Hoppa till innehåll

Anna Lundberg

Lektor, spec.ssk, fil.mag.

Fotografi av Anna Lundberg
Telefon
+358 (0)18 537 708
E-post
annasofia.lundberg@ha.ax
Adress
Högskolan Norra, Neptunigatan 17, våning 1

 

Undervisning

Vårdkurser inom sjöfartsprogrammet

Forskning

Anna är doktorand vid Umeå Universitet

Att vara hälsovårdare i skärgården – med fokus på kliniskt beslutsfattande.

Det finns det en lång tradition på Åland att bedriva hälsovård i skärgården. Hälsovårdarnas arbetsuppgifter och det kliniska beslutsfattandet är dock sparsamt studerat på Åland och i andra områden med liknande geografiska utmaningar.
Forskningen kommer därmed att kartlägga och analysera arbetsuppgifter och kliniskt beslutsfattande hos hälsovårdare i den åländska skärgården. Även patientens tillit till och erfarenheter av den vård hälsovårdare erbjuder kommer att studeras i.

Datainsamlingen startade under våren 2019 och kommer att resultera i fyra vetenskapliga artiklar.

Forskningen sker i samarbete med Umeå universitet och Högskolan på Åland. Huvudhandledare är Erika Boman, med.dr i omvårdnad, bihandledare är Britt Inger Saveman, professor och Lina Gyllencreutz, med.dr i omvårdnad.

Publikationer

Lundberg, A., Gyllencreutz, L., Saveman, B-I., & Boman, E. Characteristics of nursing encounters in primary healthcare in remote areas: A survey of nurses’ patient record documentation and self- report. Nordic Journal of Nursing Research. Accepted: 23 rd of October 2020. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2057158520973165

Konferenser

Learning process from task to simulation. Anna Lundberg ÅUAS, Nina Rantalaiho-Kulo TUAS. 16 th International Symposium on Maritime Health (ISMH16), Hamburg 2019.

Nordic Conference in Nursing Research 2021, Copenhagen. Anna Lundberg ÅUAS. Characteristics of nursing encounters in primary healthcare in remote areas: A survey of nurses’ patient record documentation and self- report. Oral presentation.