Oskar Hellstrand

Lektor, Elmästare

Oskar Hellstrand
Telefon
+358 (0)457 345 3184
E-post
oskar.hellstrand@ha.ax
Adress
Högskolan Norra, Neptunigatan 17