Hoppa till innehåll
Anmälan till vårens kurser har öppnat! We use Google to translate this website. We do not take responsibility for possible mistranslations. If you have any questions, please contact info@ha.ax.

Kursbeskrivningar för Hospitality Management-programmet

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Gruppdynamik - teamutveckling på arbetsplatsen

   R111105

   5

  • Affärsengelska

   B130202

   3

  • Studieteknik och vetenskapligt skrivande

   R011202

   2

  • Opponering och bedömning

   R012202

   1

  • Marknadsundersökningsmetodik

   B110504

   5

  • Projektledning

   B111402

   5

  • Säkerhets- och miljöledning

   R223103

   5

  • Introduktion till företagets sociala ansvar

   R181103

   3

  • Starka drycker

   R021403

   3

  • Restauranglära

   R021203

   2

  • Vinlära

   R021303

   6

  • Barteknik

   R021603

   2

  • Food Operations

   R021502

   7

  • Hotel Operations

   R041106

   5

  • Tourism Operations 1

   R051105

   5

  • Hotel Operations and Management

   R242105

   5

  • Tourism Operations 2

   R252105

   5

  • Event Studies

   R253204

   5

  • Grundkurs i företagsekonomi

   R171103

   5

  • Företagsverksamhet och entreprenörskap

   B110707

   5

  • Digital kalkylering

   B111205

   2

  • Ekonomistyrning för hospitality industrin

   R173106

   5

  • Beslutsplanering för hospitality industrin

   R173203

   5

  • Organisation och ledning

   R162104

   3

  • HRM i praktiken

   R162203

   7

  • Change Management

   R164105

   5

  • Marknadsföring

   B030104

   10

  • Ledarskap i teori

   R165102

   5

  • Introduktion till högskolematematik

   B110112

   1

  • Menyplanering

   R223203

   2 1/2

  • Måltidsturism

   R223501

   5

  • Mat och dryck i kombination

   R223403

   7 1/2

  • Dryckeshantering

   R322202

   5

  • Mattrender

   R323202

   5

  • Tjänsteutveckling och upplevelser

   R182103

   5

  • Design och trender inom hotell och logibranschen

   R244103

   5

  • Företagande i wellness

   R250901

   5

  • Mat och hälsa

   R223303

   5

  • Praktisk catering

   R322301

   3

  • Finska nivå 1

   Y030206

   3

  • Finska nivå 2

   Y030505

   3

  • Finska nivå 3

   Y030306

   3

  • Finska nivå 4

   Y030404

   3

  • Bolagsrätt

   B120502

   5

  • Praktik/ Projekt

   R393101

   5

  • Marknadsföring av Högskolan på Åland

   R340502

   1

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • Redovisning 1

   B010104

   5

  • Redovisning 2

   B010302

   5

  • Ekonomisk matematik

   B110904

   5

  • Sustainable Development and Climate Change

   B365202

   5

  • Sustainable Finance

   B365302

   5

  • Future Megatrends and Vocational Competences

   B365402

   5

  • Basic Safety

   S0810011

   3

  • Basic Safety - Brandskydd grundläggande

   S0810011-1

   1/2

  • Basic Safety - Livbåtsman och överlevnad

   S0810011-2

   1/2

  • Basic Safety - Första hjälp

   S0810011-3

   1

  • Basic Safety - Personlig säkerhet och socialt ansvar

   S0810011-4

   1

  • Basic Safety - Medicinsk första hjälp

   S0810011-5

   1

  • Praktik 1

   R092101

   5

  • Praktik 2

   R492106

   20

  • Ledarskap i praktik

   R494106

   5

  • Examensarbete

   Y501101

   15

  • Examensarbete del 1/ Intro - online

   Y501101-1

   2

  • Examensarbete del 2/ Inledning

   Y501101-2

   3

  • Examensarbete del 3/ Genomförande

   Y501101-3

   5

  • Examensarbete del 4/ Dokumentation och presentation

   Y501101-4

   5

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Gruppdynamik - teamutveckling på arbetsplatsen

   R111105

   5

  • Affärsengelska

   B130202

   3

  • Studieteknik och vetenskapligt skrivande

   R011202

   2

  • Opponering och bedömning

   R012202

   1

  • Marknadsundersökningsmetodik

   B110504

   5

  • Projektledning

   B111402

   5

  • Säkerhets- och miljöledning

   R223103

   5

  • Introduktion till företagets sociala ansvar

   R181103

   3

  • Starka drycker

   R021403

   3

  • Restauranglära

   R021203

   2

  • Vinlära

   R021303

   6

  • Barteknik

   R021603

   2

  • Food Operations

   R021502

   7

  • Hotel Operations

   R041106

   5

  • Tourism Operations 1

   R051105

   5

  • Hotel Operations and Management

   R242105

   5

  • Tourism Operations 2

   R252105

   5

  • Event Studies

   R253204

   5

  • Grundkurs i företagsekonomi

   R171103

   5

  • Företagsverksamhet och entreprenörskap

   B110707

   5

  • Digital kalkylering

   B111205

   2

  • Ekonomistyrning för hospitality industrin

   R173106

   5

  • Beslutsplanering för hospitality industrin

   R173203

   5

  • Organisation och ledning

   R162104

   3

  • HRM i praktiken

   R162203

   7

  • Change Management

   R164105

   5

  • Marknadsföring

   B030104

   10

  • Ledarskap i teori

   R165102

   5

  • Introduktion till högskolematematik

   B110112

   1

  • Menyplanering

   R223203

   2 1/2

  • Måltidsturism

   R223501

   5

  • Mat och dryck i kombination

   R223403

   7 1/2

  • Dryckeshantering

   R322202

   5

  • Mattrender

   R323202

   5

  • Tjänsteutveckling och upplevelser

   R182103

   5

  • Design och trender inom hotell och logibranschen

   R244103

   5

  • Företagande i wellness

   R250901

   5

  • Mat och hälsa

   R223303

   5

  • Praktisk catering

   R322301

   3

  • Finska nivå 1

   Y030206

   3

  • Finska nivå 2

   Y030505

   3

  • Finska nivå 3

   Y030306

   3

  • Finska nivå 4

   Y030404

   3

  • Bolagsrätt

   B120502

   5

  • Praktik/ Projekt

   R393101

   5

  • Marknadsföring av Högskolan på Åland

   R340502

   1

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • Redovisning 1

   B010104

   5

  • Redovisning 2

   B010302

   5

  • Ekonomisk matematik

   B110904

   5

  • Sustainable Development and Climate Change

   B365202

   5

  • Sustainable Finance

   B365302

   5

  • Future Megatrends and Vocational Competences

   B365402

   5

  • Basic Safety

   S0810011

   3

  • Basic Safety - Brandskydd grundläggande

   S0810011-1

   1/2

  • Basic Safety - Livbåtsman och överlevnad

   S0810011-2

   1/2

  • Basic Safety - Första hjälp

   S0810011-3

   1

  • Basic Safety - Personlig säkerhet och socialt ansvar

   S0810011-4

   1

  • Basic Safety - Medicinsk första hjälp

   S0810011-5

   1

  • Praktik 1

   R092101

   5

  • Praktik 2

   R492106

   20

  • Ledarskap i praktik

   R494106

   5

  • Examensarbete

   Y501101

   15

  • Examensarbete del 1/ Intro - online

   Y501101-1

   2

  • Examensarbete del 2/ Inledning

   Y501101-2

   3

  • Examensarbete del 3/ Genomförande

   Y501101-3

   5

  • Examensarbete del 4/ Dokumentation och presentation

   Y501101-4

   5

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Gruppdynamik - teamutveckling på arbetsplatsen

   R111105

   5

  • Gruppdynamik - teamutveckling på arbetsplatsen

   R111104

   5

  • Affärsengelska

   B130202

   3

  • Professional English

   R031105

   3

  • Studieteknik och vetenskapligt skrivande

   R011202

   2

  • Opponering och bedömning

   R012202

   1

  • Introduktion till examensarbete

   R013302

   2

  • Marknadsundersökningsmetodik

   B110503

   5

  • Marknadsundersökningsmetodik

   B110504

   5

  • Starka drycker

   R021403

   3

  • Starka drycker

   R021402

   3

  • Restauranglära

   R021203

   2

  • Restauranglära

   R021202

   2

  • Vinlära

   R021303

   6

  • Vinlära 1

   R021302

   6

  • Barteknik

   R021603

   2

  • Barteknik

   R021601

   2

  • Food Operations

   R021502

   7

  • Food Operations

   R021501

   7

  • Hotel Operations

   R041106

   5

  • Hotel Operations

   R041105

   5

  • Tourism Operations 1

   R051105

   5

  • Tourism Operations 1

   R051104

   5

  • Hotel Operations and Management

   R242104

   5

  • Hotel Operations and Management

   R242105

   5

  • Tourism Operations 2

   R252104

   5

  • Tourism Operations 2

   R252105

   5

  • Projektledning

   B111402

   5

  • Event Studies

   R253204

   5

  • Introduktion till företagets sociala ansvar

   R181103

   3

  • Introduktion till företagets sociala ansvar

   R181102

   3

  • Säkerhets- och miljöledning

   R223102

   5

  • Säkerhets- och miljöledning

   R223103

   5

  • Kvalitetsledningssystem

   R183203

   2

  • Grundkurs i företagsekonomi

   R171103

   5

  • Grundkurs i företagsekonomi

   R171101

   5

  • Företagsverksamhet och entreprenörskap

   B110707

   5

  • Digital kalkylering

   B111205

   2

  • Ekonomistyrning för hospitality industrin

   R173106

   5

  • Praktisk ekonomistyrning för hospitality industrin

   R173202

   5

  • Beslutsplanering för hospitality industrin

   R173203

   5

  • Marknadsföring

   B030104

   10

  • Tjänsteutveckling och upplevelser

   R182102

   5

  • Tjänsteutveckling och upplevelser

   R182103

   5

  • Organisation, HRM och ledning

   R162103

   3

  • Organisation och ledning

   R162104

   3

  • HRM i praktiken

   R162202

   7

  • HRM i praktiken

   R162203

   7

  • Ledarskap i teori

   R165101

   5

  • Ledarskap i teori

   R165102

   5

  • Finska nivå 1

   Y030204

   3

  • Finska nivå 2

   Y030503

   3

  • Finska nivå 3

   Y030304

   3

  • Finska nivå 4

   Y030404

   3

  • Mat och hälsa

   R223302

   5

  • Mat och hälsa

   R223303

   5

  • Mattrender

   R323201

   5

  • Mattrender

   R323202

   5

  • Mat och dryck i kombination

   R223402

   7 1/2

  • Mat och dryck i kombination

   R223403

   7 1/2

  • Menyplanering

   R223202

   2 1/2

  • Menyplanering

   R223203

   2 1/2

  • Måltidsturism

   R223501

   5

  • Design och trender inom hotell och logibranschen

   R244103

   5

  • Destinationsutveckling

   R352301

   5

  • Change Management

   R164104

   5

  • Change Management

   R164105

   5

  • Tourism Trends and Strategies

   R353401

   5

  • Bolagsrätt

   B120502

   5

  • Praktik/ Projekt

   R393101

   5

  • Marknadsföring av Högskolan på Åland

   R340502

   1

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • Dryckeshantering

   R322201

   5

  • Dryckeshantering

   R322202

   5

  • Praktisk catering

   R322301

   3

  • Basic Safety

   S0810011

   3

  • Basic Safety - Brandskydd grundläggande

   S0810011-1

   1/2

  • Basic Safety - Livbåtsman och överlevnad

   S0810011-2

   1/2

  • Basic Safety - Första hjälp

   S0810011-3

   1

  • Basic Safety - Personlig säkerhet och socialt ansvar

   S0810011-4

   1

  • Basic Safety - Medicinsk första hjälp

   S0810011-5

   1

  • Skyddsmedvetenhet för sjöfarare med utsedda skyddsuppgifter

   S3862031

   1/2

  • Engelska 1

   Y031204

   3

  • Strategisk ledning

   B323502

   5

  • Redovisning 1

   B010104

   5

  • Redovisning 2

   B010302

   5

  • Ekonomisk matematik

   B110904

   5

  • Företagande i wellness

   R250902

   5

  • Sustainable Development and Climate Change

   B365202

   5

  • Sustainable Finance

   B365302

   5

  • Future Megatrends and Vocational Competences

   B365402

   5

  • IP-Carlo

   B900123

   3

  • Practical Restaurant Operations

   R091104

   5

  • Practical Hotel Operations

   R091203

   5

  • Arbetsplatsförlagd utbildning

   R492105

   25

  • Ledarskap i praktik

   R494106

   5

  • Examensarbete

   R514103

   15

  • Examensarbete

   Y501101

   15

  • Examensarbete del 1/ Intro - online

   Y501101-1

   2

  • Examensarbete del 2/ Inledning

   Y501101-2

   3

  • Examensarbete del 3/ Genomförande

   Y501101-3

   5

  • Examensarbete del 4/ Dokumentation och presentation

   Y501101-4

   5

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Gruppdynamik - teamutveckling på arbetsplatsen

   R111104

   5

  • Professional English

   R031105

   3

  • Studieteknik och vetenskapligt skrivande

   R011202

   2

  • Opponering och bedömning

   R012202

   1

  • Introduktion till examensarbete

   R013302

   2

  • Marknadsundersökningsmetodik

   B110503

   5

  • Starka drycker

   R021402

   3

  • Restauranglära

   R021202

   2

  • Vinlära 1

   R021302

   6

  • Barteknik

   R021601

   2

  • Food Operations

   R021501

   7

  • Hotel Operations

   R041105

   5

  • Tourism Operations 1

   R051104

   5

  • Hotel Operations and Management

   R242104

   5

  • Tourism Operations 2

   R252104

   5

  • Projektledning

   B111401

   5

  • Projektledning

   B111402

   5

  • Event Studies

   R253204

   5

  • Introduktion till företagets sociala ansvar

   R181102

   3

  • Säkerhets- och miljöledning

   R223102

   5

  • Kvalitetsledningssystem

   R183202

   2

  • Grundkurs i företagsekonomi

   R171101

   5

  • Företagsverksamhet och entreprenörskap

   B110706

   5

  • Digital kalkylering

   B111205

   2

  • Kalkyler och budgeter för hotell- och restaurangbranschen

   R173104

   5

  • Kalkyler och budgeter för hotell- och restaurangbranschen

   R173105

   5

  • Praktisk ekonomistyrning för hospitality industrin

   R173202

   5

  • Marknadsföring

   B030103

   10

  • Tjänsteutveckling och upplevelser

   R182102

   5

  • Strategisk kommunikation och digital marknadsföring

   R183104

   5

  • Organisation, HRM och ledning

   R162102

   5

  • Organisation, HRM och ledning

   R162103

   3

  • HRM i praktiken

   R162202

   7

  • HRM i praktiken

   R162203

   7

  • Ledarskap i teori

   R165101

   5

  • Ledarskap i teori

   R165102

   5

  • Mat och hälsa

   R223302

   5

  • Mattrender

   R323201

   5

  • Mattrender

   R323202

   5

  • Måltidsturism

   R223501

   5

  • Mat och dryck i kombination

   R223402

   7 1/2

  • Mat och dryck i kombination

   R223403

   7 1/2

  • Menyplanering

   R223202

   2 1/2

  • Menyplanering

   R223203

   2 1/2

  • Dryckeshantering

   R322201

   5

  • Dryckeshantering

   R322202

   5

  • Praktisk catering

   R322301

   3

  • Design och trender inom hotell och logibranschen

   R244103

   5

  • Destinationsutveckling

   R352301

   5

  • Tourism Trends and Strategies

   R353401

   5

  • Change Management

   R164104

   5

  • Change Management

   R164105

   5

  • Sustainable Development and Climate Change

   B365202

   5

  • Future Megatrends and Vocational Competences

   B365402

   5

  • Sustainable Finance

   B365302

   5

  • Finska nivå 1

   Y030204

   3

  • Finska nivå 2

   Y030503

   3

  • Finska nivå 3

   Y030304

   3

  • Redovisning 1

   B010103

   5

  • Handelsmatematik

   B110903

   5

  • Internationella perspektiv på hotell-, kryssnings- och MICE-industrin

   R342101

   5

  • Bolagsrätt

   B120502

   5

  • Kalkylering med Google kalkyl

   R372101

   1

  • Praktik/ Projekt

   R393101

   5

  • Marknadsföring av Högskolan på Åland

   R340502

   1

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • Italienska, grundkurs

   R037101

   3

  • Italienska fortsättningskurs

   R037201

   3

  • Spanska grundkurs

   R034101

   3

  • Spanska fortsättningskurs

   R034201

   3

  • Basic Safety

   S0810011

   3

  • Basic Safety - Brandskydd grundläggande

   S0810011-1

   1/2

  • Basic Safety - Livbåtsman och överlevnad

   S0810011-2

   1/2

  • Basic Safety - Första hjälp

   S0810011-3

   1

  • Basic Safety - Personlig säkerhet och socialt ansvar

   S0810011-4

   1

  • Basic Safety - Medicinsk första hjälp

   S0810011-5

   1

  • Skyddsmedvetenhet för sjöfarare med utsedda skyddsuppgifter

   S3862031

   1/2

  • Engelska 1

   Y031204

   3

  • Strategisk ledning

   B323502

   5

  • Service Design Sprint

   R381102

   3

  • Practical Restaurant Operations

   R091103

   5

  • Practical Hotel Operations

   R091202

   5

  • Practical Hotel Operations

   R091203

   5

  • Arbetsplatsförlagd utbildning

   R492105

   25

  • Ledarskap i teori och praktik

   R494105

   10

  • Ledarskap i teori

   R494105-1

   4

  • Ledarskap i praktik

   R494105-2

   6

  • Ledarskap i praktik

   R494106

   5

  • Examensarbete

   R514103

   15

  • Examensarbete

   Y501101

   15

  • Examensarbete del 1/ Intro - online

   Y501101-1

   2

  • Examensarbete del 2/ Inledning

   Y501101-2

   3

  • Examensarbete del 3/ Genomförande

   Y501101-3

   5

  • Examensarbete del 4/ Dokumentation och presentation

   Y501101-4

   5

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Gruppdynamik - teamutveckling på arbetsplatsen

   R111104

   5

  • Professional English

   R031105

   3

  • Studieteknik och vetenskapligt skrivande

   R011201

   2

  • Studieteknik och vetenskapligt skrivande

   R011202

   2

  • Opponering och bedömning

   R012202

   1

  • Introduktion till examensarbete

   R013302

   2

  • Marknadsundersökningsmetodik

   B110503

   5

  • Starka drycker

   R021402

   3

  • Restauranglära

   R021202

   2

  • Vinlära 1

   R021302

   6

  • Barteknik

   R021601

   2

  • Food Operations

   R021501

   7

  • Hotel Operations

   R041105

   5

  • Tourism Operations 1

   R051104

   5

  • Hotel Operations and Management

   R242104

   5

  • Tourism Operations 2

   R252104

   5

  • Projektledning

   B111401

   5

  • Event Studies

   R253204

   5

  • Introduktion till företagets sociala ansvar

   R181102

   3

  • Säkerhets- och miljöledning

   R223102

   5

  • Kvalitetsledningssystem

   R183202

   2

  • Grundkurs i företagsekonomi

   R171101

   5

  • Företagsverksamhet och entreprenörskap

   B110706

   5

  • Digital kalkylering

   B111205

   2

  • Kalkyler och budgeter för hotell- och restaurangbranschen

   R173104

   5

  • Kalkyler och budgeter för hotell- och restaurangbranschen

   R173105

   5

  • Praktisk ekonomistyrning för hospitality industrin

   R173202

   5

  • Marknadsföring

   B030103

   10

  • Tjänsteutveckling och upplevelser

   R182102

   5

  • Strategisk kommunikation och digital marknadsföring

   R183104

   5

  • Organisation, HRM och ledning

   R162102

   5

  • Organisation, HRM och ledning

   R162103

   3

  • HRM i praktiken

   R162201

   5

  • HRM i praktiken

   R162202

   7

  • Företagande i wellness

   R250901

   5

  • Introduktion till informationsteknik

   I000103

   2

  • Agila metoder

   I011001

   1

  • Mat och hälsa

   R223302

   5

  • Mattrender

   R323201

   5

  • Mat och dryck i kombination

   R223402

   7 1/2

  • Menyplanering

   R223202

   2 1/2

  • Måltidsturism

   R223501

   5

  • Design och trender inom hotell och logibranschen

   R244103

   5

  • Internationella perspektiv på hotell-, kryssnings- och MICE-industrin

   R342101

   5

  • Destinationsutveckling

   R352301

   5

  • Tourism Trends and Strategies

   R353401

   5

  • Change Management

   R164104

   5

  • Sustainable Finance

   B365301

   5

  • Företagsanalys och beslutsfattande

   B380301

   5

  • Bolagsrätt

   B120502

   5

  • Digital affärsanalys

   B380201

   5

  • Kalkylering med Google kalkyl

   R372101

   1

  • Praktik/ Projekt

   R393101

   5

  • Marknadsföring av Högskolan på Åland

   R340502

   1

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • Dryckeshantering

   R322201

   5

  • Praktisk catering

   R322301

   3

  • Finska nivå 4

   Y030403

   3

  • Italienska, grundkurs

   R037101

   3

  • Italienska fortsättningskurs

   R037201

   3

  • Spanska grundkurs

   R034101

   3

  • Spanska fortsättningskurs

   R034201

   3

  • Basic Safety

   S0810011

   3

  • Basic Safety - Brandskydd grundläggande

   S0810011-1

   1/2

  • Basic Safety - Livbåtsman och överlevnad

   S0810011-2

   1/2

  • Basic Safety - Första hjälp

   S0810011-3

   1

  • Basic Safety - Personlig säkerhet och socialt ansvar

   S0810011-4

   1

  • Basic Safety - Medicinsk första hjälp

   S0810011-5

   1

  • Skyddsmedvetenhet för sjöfarare med utsedda skyddsuppgifter

   S3862031

   1/2

  • Engelska 1

   Y031204

   3

  • Strategisk ledning

   B323502

   5

  • Service Design Sprint

   R381102

   3

  • Practical Restaurant Operations

   R091103

   5

  • Practical Hotel Operations

   R091202

   5

  • Arbetsplatsförlagd utbildning

   R492105

   25

  • Arbetsplatsförlagd utbildning

   R492105-1

   0

  • Arbetsplatsförlagd utbildning

   R492105-2

   0

  • Ledarskap i teori och praktik

   R494105

   10

  • Ledarskap i teori

   R494105-1

   4

  • Ledarskap i praktik

   R494105-2

   6

  • Examensarbete

   R514103

   15

  • Examensarbete

   Y501101

   15

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Gruppdynamik - teamutveckling på arbetsplatsen

   R111104

   5

  • Affärsengelska

   B130201

   3

  • Studieteknik och vetenskapligt skrivande

   R011201

   2

  • Opponering och bedömning

   R012202

   1

  • Introduktion till examensarbete

   R013302

   2

  • Marknadsundersökningsmetodik

   B110503

   5

  • Starka drycker

   R021402

   3

  • Restauranglära

   R021202

   2

  • Vinlära 1

   R021302

   6

  • Barteknik

   R021601

   2

  • Food Operations

   R021501

   7

  • Hotel Operations

   R041105

   5

  • Tourism Operations 1

   R051104

   5

  • Hotel Operations and Management

   R242104

   5

  • Tourism Operations 2

   R252104

   5

  • Projektledning

   B111401

   5

  • Event Studies

   R253204

   5

  • Introduktion till företagets sociala ansvar

   R181102

   3

  • Säkerhets- och miljöledning

   R223102

   5

  • Kvalitetsledningssystem

   R183202

   2

  • Grundkurs i företagsekonomi

   R171101

   5

  • Företagsverksamhet och entreprenörskap

   B110706

   5

  • Kalkyler och budgeter för hotell- och restaurangbranschen

   R173104

   5

  • Praktisk ekonomistyrning för hospitality industrin

   R173201

   5

  • Praktisk ekonomistyrning för hospitality industrin

   R173202

   5

  • Marknadsföring

   B030103

   10

  • Tjänsteutveckling och upplevelser

   R182102

   5

  • Strategisk kommunikation och digital marknadsföring

   R183104

   5

  • Organisation, HRM och ledning

   R162102

   5

  • Organisation, HRM och ledning

   R162103

   3

  • HRM i praktiken

   R162201

   5

  • Sjöfartsekonomi

   B050102

   3

  • Future Megatrends and Vocational Competences

   B365401

   5

  • Introduktion till hållbar utveckling

   C130521

   3

  • Mat och hälsa

   R223302

   5

  • Mattrender

   R323201

   5

  • Mat och dryck i kombination

   R223402

   7 1/2

  • Menyplanering

   R223202

   2 1/2

  • Design och trender inom hotell och logibranschen

   R244103

   5

  • Internationella perspektiv på hotell-, kryssnings- och MICE-industrin

   R342101

   5

  • Destinationsutveckling

   R352301

   5

  • Tourism Trends and Strategies

   R353401

   5

  • Change Management

   R164104

   5

  • Bolagsrätt

   B120502

   5

  • Kalkylering med Google kalkyl

   R372101

   1

  • Praktik/ Projekt

   R393101

   5

  • Marknadsföring av Högskolan på Åland

   R340502

   1

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • Dryckeshantering

   R322201

   5

  • Praktisk catering

   R322301

   3

  • Italienska, grundkurs

   R037101

   3

  • Italienska fortsättningskurs

   R037201

   3

  • Spanska grundkurs

   R034101

   3

  • Spanska fortsättningskurs

   R034201

   3

  • Basic Safety

   S0810011

   3

  • Basic Safety - Brandskydd grundläggande

   S0810011-1

   1/2

  • Basic Safety - Livbåtsman och överlevnad

   S0810011-2

   1/2

  • Basic Safety - Första hjälp

   S0810011-3

   1

  • Basic Safety - Personlig säkerhet och socialt ansvar

   S0810011-4

   1

  • Basic Safety - Medicinsk första hjälp

   S0810011-5

   1

  • Skyddsmedvetenhet för sjöfarare med utsedda skyddsuppgifter

   S3862031

   1/2

  • Engelska 1

   Y031204

   3

  • Strategisk ledning

   B323502

   5

  • Swedish for Beginners

   Y002202

   3

  • Service Design Sprint

   R381102

   3

  • Customer service process planning

   R326101

   2

  • Sustainable Development and Climate Change

   B365201

   5

  • Sustainable Development and Climate Change

   B365202

   5

  • Företagsanalys och beslutsfattande

   B380301

   5

  • Finska nivå 3

   Y030304

   3

  • Finska nivå 4

   Y030404

   3

  • Practical Restaurant Operations

   R091103

   5

  • Practical Hotel Operations

   R091202

   5

  • Arbetsplatsförlagd utbildning

   R492105

   25

  • Ledarskap i teori och praktik

   R494105

   10

  • Ledarskap i teori

   R494105-1

   4

  • Ledarskap i praktik

   R494105-2

   6

  • Examensarbete

   B5000

   15

  • Examensarbete

   R514103

   15

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Gruppdynamik - teamutveckling på arbetsplatsen

   R111104

   5

  • Professional English

   R031105

   3

  • Studieteknik och vetenskapligt skrivande

   R011201

   2

  • Opponering och bedömning

   R012201

   1

  • Introduktion till examensarbete

   R013301

   2

  • Introduktion till examensarbete

   R013302

   2

  • Marknadsundersökningsmetodik

   B110503

   5

  • Starka drycker

   R021402

   3

  • Restauranglära

   R021202

   2

  • Vinlära 1

   R021302

   6

  • Barteknik

   R021601

   2

  • Barteknik

   R021602

   2

  • Food Operations

   R021501

   7

  • Hotel Operations

   R041105

   5

  • Tourism Operations 1

   R051104

   5

  • Hotel Operations and Management

   R242104

   5

  • Tourism Operations 2

   R252104

   5

  • Projektledning

   B111401

   5

  • Event Studies

   R253204

   5

  • Introduktion till företagets sociala ansvar

   R181101

   2

  • Introduktion till företagets sociala ansvar

   R181102

   3

  • Säkerhets- och miljöledning

   R223102

   5

  • Kvalitetsledningssystem

   R183201

   3

  • Kvalitetsledningssystem

   R183202

   2

  • Grundkurs i företagsekonomi

   R171101

   5

  • Företagsverksamhet och entreprenörskap

   B110706

   5

  • Kalkyler och budgeter för hotell- och restaurangbranschen

   R173104

   5

  • Praktisk ekonomistyrning för hospitality industrin

   R173201

   5

  • Praktisk ekonomistyrning för hospitality industrin

   R173202

   5

  • Marknadsföring

   B030103

   10

  • Tjänsteutveckling och upplevelser

   R182102

   5

  • Strategisk kommunikation och digital marknadsföring

   R183104

   5

  • Organisation, HRM och ledning

   R162101

   5

  • HRM i praktiken

   R162201

   5

  • Introduktion till hållbar utveckling

   C130521

   3

  • Arbetsrätt

   B220202

   5

  • Affärsengelska

   B130201

   3

  • Nationalekonomi

   B111304

   5

  • Interkulturell kommunikation

   B130702

   2

  • Excel för ekonomer

   B111202

   2

  • Mat och hälsa

   R223302

   5

  • Mattrender

   R323201

   5

  • Mat och dryck i kombination

   R223402

   7 1/2

  • Menyplanering

   R223202

   2 1/2

  • Design och trender inom hotell och logibranschen

   R244103

   5

  • Internationella perspektiv på hotell-, kryssnings- och MICE-industrin

   R342101

   5