2008) Praktisk processreglering. Studentlitteratur: Lund.

Prerequisite

ET: Teoretisk elteknik, Elektronik 1, Matematik 2.
IT: Matematik, Elteknik och elektronik

Documentation

Kursvitsord antecknas i studiekortet. U, G och VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar varvade med demonstrationer, exempel, övningar, inlämningsuppgifter och laborationer.

Utskriven 06 december 2020 kl 00:20