Hoppa till innehåll
Anmälan till vårens kurser har öppnat! We use Google to translate this website. We do not take responsibility for possible mistranslations. If you have any questions, please contact info@ha.ax.

Matias Waller

Överlärare

 

Forskarpresentation

Vid Åbo Akademi avlade jag diplomingjörsexamen med utmärkelse 1998 och teknologie licentiatexamen med beröm 2000. Tiden mars 2000 till april 2001 var jag stipendiat inom the Australian-European Awards Programme och tillbringade tiden som gästforskare vid School of Materials Science and Engineering vid University of New South Wales i Sydney, Australien. År 2001 blev jag även erkänd som ”Professional Engineer” av the Australian Institution of Engineers.

Med doktorsavhandlingen ”Empirical analysis and modelling with applications to blast furnace data” disputerade jag 2002 och avlade vid Åbo Akademi samma år teknologie doktorsexamen med beröm. Som erkännande för doktorsavhandlingen tilldelades jag Harry Elfvings legat vid Åbo Akademi år 2003.

Ett återkommande tema inom min forskning under de senaste 20 åren har varit frågan om hur man, med tillgång till stora mängder data, utvecklar meningsfulla modeller för de (tekniska) processer man studerar. Som exempel kan man fundera över när en statistiskt välmotiverad modell är användbar som beslutsunderlag i system för övervakning? Eller hur kan man avgöra vilken betydelse olika statistiskt snarlika modeller betydelse får för prestandan vid design av återkopplade system?

Några specifika teman inom min forskning är:

  • olinjär identifiering
  • autopiloter för fartyg och autonoma segelrobotar
  • identifiering för reglering
  • särkoppling
  • prediktiva modeller för övervakning och automation.