Elektroteknik – Mikroprocessorteknik 2

Kurskod E112202
Studiepoäng 4
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande:
-Ha fördjupad kunskap om mikroprocessorns och dess kringkomponenters uppbyggnad och funktion
-Kunna använda utvecklingsverktyg och -miljöer för inbyggda system
-Programmera realtidssystem med kringkomponenter baserade på mikroprocessorer

Contents

-Ingående kännedom om de olika delarna i en mikrokontroller
-Programmering i C och assembler
-Sammansatta system där flera enheter i kontrollern andvänds samtidigt
-Inkoppling av annan utrustning till processorkortet
-Displayhantering

Attendance

Obligatorisk närvaro i laborationer.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Skriftliga prov, laborationsrapporter, aktivitet och prestationer vid praktiska övningar.

Material

Kompendier, artikelsamlingar, manualer och laborationshandledningar.

Prerequisite

ET: E111103 Digitalteknik 1, E007503 Programmering, E106502 Elektronik 1, E106602 Elektronik 2, E112103 Mikroprocessorteknik 1.
IT: I124102 Elteknik och elektronik, E111103 Digitalteknik 1, E112103 Mikroprocessorteknik 1

Documentation

Kursvitsord antecknas i studiekort VG, G (vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, laborationer och projektarbete.

Utskriven 06 december 2020 kl 00:21