Kursbeskrivningar för Hospitality Management-programmet

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Gruppdynamik - teamutveckling på arbetsplatsen

   R111104

   5

  • Affärsengelska

   B130201

   3

  • Studieteknik och vetenskapligt skrivande

   R011201

   2

  • Opponering och bedömning

   R012202

   1

  • Introduktion till examensarbete

   R013302

   2

  • Marknadsundersökningsmetodik

   B110503

   5

  • Starka drycker

   R021402

   3

  • Restauranglära

   R021202

   2

  • Vinlära 1

   R021302

   6

  • Barteknik

   R021601

   2

  • Food Operations

   R021501

   7

  • Hotel Operations

   R041105

   5

  • Tourism Operations 1

   R051104

   5

  • Hotel Operations and Management

   R242104

   5

  • Tourism Operations 2

   R252104

   5

  • Projektledning

   B111401

   5

  • Event Studies

   R253204

   5

  • Introduktion till företagets sociala ansvar

   R181102

   3

  • Säkerhets- och miljöledning

   R223102

   5

  • Kvalitetsledningssystem

   R183202

   2

  • Grundkurs i företagsekonomi

   R171101

   5

  • Företagsverksamhet och entreprenörskap

   B110706

   5

  • Kalkyler och budgeter för hotell- och restaurangbranschen

   R173104

   5

  • Praktisk ekonomistyrning för hospitality industrin

   R173201

   5

  • Praktisk ekonomistyrning för hospitality industrin

   R173202

   5

  • Marknadsföring

   B030103

   10

  • Tjänsteutveckling och upplevelser

   R182102

   5

  • Strategisk kommunikation och digital marknadsföring

   R183104

   5

  • Organisation, HRM och ledning

   R162102

   5

  • HRM i praktiken

   R162201

   5

  • Sjöfartsekonomi

   B050102

   3

  • Sustainable development and climate change

   B365201

   5

  • Future Megatrends and Vocational Competences

   B365401

   5

  • Introduktion till hållbar utveckling

   C130521

   3

  • Mat och hälsa

   R223302

   5

  • Mattrender

   R323201

   5

  • Mat och dryck i kombination

   R223402

   7 1/2

  • Menyplanering

   R223202

   2 1/2

  • Design och trender inom hotell och logibranschen

   R244103

   5

  • Internationella perspektiv på hotell-, kryssnings- och MICE-industrin

   R342101

   5

  • Destinationsutveckling

   R352301

   5

  • Tourism Trends and Strategies

   R353401

   5

  • Change Management

   R164104

   5

  • Bolagsrätt

   B120502

   5

  • Kalkylering med Google kalkyl

   R372101

   1

  • Praktik/ Projekt

   R393101

   5

  • Marknadsföring av Högskolan på Åland

   R340502

   1

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • Dryckeshantering

   R322201

   5

  • Praktisk catering

   R322301

   3

  • Italienska, grundkurs

   R037101

   3

  • Spanska grundkurs

   R034101

   3

  • Spanska fortsättningskurs

   R034201

   3

  • Basic Safety

   S0810011

   3

  • Basic Safety - Brandskydd grundläggande

   S0810011-1

   1/2

  • Basic Safety - Livbåtsman och överlevnad

   S0810011-2

   1/2

  • Basic Safety - Första hjälp

   S0810011-3

   1

  • Basic Safety - Personlig säkerhet och socialt ansvar

   S0810011-4

   1

  • Basic Safety - Medicinsk första hjälp

   S0810011-5

   1

  • Skyddsmedvetenhet för sjöfarare med utsedda skyddsuppgifter

   S3862031

   1/2

  • Engelska 1

   Y031204

   3

  • Strategisk ledning

   B323502

   5

  • Swedish for Beginners

   Y002202

   3

  • Practical Restaurant Operations

   R091103

   5

  • Practical Hotel Operations

   R091202

   5

  • Arbetsplatsförlagd utbildning

   R492105

   25

  • Ledarskap i teori och praktik

   R494105

   10

  • Ledarskap i teori

   R494105-1

   4

  • Examensarbete

   R514103

   15

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Gruppdynamik - teamutveckling på arbetsplatsen

   R111104

   5

  • Professional English

   R031105

   3

  • Studieteknik och vetenskapligt skrivande

   R011201

   2

  • Studieteknik och vetenskapligt skrivande

   R011202

   2

  • Opponering och bedömning

   R012202

   1

  • Introduktion till examensarbete

   R013302

   2

  • Marknadsundersökningsmetodik

   B110503

   5

  • Starka drycker

   R021402

   3

  • Restauranglära

   R021202

   2

  • Vinlära 1

   R021302

   6

  • Barteknik

   R021601

   2

  • Food Operations

   R021501

   7

  • Hotel Operations

   R041105

   5

  • Tourism Operations 1

   R051104

   5

  • Hotel Operations and Management

   R242104

   5

  • Tourism Operations 2

   R252104

   5

  • Projektledning

   B111401

   5

  • Event Studies

   R253204

   5

  • Introduktion till företagets sociala ansvar

   R181102

   3

  • Säkerhets- och miljöledning

   R223102

   5

  • Kvalitetsledningssystem

   R183202

   2

  • Grundkurs i företagsekonomi

   R171101

   5

  • Företagsverksamhet och entreprenörskap

   B110706

   5

  • Kalkyler och budgeter för hotell- och restaurangbranschen

   R173104

   5

  • Praktisk ekonomistyrning för hospitality industrin

   R173202

   5

  • Marknadsföring

   B030103

   10

  • Tjänsteutveckling och upplevelser

   R182102

   5

  • Strategisk kommunikation och digital marknadsföring

   R183104

   5

  • Organisation, HRM och ledning

   R162102

   5

  • HRM i praktiken

   R162201

   5

  • Introduktion till informationsteknik

   I000103

   2

  • Agila metoder

   I011001

   1

  • Mat och hälsa

   R223302

   5

  • Mattrender

   R323201

   5

  • Mat och dryck i kombination

   R223402

   7 1/2

  • Menyplanering

   R223202

   2 1/2

  • Design och trender inom hotell och logibranschen

   R244103

   5

  • Internationella perspektiv på hotell-, kryssnings- och MICE-industrin

   R342101

   5

  • Destinationsutveckling

   R352301

   5

  • Tourism Trends and Strategies

   R353401

   5

  • Change Management

   R164104

   5

  • Bolagsrätt

   B120502

   5

  • Kalkylering med Google kalkyl

   R372101

   1

  • Praktik/ Projekt

   R393101

   5

  • Marknadsföring av Högskolan på Åland

   R340502

   1

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • Dryckeshantering

   R322201

   5

  • Praktisk catering

   R322301

   3

  • Italienska, grundkurs

   R037101

   3

  • Spanska grundkurs

   R034101

   3

  • Spanska fortsättningskurs

   R034201

   3

  • Basic Safety

   S0810011

   3

  • Basic Safety - Brandskydd grundläggande

   S0810011-1

   1/2

  • Basic Safety - Livbåtsman och överlevnad

   S0810011-2

   1/2

  • Basic Safety - Första hjälp

   S0810011-3

   1

  • Basic Safety - Personlig säkerhet och socialt ansvar

   S0810011-4

   1

  • Basic Safety - Medicinsk första hjälp

   S0810011-5

   1

  • Skyddsmedvetenhet för sjöfarare med utsedda skyddsuppgifter

   S3862031

   1/2

  • Engelska 1

   Y031204

   3

  • Strategisk ledning

   B323502

   5

  • Practical Restaurant Operations

   R091103

   5

  • Practical Hotel Operations

   R091202

   5

  • Arbetsplatsförlagd utbildning

   R492105

   25

  • Ledarskap i teori och praktik

   R494105

   10

  • Ledarskap i teori

   R494105-1

   4

  • Examensarbete

   R514103

   15

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Samhälle och studier

   R011103

   4

  • Marknadsundersökningsmetodik

   B110503

   5

  • Gäster och värdskap

   R081101

   5

  • Matoperationer 1

   R021102

   5

  • Restauranglära

   R021201

   3

  • Starka drycker

   R021401

   2

  • Vinlära 1

   R021301

   3

  • Hotell 1

   R041104

   5

  • Turism 1

   R051103

   5

  • Praktiskt hotellarbete

   R091201

   5

  • Praktiskt restaurangarbete

   R091102

   5

  • Professional English and Conflict Solving

   R031104

   5

  • Professional English

   R031105

   3

  • Finska, nivå 1

   R032102

   5

  • Finska, nivå 2

   R032202

   5

  • Franska grundkurs

   R035101

   3

  • Franska fortsättningskurs

   R035202

   3

  • Spanska grundkurs

   R034101

   3

  • Spanska fortsättningskurs

   R034201

   3

  • Tyska grundkurs

   R033103

   3

  • Ryska, grundkurs

   R033601

   3

  • Ryska, fortsättningskurs

   R033701

   3

  • Italienska, grundkurs

   R037101

   3

  • Tyska 1

   R033102

   5

  • Grunderna i företagsverksamhet

   R171001

   5

  • Företagsekonomi 1

   R172202

   5

  • Företagsekonomi 2

   R173103

   5

  • Marknadsföring

   B030103

   10

  • Marknadsföring 2

   R183103

   5

  • Kommunikation och gruppdynamik på arbetsplatsen

   R111103

   5

  • Ledarskap & Human Resource Management (HRM)

   R163103

   10

  • Organisation, HRM och ledning

   R162102

   5

  • Organisation i förändring

   R164103

   5

  • HRM i praktiken

   R162201

   5

  • Praktiskt hotell- och restaurangmanagement

   R164202

   5

  • Tjänsteutveckling och upplevelser

   R182102

   5

  • Matoperationer 2

   R222102

   5

  • Säkerhets-, miljö och kvalitetsledning i restauranger

   R223101

   5

  • Menyplanering, inköpsrutiner och lagerhållning

   R223201

   5

  • Matkulturer och kostetnologi

   R224101

   5

  • Mat och hälsa

   R223301

   5

  • Mat och hälsa

   R223302

   5

  • Vinlära 2

   R222202

   5

  • Mat och vin i kombination

   R223401

   5

  • Hotel Operations and Management

   R242104

   5

  • Hotell 2

   R242103

   5

  • Säkerhets-, miljö- och kvalitetsledning

   R243101

   5

  • Fastighetsdrift och design

   R244102

   5

  • Design och trender inom hotell och logibranschen

   R244103

   5

  • Distributions-, boknings- och informationssystem

   R243202

   5

  • Turism 2

   R252103

   5

  • Destinationsutveckling och hållbar turism

   R253102

   5

  • Evenemang och globala trender inom turism

   R253203

   5

  • Internationella perspektiv på hotell-, kryssnings- och MICE-industrin

   R342101

   5

  • Praktisk catering

   R322301

   3

  • Dryckeshantering

   R322201

   5

  • Första hjälp

   S0804061

   1

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • Marknadsföring av Högskolan på Åland

   R340502

   1

  • Kalkylering med Google kalkyl

   R372101

   1

  • Basic Safety

   S0810011

   3

  • Basic Safety - Brandskydd grundläggande

   S0810011-1

   1/2

  • Basic Safety - Livbåtsman och överlevnad

   S0810011-2

   1/2

  • Basic Safety - Första hjälp

   S0810011-3

   1

  • Basic Safety - Personlig säkerhet och socialt ansvar

   S0810011-4

   1

  • Basic Safety - Medicinsk första hjälp

   S0810011-5

   1

  • Crowd and Crisis Management

   S1655033

   1 1/2

  • Skyddsmedvetenhet för sjöfarare med utsedda skyddsuppgifter

   S3862021

   1/2

  • Arbetsplatsförlagd utbildning 1

   R492104

   24

  • Förmanspraktik

   R494104

   6

  • Examensarbete

   R514102

   15

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Gruppdynamik - teamutveckling på arbetsplatsen

   R111104

   5

  • Professional English

   R031105

   3

  • Studieteknik och vetenskapligt skrivande

   R011201

   2

  • Opponering och bedömning

   R012201

   1

  • Introduktion till examensarbete

   R013301

   2

  • Introduktion till examensarbete

   R013302

   2

  • Marknadsundersökningsmetodik

   B110503

   5

  • Starka drycker

   R021402

   3

  • Restauranglära

   R021202

   2

  • Vinlära 1

   R021302

   6

  • Barteknik

   R021601

   2

  • Barteknik

   R021602

   2

  • Food Operations

   R021501

   7

  • Hotel Operations

   R041105

   5

  • Tourism Operations 1

   R051104

   5

  • Hotel Operations and Management

   R242104

   5

  • Tourism Operations 2

   R252104

   5

  • Projektledning

   B111401

   5

  • Event Studies

   R253204

   5

  • Introduktion till företagets sociala ansvar

   R181101

   2

  • Introduktion till företagets sociala ansvar

   R181102

   3

  • Säkerhets- och miljöledning

   R223102

   5

  • Kvalitetsledningssystem

   R183201

   3

  • Kvalitetsledningssystem

   R183202

   2

  • Grundkurs i företagsekonomi

   R171101

   5

  • Företagsverksamhet och entreprenörskap

   B110706

   5

  • Kalkyler och budgeter för hotell- och restaurangbranschen

   R173104

   5

  • Praktisk ekonomistyrning för hospitality industrin

   R173201

   5

  • Praktisk ekonomistyrning för hospitality industrin

   R173202

   5

  • Marknadsföring

   B030103

   10

  • Tjänsteutveckling och upplevelser

   R182102

   5

  • Strategisk kommunikation och digital marknadsföring

   R183104

   5

  • Organisation, HRM och ledning

   R162101

   5

  • HRM i praktiken

   R162201

   5

  • Introduktion till hållbar utveckling

   C130521

   3

  • Arbetsrätt

   B220202

   5

  • Affärsengelska

   B130201

   3

  • Nationalekonomi

   B111304

   5

  • Interkulturell kommunikation

   B130702

   2

  • Excel för ekonomer

   B111202

   2

  • Mat och hälsa

   R223302

   5

  • Mattrender

   R323201

   5

  • Mat och dryck i kombination

   R223402

   7 1/2

  • Menyplanering

   R223202

   2 1/2

  • Design och trender inom hotell och logibranschen

   R244103

   5

  • Internationella perspektiv på hotell-, kryssnings- och MICE-industrin

   R342101

   5

  • Destinationsutveckling

   R352301

   5

  • Tourism Trends and Strategies

   R353401

   5

  • Change Management

   R164104

   5

  • Bolagsrätt

   B120502

   5

  • Kalkylering med Google kalkyl

   R372101

   1

  • Marknadsföring av Högskolan på Åland

   R340502

   1

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • Dryckeshantering

   R322201

   5

  • Praktisk catering

   R322301

   3

  • Italienska, grundkurs

   R037101

   3

  • Ryska, grundkurs

   R033601

   3

  • Ryska, fortsättningskurs

   R033701

   3

  • Spanska grundkurs

   R034101

   3

  • Spanska fortsättningskurs

   R034201

   3

  • Tyska grundkurs

   R033103

   3

  • Franska grundkurs

   R035101

   3

  • Franska fortsättningskurs

   R035202

   3

  • Tyska 1

   R033102

   5

  • Basic Safety

   S0810011

   3

  • Basic Safety - Brandskydd grundläggande

   S0810011-1

   1/2

  • Basic Safety - Livbåtsman och överlevnad

   S0810011-2

   1/2

  • Basic Safety - Första hjälp

   S0810011-3

   1

  • Basic Safety - Personlig säkerhet och socialt ansvar

   S0810011-4

   1

  • Basic Safety - Medicinsk första hjälp

   S0810011-5

   1

  • Skyddsmedvetenhet för sjöfarare med utsedda skyddsuppgifter

   S3862031

   1/2

  • Kvalitetsledningssystem

   Y020904

   2

  • Swedish for Beginners

   Y002202

   3

  • Engelska 1

   Y031204

   3

  • Engelska 1

   Y031205

   3

  • Finska nivå 2

   Y030503

   3

  • Strategisk ledning

   B323502

   5

  • Practical Restaurant Operations

   R091103

   5

  • Practical Hotel Operations

   R091202

   5

  • Arbetsplatsförlagd utbildning

   R492105

   25

  • Arbetsplatsförlagd utbildning

   R492105-1

   0

  • Arbetsplatsförlagd utbildning

   R492105-2

   0

  • Ledarskap i teori och praktik

   R494105

   10

  • Ledarskap i teori

   R494105-1

   4

  • Examensarbete

   R514103

   15

  • Examensarbete

   R514103-1

   5

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Gruppdynamik - teamutveckling på arbetsplatsen

   R111104

   5

  • Professional English

   R031105

   3

  • Professional English part 1

   R031105-1

   2

  • Professional English part 2

   R031105-2

   1

  • Studieteknik

   Y010704

   1

  • Studieteknik och vetenskapligt skrivande

   R011201

   2

  • Opponering och bedömning

   R012201

   1

  • Introduktion till examensarbete

   R013301

   2

  • Introduktion till examensarbete

   R013302

   2

  • Marknadsundersökningsmetodik

   B110503

   5

  • Starka drycker

   R021402

   3

  • Restauranglära

   R021202

   2

  • Vinlära 1

   R021302

   6

  • Barteknik

   R021601

   2

  • Food Operations

   R021501

   7

  • Hotel Operations

   R041105

   5

  • Tourism Operations 1

   R051104

   5

  • Hotel Operations and Management

   R242104

   5

  • Tourism Operations 2

   R252104

   5

  • Projektledning

   B111401

   5

  • Event Studies

   R253204

   5

  • Introduktion till företagets sociala ansvar

   R181101

   2

  • Introduktion till företagets sociala ansvar

   R181102

   3

  • Säkerhets- och miljöledning

   R223102

   5

  • Kvalitetsledningssystem

   R183201

   3

  • Kvalitetsledningssystem

   R183202

   2

  • Grundkurs i företagsekonomi

   R171101

   5

  • Företagsverksamhet och entreprenörskap

   B110706

   5

  • Entreprenörskap

   B110705

   5

  • Kalkyler och budgeter för hotell- och restaurangbranschen

   R173104

   5

  • Praktisk ekonomistyrning för hospitality industrin

   R173201

   5

  • Marknadsföring

   B030103

   10

  • Tjänsteutveckling och upplevelser

   R182102

   5

  • Strategisk kommunikation och digital marknadsföring

   R183104

   5

  • Organisation, HRM och ledning

   R162101

   5

  • HRM i praktiken

   R162201

   5

  • Praktiskt hotell- och restaurangmanagement

   R164202

   5

  • Sjörättens grunder

   S1623022

   1

  • Interkulturell kommunikation

   B130702

   2

  • Företagsekonomi 2

   R173103

   5

  • Arbetsrätt

   B220202

   5

  • Excel för ekonomer

   B111202

   2

  • Bokföring - praktikfall

   B240702

   5

  • Svenska

   B130602

   2

  • Mat och hälsa

   R223301

   5

  • Mat och hälsa

   R223302

   5

  • Mattrender

   R323201

   5

  • Mat och dryck i kombination

   R223402

   7 1/2

  • Mat och vin i kombination

   R223401

   5

  • Menyplanering

   R223202

   2 1/2

  • Design och trender inom hotell och logibranschen

   R244103

   5

  • Internationella perspektiv på hotell-, kryssnings- och MICE-industrin

   R342101

   5

  • Destinationsutveckling

   R352301

   5

  • Tourism Trends and Strategies

   R353401

   5

  • Change Management

   R164104

   5

  • Handelsmatematik

   B110903

   5

  • Statistik

   B111501

   5

  • Nationalekonomi

   B111303

   5

  • Bolagsrätt

   B120502

   5

  • Kalkylering med Google kalkyl

   R372101

   1

  • Interkulturell kommunikation

   B130701

   3

  • Marknadsföring av Högskolan på Åland

   R340502

   1

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • Dryckeshantering

   R322201

   5

  • Praktisk catering

   R322301

   3

  • Customer Experience Management

   R381101

   3

  • Redovisning 1

   B010103

   5

  • Redovisning 2

   B010301

   5

  • Italienska, grundkurs

   R037101

   3

  • Ryska, grundkurs

   R033601

   3

  • Ryska, fortsättningskurs

   R033701

   3

  • Spanska grundkurs

   R034101

   3

  • Spanska fortsättningskurs

   R034201

   3

  • Tyska grundkurs

   R033103

   3

  • Franska grundkurs

   R035101

   3

  • Franska fortsättningskurs

   R035202

   3

  • Tyska 1

   R033102

   5

  • Sjöfartsekonomi

   B050102

   3

  • Engelska 1

   Y031204

   3

  • Sjöfartsengelska 1

   S0322031

   1 1/2

  • Finska nivå 1

   Y030204

   3

  • Finska nivå 2

   Y030503

   3

  • Finska nivå 3

   Y030304

   3

  • Yrkesfinska, nivå 2

   B130303

   3

  • Basic Safety

   S0810011

   3

  • Basic Safety - Brandskydd grundläggande

   S0810011-1

   1/2

  • Basic Safety - Livbåtsman och överlevnad

   S0810011-2

   1/2

  • Basic Safety - Första hjälp

   S0810011-3

   1

  • Basic Safety - Personlig säkerhet och socialt ansvar

   S0810011-4

   1

  • Basic Safety - Medicinsk första hjälp

   S0810011-5

   1

  • Crowd and Crisis Management

   S1655033

   1 1/2

  • Maritimt ledarskap

   S1659023

   2

  • Hamnfunktioner

   S0505041

   1 1/2

  • Skyddsmedvetenhet för sjöfarare med utsedda skyddsuppgifter

   S3862031

   1/2

  • Datakunskap

   Y010705

   1

  • Kvalitetsledningssystem

   Y020904

   2

  • Framework for Sustainable Adventure Tourism

   R353411

   5

  • Framework for Sustainable Wellbeing Tourism

   R353421

   5

  • Strategisk ledning

   B323502

   5

  • Practical Restaurant Operations

   R091103

   5

  • Praktiskt restaurangarbete

   R091102

   5

  • Practical Hotel Operations

   R091202

   5

  • Arbetsplatsförlagd utbildning

   R492105

   25

  • Arbetsplatsförlagd utbildning

   R492105-1

   0

  • Arbetsplatsförlagd utbildning

   R492105-2

   0

  • Ledarskap i teori och praktik

   R494105

   10

  • Ledarskap i teori

   R494105-1

   4

  • Förmanspraktik

   R494104

   6

  • Examensarbete

   R514102

   15

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Gruppdynamik - teamutveckling på arbetsplatsen

   R111104

   5

  • Professional English

   R031105

   3

  • Studieteknik och vetenskapligt skrivande

   R011202

   2

  • Opponering och bedömning

   R012202

   1

  • Introduktion till examensarbete

   R013302

   2

  • Marknadsundersökningsmetodik

   B110503

   5

  • Starka drycker

   R021402

   3

  • Restauranglära

   R021202

   2

  • Vinlära 1

   R021302

   6

  • Barteknik

   R021601

   2

  • Food Operations

   R021501

   7

  • Hotel Operations

   R041105

   5

  • Tourism Operations 1

   R051104

   5

  • Hotel Operations and Management

   R242104

   5

  • Tourism Operations 2

   R252104

   5

  • Projektledning

   B111401

   5

  • Event Studies

   R253204

   5

  • Introduktion till företagets sociala ansvar

   R181102

   3

  • Säkerhets- och miljöledning

   R223102

   5

  • Kvalitetsledningssystem

   R183202

   2

  • Grundkurs i företagsekonomi

   R171101

   5

  • Företagsverksamhet och entreprenörskap

   B110706

   5

  • Kalkyler och budgeter för hotell- och restaurangbranschen

   R173104

   5

  • Praktisk ekonomistyrning för hospitality industrin

   R173202

   5

  • Marknadsföring

   B030103

   10

  • Tjänsteutveckling och upplevelser

   R182102

   5

  • Strategisk kommunikation och digital marknadsföring

   R183104

   5

  • Organisation, HRM och ledning

   R162102

   5

  • HRM i praktiken

   R162201

   5

  • Finska nivå 1

   Y030204

   3

  • Finska nivå 2

   Y030503

   3

  • Finska nivå 3

   Y030304

   3

  • Redovisning 1

   B010103

   5

  • Handelsmatematik

   B110903

   5

  • Mat och hälsa

   R223302

   5

  • Mattrender

   R323201

   5

  • Mat och dryck i kombination

   R223402

   7 1/2

  • Menyplanering

   R223202

   2 1/2

  • Design och trender inom hotell och logibranschen

   R244103

   5

  • Internationella perspektiv på hotell-, kryssnings- och MICE-industrin

   R342101

   5

  • Destinationsutveckling

   R352301

   5

  • Tourism Trends and Strategies

   R353401

   5

  • Change Management

   R164104

   5

  • Bolagsrätt

   B120502

   5

  • Kalkylering med Google kalkyl

   R372101

   1

  • Praktik/ Projekt

   R393101

   5

  • Marknadsföring av Högskolan på Åland

   R340502

   1

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • Dryckeshantering

   R322201

   5

  • Praktisk catering

   R322301

   3

  • Italienska, grundkurs

   R037101

   3

  • Spanska grundkurs

   R034101

   3

  • Spanska fortsättningskurs

   R034201

   3

  • Basic Safety

   S0810011

   3

  • Basic Safety - Brandskydd grundläggande

   S0810011-1

   1/2

  • Basic Safety - Livbåtsman och överlevnad

   S0810011-2

   1/2

  • Basic Safety - Första hjälp

   S0810011-3

   1

  • Basic Safety - Personlig säkerhet och socialt ansvar

   S0810011-4

   1

  • Basic Safety - Medicinsk första hjälp

   S0810011-5

   1

  • Skyddsmedvetenhet för sjöfarare med utsedda skyddsuppgifter

   S3862031

   1/2

  • Engelska 1

   Y031204

   3

  • Strategisk ledning

   B323502

   5

  • Practical Restaurant Operations

   R091103

   5

  • Practical Hotel Operations

   R091202

   5

  • Arbetsplatsförlagd utbildning

   R492105

   25

  • Ledarskap i teori och praktik

   R494105

   10

  • Ledarskap i teori

   R494105-1

   4

  • Examensarbete

   R514103

   15

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Samhälle och studier

   R011103

   4

  • Marknadsundersökningsmetodik

   B110503

   5

  • Gäster och värdskap

   R081101

   5

  • Matoperationer 1

   R021102

   5

  • Food Operations

   R021501

   7

  • Restauranglära

   R021201

   3

  • Barteknik

   R021601

   2

  • Starka drycker

   R021401

   2

  • Vinlära 1

   R021301

   3

  • Vinlära 1

   R021302

   6

  • Hotell 1

   R041104

   5

  • Turism 1

   R051103

   5

  • Praktiskt hotellarbete

   R091201

   5

  • Practical Hotel Operations

   R091202

   5

  • Praktiskt restaurangarbete

   R091102

   5

  • Practical Restaurant Operations

   R091103

   5

  • Professional English and Conflict Solving

   R031104

   5

  • Finska, nivå 1

   R032102

   5

  • Finska, nivå 2

   R032202

   5

  • Finska nivå 1

   Y030204

   3

  • Franska grundkurs

   R035101

   3

  • Franska fortsättningskurs

   R035202

   3

  • Spanska grundkurs

   R034101

   3

  • Spanska fortsättningskurs

   R034201

   3

  • Tyska grundkurs

   R033103

   3

  • Ryska, grundkurs

   R033601

   3

  • Ryska, fortsättningskurs

   R033701

   3

  • Italienska, grundkurs

   R037101

   3

  • Tyska 1

   R033102

   5

  • Grunderna i företagsverksamhet

   R171001

   5

  • Företagsekonomi 1

   R172202

   5

  • Företagsekonomi 2

   R173103

   5

  • Marknadsföring

   B030103

   10

  • Marknadsföring 2

   R183103

   5

  • Kommunikation och gruppdynamik på arbetsplatsen

   R111103

   5

  • Ledarskap & Human Resource Management (HRM)

   R163103

   10

  • Organisation, HRM och ledning

   R162101

   5

  • HRM i praktiken

   R162201

   5

  • Organisation i förändring

   R164103

   5

  • Praktiskt hotell- och restaurangmanagement

   R164202

   5

  • Tjänsteutveckling och upplevelser

   R182102

   5

  • Matoperationer 2

   R222102

   5

  • Säkerhets-, miljö och kvalitetsledning i restauranger

   R223101

   5

  • Menyplanering, inköpsrutiner och lagerhållning

   R223201

   5

  • Matkulturer och kostetnologi

   R224101

   5

  • Mat och hälsa

   R223301

   5

  • Vinlära 2

   R222202

   5

  • Mat och vin i kombination

   R223401

   5

  • Mattrender

   R323201

   5

  • Hotell 2

   R242103

   5

  • Säkerhets-, miljö- och kvalitetsledning

   R243101

   5

  • Fastighetsdrift och design

   R244102

   5

  • Design och trender inom hotell och logibranschen

   R244103

   5

  • Distributions-, boknings- och informationssystem

   R243202

   5

  • Turism 2

   R252103

   5

  • Destinationsutveckling och hållbar turism

   R253102

   5

  • Destinationsutveckling

   R352301

   5

  • Evenemang och globala trender inom turism

   R253203

   5

  • Event Studies

   R253204

   5

  • Finska nivå 3

   Y030304

   3

  • Internationella perspektiv på hotell-, kryssnings- och MICE-industrin

   R342101

   5

  • Mat och hälsa

   R223302

   5

  • Introduktion till hållbar utveckling

   C130521

   3

  • Introduktion till examensarbete

   R013301

   2

  • Brandskydd Basic

   M301104

   1

  • Livbåtsman och överlevnadsteknik

   S0801041

   1

  • Personlig säkerhet och socialt ansvar

   S0805041

   1 1/2

  • Studieteknik

   Y010704

   1

  • Datakunskap

   Y010504

   1/2

  • Baskurs matematik

   C140111

   0

  • Kalkylering med Google kalkyl

   R372101

   1

  • Praktisk catering

   R322301

   3

  • Dryckeshantering

   R322201

   5

  • Customer Experience Management

   R381101

   3

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • Marknadsföring av Högskolan på Åland

   R340502

   1

  • Projektledning