Hälso- och sjukvård

 • Här hittar du mer information om studerandehälsovård:

  Studerandehälsovård vid Ålands hälso- och sjukvård

  Du kan maila till våra skolhälsovårdare enligt principen fornamn.efternamn@ahs.ax

  Allra bäst är det om du ringer eller utnyttjar tiderna för drop-in enligt informationen i länken ovan.

 • Personer under 19 år

  Studerande under 19 år har kostnadsfri tandvård.

  Studerande skrivna på Åland

  För övriga gäller vanlig tandvårdstaxa (hälsocentral). Studerande som är skrivna på Åland kallas automatiskt till tandvården minst vartannat år.

  Övriga studerande

  Studerande från andra orter får endast akut tandvård.

  Kontakta tandvården

 • Du kan vända dig till preventivmedelsmottagningen för bland annat:

  • preventivmedels- och sexualrådgivning
  • förmedling av preventivmedel
  • frågor kring oönskade graviditeter
  • frågor kring sexuellt överförbara sjukdomar
  • gynekologiska undersökningar

  Kontakta preventivmedelsmottagningen

  Hälsocentralen

  Vid gynekologiska problem kan du vända dig till hälsocentralen.

  Studerandehälsan

  Utför tester för könssjukdomar under drop-in tiden.

 • Hälsocentralen
  Tfn +358 (0)18 538 500

  Akuten (Ålands centralsjukhus)
  Jour dygnet runt
  Tfn +358 (0)18 5355

  Ambulans, allmänt nödnummer
  Tfn 112

  Psykiatrisk jour
  Jour dygnet runt
  Tfn +358 (0)18 535 100

  Mera information om akut sjukvård

 • Mental hälsa

  Mottagningen behandlar problematik på primärvårdsnivå, så som lätta depressioner, lätt ångestproblematik, stress- och utmattningsproblematik, sömnsvårigheter och livskriser.

  Information om mottagningen för mental hälsa.

  Vuxenpsykiatriska mottagningen

  Vuxenpsykiatriska mottagningen, för personer som är 18 år eller äldre.

  Hit kan du vända dig om du vill tala med någon. Det kan gälla allt från nedstämdhet till akut personlig kris på grund av anhörigas död, skilsmässa, etc. Besöket är avgiftsfritt.

  Kontakta vuxenpsykiatriska mottagningen

  Jourtelefon

  Psykiatrisk jour, tfn +358 (0)18 535 100 (dygnet runt)

 • Du som studerar på högskolan kan vid behov få remiss till Medimars leg. psykoterapeut Monica Danielsson för samtalsstöd. Remiss får du via hälsocentralens läkare.

  Info om tidsbokning till hälsocentralen i Mariehamn

 • Du kan vända dig till Folkhälsans familjerådgivning om du önskar diskutera samlevnadsproblem med en kurator eller en psykolog.

  Kontakta Folkhälsans familjerådgivning

 • Missbrukarvården ger behandling, råd och handledning i missbrukarfrågor. Du kan ta kontakt för egen del, men också om du är orolig för någon i din omgivning.

  Kontaktuppgifter

  Tfn +358 (0)18 531 720
  Jourtelefon +358 (0)18 13000

  Information om beroendemottagningen