Emmy Karlsson-Hellman

Tjänstledig

Bild av Emmy Karlsson

 

Här du ärenden som berör studiehandledning för elektroteknik, maskinteknik eller sjöfart, kontakta Therese Sjöblom.

Har du ärenden som berör praktik för elektroteknik, maskinteknik eller sjöfart, kontakta Carola Maxenius-Mickelsson.