Hoppa till innehåll
Anmälan till vårens kurser har öppnat! We use Google to translate this website. We do not take responsibility for possible mistranslations. If you have any questions, please contact info@ha.ax.

Erika Boman

Affilierad forskare

 

Erika är affilierad forskare på Högskolan

Examina

 • Legitimerad sjuksköterska med specialisering inom intensivvård
 • Medicine doktor (inriktning: omvårdnad)
 • Yrkeslärarexamen (inriktning: vård)

Forskarpresentation

Erika Boman är sjuksköterska med specialisering inom intensivvård samt är utbildad vårdlärare. I mars 2016 disputerade Erika och har efter det fortsatt arbeta med forskning och projekt som berör äldres hälsa och välbefinnande. Ett annat fokusområde är vårdpersonalens kompetens att möta utmaningarna i dagens hälso- och sjukvård. Erika är också ansvarig för delstudier i ett samverkansprojekt för att studera serologi, beteenden samt erfarenheter och upplevelser i samband med Covid-19-epidemin.

Forskning/projekt

Utbildning utöver examina

Pedagogik

 • Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning 1: 7,5 sp, Avancerad nivå

Kurser inom medicin och folkhälsovetenskap

 • Fysiologi 15 sp
 • Näring och vård B 30 sp
 • Farmakologi B 15 sp
 • Kvinnomedicin 7,5 sp
 • Folkhälsovetenskap A1 15 sp
 • Geriatrisk diagnostik och terapi 15 sp

Hälsovårdsadministration och ledarskap

 • Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap 5 sp
 • Organisationsteori 5 sp
 • Ledarskap 5 sp
 • Ekonomi och budgetering inom social- och hälsovård 5 sp
 • Lagstiftning inom social- och hälsovården 5 sp

Forskarutbildningskurser

 • From Junior to Senior Researcher in Ageing and Health (postdoc)
 • Forskarhandledning i praktiken (postdoc)
 • Forskningsmetodik, vetenskapsteori och genusvetenskap 3 sp
 • Research Ethics 3 sp
 • Reseach Methology and Biostatistics 7,5 sp
 • Logistic regression (advanced biostatistics) 1,5 sp
 • Designs of intervention studies within patient-based research 3 sp
 • Intervjun som redskap för datainsamling 7,5 sp
 • Kvalitativ innehållsanalys 7,5 sp
 • Fenomenologisk hermeneutik 8 sp
 • Det goda åldrandet – metod och perspektiv i forskning om äldre 15 sp
 • Active ageing 4,5 sp

Erfarenhet av studiedesigns/metoder

 • tvärsnittsstudier och longitudinella observationsstudier
 • populationsstudier
 • individuella intervjuer och fokusgruppintervjuer
 • aktionsforskning
 • grounded theory design
 • singel subject design
 • non-inferiority study design
 • review (integrativ litteratursammanställning)
 • logistisk och multipel regressionsanalys
 • kvalitativ innehållsanalys, tematisk analys, fenomenologisk hermeneutisk analysmetod

Samverkan och förtroendeuppdrag

 • Medlem i styrgruppen för GERDA – tvärvetenskapligt forskningssamarbete för att studera och främja äldres hälsa och livsvillkor, oktober 2021 – pågår
 • Medlem i Nordic/Baltic APN-EDU Network samt KLIAS opettajaverkosto (nätverk för att stärka avancerad klinisk sjukskötarkompetens), augusti 2019 – maj 2022
 • Medlem i ombudsmannanämnden, Ålands ombudsmannamyndighet, mars 2021 – pågår
 • Medlem i arbetsgrupp för att bereda seminarier om psykisk ohälsa i spåren av coronapandemin och hur den psykiska hälsan kan främjas, Ålands landskapsregering, januari 2021 – oktober 2021
 • Sakkunnig i projektet Psykisk ohälsa bland äldre på Åland, Ålands landskapsregering. 2017 – 2019
 • Medlem i styrelsen för Högskolan på Åland, januari 2021 – maj 2022
 • Medlem i ledningsgruppen för Högskolan på Åland, augusti 2019 – augusti 2020