Hoppa till innehåll

Maskinteknik

Information för dig som studerar på utbildningsprogrammet för maskinteknik.

Praktik

 • Målsättningen med praktiken är att ge en mångsidig bild av centrala framtida arbetsuppgifter samt arbetslivserfarenhet. Praktiken ska vara utformad för att stödja studierna genom att utgå ifrån utbildningens centrala yrkesämnen.

  Utbildningsplan 2017

  Då en ny förordning för Högskolan på Åland har trätt i kraft gjordes Utbildningsplanen för Maskinteknik om under våren 2017. Den nya utbildningsplanen trädde i kraft från och med de studerande som började hösten 2017.

  Mycket av innehållet i utbildningen är samma som tidigare år, men ändringar i kursbeskrivningar och studiepoäng per kurs kan förekomma.

  Utbildningsplan innan 2017

  För ingenjörsexamen i maskinteknik krävs det sammanlagt 36 veckors praktik och arbetslivserfarenhet, där praktikens andel motsvarar 54 studiepoäng (sp).

 • Behörighet till vaktmaskinmästare

  För att bli behörig som vaktmaskinmästare krävs vaktmaskinmästarutbildning. Det innebär ca 3 år på högskolan och minst 12 månaders godkänd praktik enligt praktikprogram (108 studiepoäng). Här är 30 sp praktik obligatorisk, men det finns möjlighet för ytterligare 78 studiepoäng praktik genom valfria studier.

  Praktikkrav för maskinteknik

  Högre maskinbefälsbehörighet

  För de högsta maskinbefälsbehörigheterna krävs ingenjörsexamen och ytterligare praktik enligt gällande förordningar.

  Läs mer om behörighet på Transport- och kommunikationsverkets webbplats

 • Du kan få upp till sex månaders praktik eller sjöpraktik räknat tillgodo om du till exempel har:

  • en yrkesskolexamen med lämplig inriktning
  • tidigare arbetslivserfarenhet inom aktuellt yrkesområde.

  Varje studerandes tidigare erfarenhet bedöms individuellt.

  Kom ihåg att fylla i ansökan!

  För att få tidigare utbildning eller erfarenheter tillgodoräknade måste du alltid fylla i en ansökan och bifoga intyg som styrker din ansökan.

  Läs mer om tillgodoräknande av kurs under validering på sidan Studera på HÅ

 • De åländska sjöskolornas skolfartyg Michael Sars används som en viktig del i praktikutbildningen.

  Läs mer om Michael Sars

 • Kom ihåg att försäkra dig med privat reseförsäkring under sjöpraktiken. Du är försäkrad från skolans sida bara under praktiken inte på din fritid.

  Läs mer om försäkringar på sidan Ekonomiskt stöd

 • Giltigt finskt läkarintyg för maskintjänst till sjöss ska lämnas in före praktiktjänstgöring på utbildningsprogrammet för maskinteknik.

  I lagen om läkarundersökning av fartygspersonal finns information om läkarundersökning av sjömän och krav på sjömäns hälsa.

 • För kurser i brandskydd, på fartygspraktik samt vid praktiska laborationer och övningar behöver du oömma arbetskläder.

Examensarbete

 • Examensarbetet är ett självständigt arbete vars syfte är att träna den blivande ingenjören att:

  • tillämpa teoretiska kunskaper vid lösning av praktiska problem
  • kombinera olika delområden i sin utbildning
  • lösa problem med hänsyn till helheten
  • arbeta logiskt och systematiskt
  • söka kunskap och använda källmaterial
  • presentera resultatet av sitt arbete skriftligt, illustrerat och muntligt.
  • I kvalitetsledningsdokument Examensarbete (B.1.3.4) kan du läsa mer om de olika stegen i att skriva ett examensarbete.
  • Skrivguiden och mallar hittar du under Skriv examensarbete