Personal

Florian Haug

Överlärare, Programansvarig, Dr. rer. nat.

Jennie Lindman

Förvaltningskoordinator, kvalitetskoordinator

Katja Rikberg

Ledande kommunikatör och marknadsförare

Key Ginman

Lektor, Simulatorföreståndare

Thor-Björn Wik

Lektor, Studiehandledare, Programansvarig