Hoppa till innehåll
Anmälan till vårens kurser har öppnat! We use Google to translate this website. We do not take responsibility for possible mistranslations. If you have any questions, please contact info@ha.ax.

Hospitality Management

Information för dig som studerar på utbildningsprogrammet för Hospitality Management.

Allmän information

Praktik

 • I utbildningen ingår 30 sp praktik uppdelat på åk 1, åk 2 och åk 4.

  Årskurs 1

  Under första studieåret har du möjlighet att göra din första praktik. Praktiken kan vara förlagd på kvällar och veckoslut beroende på företag och arbetspass. Målet är att lära känna branschen och det operativa arbetet.

  Årskurs 2

  Efter ditt andra läsår har du en 20 sp praktik. Den fyra månader långa praktiken görs med fördel utanför studieorten. Praktiken kan även delas upp i mindre enheter om det passar bättre.

  Målet är att du ska tillämpa de kunskaper du inhämtat och få en bred bild av turism-, hotell- och restaurangverksamhet.

  Årskurs 4

  Under det sista studieåret gör du ytterligare en praktik, en ledarskapspraktik, under fyra veckors tid.

  Du ska följa med en förman och om möjligt själv prova på förmansuppgifter i ett lämpligt företag.

  All praktik är obligatoriska delar av utbildningen och kan som andra kurser även valideras.

Valfria studier

 • I dina studier kan du läsa ett visst antal studiepoäng (sp) som valfria kurser.

  Du kan läsa kurser som erbjuds inom andra utbildningsprogram vid högskolan eller via Öppna högskolan eller andra högskolor/universitet. Utbildningar i Sverige söker du via antagning.se – se studera på distans. Observera att behörighet för högskolestudier i Sverige krävs för att söka till kurser via antagning.se

  Du kan också läsa kurser på CampusOnline.fi CampusOnline är det gemensamma digitala kursutbudet för yrkeshögskolorna i Finland. Här kan du välja kurser från andra yrkeshögskolor avgiftsfritt och inkludera studierna i din egen examen. Men kolla alltid med din studiehandledare innan.

  Kontrollera med din studiehandledare

  Det är viktigt att du alltid kontrollerar med din studiehandledare i god tid före kursstarten om du kan tillgodoräkna dig kursen som valfri kurs.

  Anhållan om att få räkna en kurs som valfria studier görs i Wilma se handledningen.

 • Du kan läsa kurser vid Öppna högskolan så att antalet valfria kurser på ditt utbildningsprogram uppfylls. Vill du läsa kurser utöver detta antal studiepoäng så betalar du själv terminsavgiften vid Öppna högskolan.

  Om du anmält dig till en kurs på Öppna högskolan och fått den godkänd som valfri – men inte deltar eller inte slutför den – måste programmet ändå betala för den. Du har då förbrukat studiepoäng av det som programmet betalar för dig.

  Om du återtar din anmälan till en kurs vid Öppna högskolan efter att anmälningstiden gått ut eller om du uteblir från kursen tar Öppna högskolan en annulleringsavgift om 20 € av dig. Det gäller också för programstuderande.
  Läs om avanmälan av kurser via Öppna högskolan.

  Under en termin kan du gå flera kurser utan extra avgift om kurserna ordnas av ett och samma universitet eller högskola. Till exempel Åbo Akademi.

  För att få din kurs registrerad på studiekortet begär du kursintyg från det universitet eller högskola som examinerat kursen, exempelvis från Åbo Akademi.

  Kopia av kursintyget bifogar du med valideringsansökan i Wilma.

Examensarbete

 • Examensarbetet är ett självständigt arbete, vars syfte är att träna den blivande hotell- och restaurangadministratören att:

  • tillämpa teoretiska kunskaper vid lösning av praktiska problem
  • kombinera olika delområden i sin utbildning
  • lösa problem med hänsyn till helheten
  • arbeta logiskt och systematiskt
  • söka kunskap och använda källmaterial
  • presentera resultatet av sitt arbete skriftligt, illustrerat och muntligt
  • följa en uppgjord projekttidtabell.

  Syftet är att arbetet ska vara en brygga mellan studier och arbetsliv, det vill säga underlätta den studerandes övergång från studier till hotell- och restaurangadministrativa uppgifter i arbetslivet.

  • I kvalitetsledningsdokument Examensarbete (B.1.3.4) kan du läsa mer om de olika stegen i att skriva ett examensarbete.
  • Kursbeskrivning för examensarbete hittar du på sidan Kursbeskrivningar
  • Skrivguiden och mallar hittar du på sidan Skriv examensarbete