Erika Boman

Överlärare, Programansvarig

Bild av Erika Boman
Telefon
+358 (0)18 537 783
E-post
erika.boman@ha.ax
Adress
Högskolan Norra, Neptunigatan 17,
våning 2
Webbsida
Publikationer (Google Scholar)

 

Erika arbetar som

 • överlärare och programansvarig på sjukskötarprogrammet, Högskolan på Åland
 • lektor vid Umeå universitet.

Undervisar på sjukskötarprogrammet

 • Kurser inom vårdprogrammet

Examina

 • Legitimerad sjuksköterska med specialisering inom intensivvård
 • Medicine doktor (inriktning: omvårdnad)
 • Yrkeslärarexamen (inriktning: vård)

Forskarpresentation

Erika Boman är sjuksköterska med specialisering inom intensivvård samt är utbildad vårdlärare. I mars 2016 disputerade Erika och har efter det fortsatt arbeta med forskning och projekt som berör äldres hälsa och välbefinnande. Ett annat fokusområde är vårdpersonalens kompetens att möta utmaningarna i dagens hälso- och sjukvård. Erika är också ansvarig för delstudier i ett samverkansprojekt för att studera serologi, beteenden samt erfarenheter och upplevelser i samband med Covid-19-epidemin.

Forskning/projekt

Utbildning utöver examina

Kurser inom medicin och folkhälsovetenskap

 • Fysiologi 15 sp
 • Näring och vård B 30 sp
 • Farmakologi B 15 sp
 • Kvinnomedicin 7,5 sp
 • Folkhälsovetenskap A1 15 sp
 • Geriatrisk diagnostik och terapi 15 sp

Hälsovårdsadministration och ledarskap

 • Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap 5 sp
 • Organisationsteori 5 sp
 • Ledarskap 5 sp
 • Ekonomi och budgetering inom social- och hälsovård 5 sp
 • Lagstiftning inom social- och hälsovården 5 sp

Forskarutbildningskurser

 • From Junior to Senior Researcher in Ageing and Health (postdoc)
 • Forskarhandledning i praktiken (postdoc)
 • Forskningsmetodik, vetenskapsteori och genusvetenskap 3 sp
 • Research Ethics 3 sp
 • Reseach Methology and Biostatistics 7,5 sp
 • Logistic regression (advanced biostatistics) 1,5 sp
 • Designs of intervention studies within patient-based research 3 sp
 • Intervjun som redskap för datainsamling 7,5 sp
 • Kvalitativ innehållsanalys 7,5 sp
 • Fenomenologisk hermeneutik 8 sp
 • Det goda åldrandet – metod och perspektiv i forskning om äldre 15 sp
 • Active ageing 4,5 sp