Hoppa till innehåll
Anmälan till vårens kurser har öppnat! We use Google to translate this website. We do not take responsibility for possible mistranslations. If you have any questions, please contact info@ha.ax.

Stipendier och finansiering

Förutom stipendier via Erasmus och Nordplus erbjuder vi fler möjligheter till finansiering av utlandsstudier och praktik för dig som studerar på högskolan.

 • Högskolans mobilitetsstipendium ska förbättra förutsättningarna till studier och praktik utomlands för våra studerande. Stipendiet stöder främst praktik som studerande gör utanför Europa, men kompletterar också befintliga stödprogram som Erasmus och Nordplus. Dessa stöder studier och praktikstudier i Europa.

  Ansökan

  Du ansöker om mobilitetsstipendiet på en särskild blankett som du sedan lämnar in till internationella koordinatorn Lena Nyman-Wiklund.

  Stipendiesummorna är följande:

  Erasmus+ studier eller praktik minst 2 månader – HÅ stipendiet är 250 €/månaden utöver Erasmusstipendiet

  Erasmus+ korta utbyten 1-4 veckor – HÅ-stipendiet är 150 € som en engångssumma

  Nordplus studier/praktik minst 1 månad – HÅ stipendiet är 250 €/månaden utöver Nordplusstipendiet

  Praktik utanför EU på 2-6 månader – HÅ stipendiet är 250€/månaden

  Generellt rör dig sig om 250 € /månad för längre utbyten och 150 € för kortvariga utbyten under 1 månad. Mobilitetsstipendiet kan du söka utöver Erasmus+ eller Nordplusstipendiet.

  För praktik utanför EU där inga andra stipendier kan sökas kan man söka HÅ-mobilitetsstipendiet.

  Kriterier för stipendiet:

  • sökande ska vara inskriven studerande på högskolan
  • studierna/praktiken valideras i sin helhet
  • bifoga Training- eller Learning Agreement till ansökan
  • gäller ej för avlönad praktik
  • gäller ej för sjöpraktik då resor/handledning redan är bekostade av högskolan
  • återbetalning krävs om studier/praktik avbryts.
  • ansökan sker innan avfärd, ej retroaktivt

  Blankett för HÅ-mobilitetsstipendium

 • Handikapp, sjukdom, inlärningssvårigheter eller andra specialbehov är inget hinder för internationalisering.

  Programmet Erasmus+ stöder personer med specialbehov för att de obehindrat ska ha möjlighet att delta i programmet. Studerande och högskolans personal kan utöver utbytesstipendiet få ett extra ekonomiskt bidrag för att delta utan hinder i internationellt utbyte.

  Bidraget är avsett att möjliggöra högskolestudier utomlands när:

  • det finns specialbehov som orsakar extra utgifter för tiden utomlands
  • det inte går att få annat stöd för dessa utgifter.

  Bidrag kan beviljas för olika specialarrangemang, till exempel för att kunna bo, röra sig eller studera utan hinder.

  Tilläggsstipendium för specialbehov beviljar högskolan utöver det normala utbytesstipendiet och du ansöker om stipendiet i samband med din utbytesansökning.

  Ansökan

  I ansökningsblanketten ska du beskriva ditt handikapp eller din sjukdom och dess inverkan på utbytesarrangemanget.

  Du kan inte ansöka om tilläggsstöd för de kostnader som du som studerande också har i ditt hemland (t.ex. regelbunden medicinering) ifall kostnaderna inte är större än i hemlandet.

  Det minsta beviljade stödet är 200 euro.

  Även studerande med familj kan på vissa villkor få ett större stipendium för att delta i studentutbyte.

  Ansökningsblankett för Erasmus+ mobilitet utan hinder

  Checklistan ”Internationellt studentutbyte utan hinder” för utresande studerande

 • Studerande som har barn och åker på utbyte via Erasmus+ kan få ett tilläggsstipendium.

  Tilläggsstödet för studerande med familj är 200 euro/månad utöver det egentliga Erasmus+-stipendiet.

  Studerande med minderåriga barn är berättigade till stödet.

  Ansökningsblankett för studerande med familj

 • Du har möjlighet att ansöka om stipendium för utbytesstudier eller utlandspraktik från Svenska studiefonden.

  Svenska studiefonden är ett samarbete mellan Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Föreningen Konstsamfundet r.f., Svenska folkskolans vänner och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd.

  Svenska studiefonden beviljar understöd för heltidsstudier vid högskolor och universitet i Finland och i utlandet. Du som söker ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.

  Ansökan av Svenska studiefondens stipendier sker en gång per år, alltid i februari. Du kan få stipendium från Svenska studiefonden endast en gång.

  Läs mer om Svenska studiefonden och stipendieansökan

Erasmus och Nordplus

För dig som vill läsa mer om stipendier via Erasmus och Nordplus: