Kursbeskrivningar för företagsekonomiprogrammet

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Studieteknik och vetenskapligt skrivande

   R011201

   2

  • Introduktion till examensarbete

   R013301

   2

  • Introduktion till examensarbete

   R013302

   2

  • Engelska 1

   Y031205

   3

  • Finska nivå 1

   Y030204

   3

  • Finska nivå 2

   Y030503

   3

  • Finska nivå 3

   Y030304

   3

  • Företagsverksamhet och entreprenörskap

   B110706

   5

  • Marknadsföring

   B030103

   10

  • Redovisning 1

   B010103

   5

  • Redovisning 2

   B010301

   5

  • Kvalitetsledningssystem

   Y020904

   2

  • Sjöfartsekonomi

   B050102

   3

  • Handelsmatematik

   B110903

   5

  • Statistik

   B111501

   5

  • Projektledning

   B111401

   5

  • Bolagsrätt

   B120503

   5

  • Yrkesfinska, nivå 1

   B130402

   3

  • Yrkesfinska, nivå 1

   B130403

   3

  • Yrkesfinska, nivå 2

   B130303

   3

  • Avtalsrätt

   B120701

   5

  • Interkulturell kommunikation

   B130702

   2

  • Interkulturell kommunikation

   B130701

   3

  • Ekonomistyrning 1

   B240204

   5

  • Excel för ekonomer

   B111202

   2

  • Excel för ekonomer

   B111204

   2

  • Marknadsundersökningsmetodik

   B110503

   5

  • Nationalekonomi

   B111304

   5

  • Grundkurs i logistik

   B250103

   5

  • Affärsengelska

   B130201

   3

  • IT och affärssystem

   B110605

   5

  • Informationssystem: Digitalisering

   I190101

   5

  • Informationssystem: Analytics

   I190201

   5

  • Informationssystem: IT-styrning

   I190301

   5

  • Informationssystem: Kravhantering av mjukvarusystem

   I190502

   5

  • Informationssystem: Investeringsplanering

   I190401

   5

  • Företagets inköpsverksamhet

   B250303

   5

  • Investering och finansiell ekonomi

   B111601

   5

  • Investering och finansiell ekonomi

   B111603

   5

  • Sustainable Finance

   B365301

   5

  • Organisation, HRM och ledning

   R162101

   5

  • Organisation, HRM och ledning

   R162102

   5

  • HRM i praktiken

   R162201

   5

  • Bokföring - praktikfall

   B240702

   5

  • Bokföring och bokslut i praktiken

   B240701

   5

  • Bokslutsteori

   B240103

   5

  • Bokslutsteori

   B240104

   6

  • Marknadsföring mellan företag (B2B)

   B250405

   5

  • Marknadsföring mellan företag (B2B)

   B250404

   5

  • Introduktion till IFRS och revision

   B241701

   2

  • Revision

   B241401

   2

  • IFRS

   B241501

   2

  • Finansiering

   B240504

   5

  • Koncernredovisning

   B241601

   2

  • Koncernredovisning

   B241602

   3

  • Gruppdynamik - teamutveckling på arbetsplatsen

   R111104

   5

  • Arbetsrätt

   B220202

   5

  • Change Management

   R164104

   5

  • Sjörättens grunder

   S1623012

   1 1/2

  • Sjörättens grunder

   S1623022

   1

  • Sjöarbetsrätt

   S1653023

   3

  • Sjöarbetsrätt

   S1653033

   2

  • Fartygsadministration och ekonomi

   S1252033

   3

  • Sjöfartsengelska 1

   S0322031

   1 1/2

  • Maritim miljömedvetenhet

   S1624032

   2

  • Sjötransporter

   S1721042

   4 1/2

  • Maritimt ledarskap

   S1659023

   2

  • Farligt gods

   S1723062

   1

  • Sjörätt

   S1652023

   3

  • Rättsvetenskap - Godstransporter 1

   S3753013

   5

  • Crowd and Crisis Management

   S1655033

   1 1/2

  • Crowd and Crisis Management

   S1655043

   1

  • Trim, stabilitet och stress

   B251101

   2

  • Lastning och lossning

   S1722032

   1 1/2

  • Sustainable development and climate change

   B365201

   5

  • Future Megatrends and Vocational Competences

   B365401

   5

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • Marknadsföring av Högskolan på Åland

   R340502

   1

  • Spanska grundkurs

   R034101

   3

  • Spanska fortsättningskurs

   R034201

   3

  • Italienska, grundkurs

   R037101

   3

  • Introduktion till informationsteknik

   I000103

   2

  • Introduktion till hållbar utveckling

   C130521

   3

  • Kalkylering med Google kalkyl

   R372101

   1

  • Strategisk ledning

   B323502

   5

  • Praktik

   B4000

   30

  • Praktik

   B400101

   30

  • Examensarbete

   B5000

   15

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Studieteknik och vetenskapligt skrivande

   R011202

   2

  • Introduktion till examensarbete

   R013302

   2

  • Engelska 1

   Y031205

   3

  • Finska nivå 1

   Y030204

   3

  • Finska nivå 2

   Y030503

   3

  • Finska nivå 3

   Y030304

   3

  • Finska nivå 4

   Y030403

   3

  • Företagsverksamhet och entreprenörskap

   B110706

   5

  • Marknadsföring

   B030103

   10

  • Redovisning 1

   B010103

   5

  • Redovisning 2

   B010301

   5

  • Kvalitetsledningssystem

   Y020904

   2

  • Sjöfartsekonomi

   B050102

   3

  • Handelsmatematik

   B110903

   5

  • Statistik

   B111501

   5

  • Projektledning

   B111401

   5

  • Bolagsrätt

   B120503

   5

  • Yrkesfinska, nivå 1

   B130403

   3

  • Yrkesfinska, nivå 2

   B130303

   3

  • Avtalsrätt

   B120701

   5

  • Interkulturell kommunikation

   B130702

   2

  • Ekonomistyrning 1

   B240204

   5

  • Excel för ekonomer

   B111202

   2

  • Excel för ekonomer

   B111204

   2

  • Marknadsundersökningsmetodik

   B110503

   5

  • Grundkurs i logistik

   B250103

   5

  • Nationalekonomi

   B111304

   5

  • Affärsengelska

   B130201

   3

  • IT och affärssystem

   B110605

   5

  • Företagets inköpsverksamhet

   B250303

   5

  • Investering och finansiell ekonomi

   B111603

   5

  • Sustainable Finance

   B365301

   5

  • Informationssystem: Digitalisering

   I190101

   5

  • Informationssystem: Analytics

   I190201

   5

  • Informationssystem: IT-styrning

   I190301

   5

  • Informationssystem: Kravhantering av mjukvarusystem

   I190502

   5

  • Informationssystem: Investeringsplanering

   I190401

   5

  • Organisation, HRM och ledning

   R162102

   5

  • HRM i praktiken

   R162201

   5

  • Bokföring - praktikfall

   B240702

   5

  • Bokföring och bokslut i praktiken

   B240701

   5

  • Bokslutsteori

   B240104

   6

  • Marknadsföring mellan företag (B2B)

   B250405

   5

  • Introduktion till IFRS och revision

   B241701

   2

  • Finansiering

   B240504

   5

  • Koncernredovisning

   B241602

   3

  • Gruppdynamik - teamutveckling på arbetsplatsen

   R111104

   5

  • Arbetsrätt

   B220202

   5

  • Change Management

   R164104

   5

  • Sjörättens grunder

   S1623022

   1

  • Sjöarbetsrätt

   S1653033

   2

  • Future Megatrends and Vocational Competences

   B365401

   5

  • Fartygsadministration och ekonomi

   S1252033

   3

  • Sjöfartsengelska 1

   S0322031

   1 1/2

  • Maritim miljömedvetenhet

   S1624032

   2

  • Sjötransporter

   S1721042

   4 1/2

  • Maritimt ledarskap

   S1659023

   2

  • Farligt gods

   S1723062

   1

  • Sjörätt

   S1652023

   3

  • Rättsvetenskap - Godstransporter 1

   S3753013

   5

  • Crowd and Crisis Management

   S1655043

   1

  • Trim, stabilitet och stress

   B251101

   2

  • Lastning och lossning

   S1722032

   1 1/2

  • Sustainable development and climate change

   B365201

   5

  • Spanska grundkurs

   R034101

   3

  • Spanska fortsättningskurs

   R034201

   3

  • Italienska, grundkurs

   R037101

   3

  • Introduktion till informationsteknik

   I000104

   2

  • Marknadsföring av Högskolan på Åland

   R340502

   1

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • Introduktion till hållbar utveckling

   C130521

   3

  • Fortsättningskurs i hållbar utveckling

   C130561

   5

  • Kalkylering med Google kalkyl

   R372101

   1

  • Strategisk ledning

   B323502

   5

  • Praktik

   B400101

   30

  • Examensarbete

   B5000

   15

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Studieteknik

   Y010704

   1

  • Grundläggande forskningsmetodik

   Y010403

   3

  • Engelska 1

   Y031203

   3

  • Engelska 1

   Y031204

   3

  • Engelska 1

   Y031205

   3

  • Finska nivå 1

   Y030204

   3

  • Finska nivå 2

   Y030503

   3

  • Finska nivå 3

   Y030304

   3

  • Kvalitetsledningssystem

   Y020904

   2

  • Entreprenörskap

   B110705

   5

  • Affärsredovisning

   B010102

   10

  • Marknadsföring

   B030103

   10

  • Sjöfartsekonomi

   B050102

   3

  • Svenska

   B130602

   2

  • Interkulturell kommunikation

   B130701

   3

  • Interkulturell kommunikation

   B130702

   2

  • Affärsengelska

   B130201

   3

  • Yrkesfinska, nivå 1

   B130402

   3

  • Yrkesfinska, nivå 2

   B130303

   3

  • Projektledning

   B111401

   5

  • Handelsmatematik

   B110903

   5

  • Statistik

   B111501

   5

  • Excel för ekonomer

   B111202

   2

  • Nationalekonomi

   B111303

   5

  • Nationalekonomi

   B111304

   5

  • Investering och finansiell ekonomi

   B111601

   5

  • Bolagsrätt

   B120502

   5

  • Avtalsrätt

   B120701

   5

  • IT och affärssystem

   B110602

   5

  • IT och affärssystem

   B110603

   5

  • IT och affärssystem

   B110603-1

   3

  • IT och affärssystem

   B110603-2

   2

  • Informationssystem: Digitalisering

   I190101

   5

  • Informationssystem: IT-styrning

   I190301

   5

  • Marknadsundersökningsmetodik

   B110503

   5

  • Grundkurs i logistik

   B250103

   5

  • Företagets inköpsverksamhet

   B250303

   5

  • Ekonomistyrning

   B240203

   5

  • Organisation och ledning

   B110805

   10

  • Bokslutsteori

   B240103

   5

  • Finansiering

   B240503

   5

  • Finansiering

   B240504

   5

  • Marknadsföring mellan företag (B2B)

   B250403

   5

  • Marknadsföring mellan företag (B2B)

   B250404

   5

  • Bokföring och bokslut i praktiken

   B240701

   5

  • Bokföring - praktikfall

   B240702

   5

  • Revision

   B241401

   2

  • IFRS

   B241501

   2

  • IFRS

   B241502

   1

  • Koncernredovisning

   B241601

   2

  • Organisation, HRM och ledning

   R162101

   5

  • HRM i praktiken

   R162201

   5

  • Gruppdynamik - teamutveckling på arbetsplatsen

   R111104

   5

  • Arbetsrätt

   B220202

   5

  • Change Management

   R164104

   5

  • Ekonomistyrning

   B240203S

   5

  • Bokföring och bokslut i praktiken

   B240701S

   5

  • Bokslutsteori

   B240103S

   5

  • Finansiering

   B240503S

   5

  • Sjötransporter

   S1721042

   4 1/2

  • Maritim miljömedvetenhet

   S1624032

   2

  • Trim, stabilitet och stress

   B251101

   2

  • Lastning och lossning

   S1722032

   1 1/2

  • Maritimt ledarskap

   S1659023

   2

  • Fartygsadministration och ekonomi

   S1252033

   3

  • Farligt gods

   S1723042

   1 1/2

  • Farligt gods

   S1723052

   1 1/2

  • Crowd and Crisis Management

   S1655033

   1 1/2

  • Sjörättens grunder

   S1623012

   1 1/2

  • Sjörätt

   S1652023

   3

  • Sjöarbetsrätt

   S1653023

   3

  • Rättsvetenskap - Godstransporter 1

   S3753013

   5

  • Rättsvetenskap - Godstransporter 1

   B3753013

   5

  • Rättsvetenskap - Godstransporter 2

   B3753113

   5

  • Fartygets vård och underhåll

   S0506051

   2

  • Sjömansarbete

   S0504021

   1 1/2

  • Brandskydd Basic

   M301104

   1

  • Personlig säkerhet och socialt ansvar

   S0805051

   1 1/2

  • Livbåtsman och överlevnadsteknik

   S0801041

   1

  • Första hjälp

   S0804061

   1

  • Skyddsmedvetenhet för sjöfarare med utsedda skyddsuppgifter

   S3862021

   1/2

  • Sjöfartsengelska 1

   S0322031

   1 1/2

  • Swedish for Beginners

   Y002202

   3

  • Introduktion till examensarbete

   R013301

   2

  • Ryska, grundkurs

   R033601

   3

  • Introduktion till informationsteknik

   I000102

   6

  • Teamutveckling och medarbetarskap/ Team Development and Teamwork

   I340602

   1 1/2

  • Spanska grundkurs

   R034101

   3

  • Spanska fortsättningskurs

   R034201

   3

  • Italienska, grundkurs

   R037101

   3

  • Tourism Operations 1

   R051104

   5

  • Organisation i förändring

   R164103

   5

  • Distributions-, boknings- och informationssystem

   R243202

   5

  • Marknadsföring av Högskolan på Åland

   R340502

   1

  • Crowd and Crisis Management

   S1655043

   1

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • Strategisk ledning

   B323502

   5

  • Praktik

   B4000

   30

  • Examensarbete

   B5000

   15

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Studieteknik och vetenskapligt skrivande

   R011201

   2

  • Studieteknik

   Y010704

   1

  • Introduktion till examensarbete

   R013301

   2

  • Introduktion till examensarbete

   R013302

   2

  • Engelska 1

   Y031204

   3

  • Finska nivå 1

   Y030204

   3

  • Finska nivå 2

   Y030503

   3

  • Finska nivå 3

   Y030304

   3

  • Företagsverksamhet och entreprenörskap

   B110706

   5

  • Marknadsföring

   B030103

   10

  • Redovisning 1

   B010103

   5

  • Redovisning 2

   B010301

   5

  • Kvalitetsledningssystem

   Y020904

   2

  • Sjöfartsekonomi

   B050102

   3

  • Handelsmatematik

   B110903

   5

  • Statistik

   B111501

   5

  • Projektledning

   B111401

   5

  • Bolagsrätt

   B120503

   5

  • Yrkesfinska, nivå 1

   B130402

   3

  • Yrkesfinska, nivå 2

   B130303

   3

  • Avtalsrätt

   B120701

   5

  • Interkulturell kommunikation

   B130701

   3

  • Interkulturell kommunikation

   B130702

   2

  • Ekonomistyrning 1

   B240204

   5

  • Excel för ekonomer

   B111202

   2

  • Excel för ekonomer

   B111204

   2

  • Marknadsundersökningsmetodik

   B110503

   5

  • Grundkurs i logistik

   B250103

   5

  • Nationalekonomi

   B111304

   5

  • Affärsengelska

   B130201

   3

  • IT och affärssystem

   B110603

   5

  • Informationssystem: Digitalisering

   I190101

   5

  • Informationssystem: Analytics

   I190201

   5

  • Informationssystem: IT-styrning

   I190301

   5

  • Informationssystem: Kravhantering av mjukvarusystem

   I190502

   5

  • Informationssystem: Investeringsplanering

   I190401

   5

  • Företagets inköpsverksamhet

   B250303

   5

  • Investering och finansiell ekonomi

   B111601

   5

  • Investering och finansiell ekonomi

   B111603

   5

  • Organisation, HRM och ledning

   R162101

   5

  • Organisation, HRM och ledning

   R162102

   5

  • HRM i praktiken

   R162201

   5

  • Bokföring - praktikfall

   B240702

   5

  • Bokföring och bokslut i praktiken

   B240701

   5

  • Bokslutsteori

   B240103

   5

  • Bokslutsteori

   B240104

   6

  • Marknadsföring mellan företag (B2B)

   B250404

   5

  • Marknadsföring mellan företag (B2B)

   B250405

   5

  • Revision

   B241401

   2

  • IFRS

   B241501

   2

  • Introduktion till IFRS och revision

   B241701

   2

  • Finansiering

   B240504

   5

  • Koncernredovisning

   B241601

   2

  • Koncernredovisning

   B241602

   3

  • Sustainable Finance

   B365301

   5

  • Gruppdynamik - teamutveckling på arbetsplatsen

   R111104

   5

  • Arbetsrätt

   B220202

   5

  • Change Management

   R164104

   5

  • Sjöarbetsrätt

   S1653023

   3

  • Sjöarbetsrätt

   S1653033

   2

  • Fartygsadministration och ekonomi

   S1252033

   3

  • Sjöfartsengelska 1

   S0322031

   1 1/2

  • Maritim miljömedvetenhet

   S1624032

   2

  • Sjörättens grunder

   S1623012

   1 1/2

  • Sjörättens grunder

   S1623022

   1

  • Sjötransporter

   S1721042

   4 1/2

  • Sjötransporter

   S1721052

   4

  • Maritimt ledarskap

   S1659023

   2

  • Farligt gods

   S1723042

   1 1/2

  • Sjörätt

   S1652023

   3

  • Rättsvetenskap - Godstransporter 1

   S3753013

   5

  • Crowd and Crisis Management

   S1655033

   1 1/2

  • Crowd and Crisis Management

   S1655043

   1

  • Trim, stabilitet och stress

   B251101

   2

  • Lastning och lossning

   S1722032

   1 1/2

  • Lastning och lossning

   S1722042

   2

  • Sustainable development and climate change

   B365201

   5

  • Future Megatrends and Vocational Competences

   B365401

   5

  • Destinationsutveckling

   R352301

   5

  • Introduktion till informationsteknik

   I000102

   6

  • Introduktion till informationsteknik

   I000105

   5

  • Strategisk ledning

   B323502

   5

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • Marknadsföring av Högskolan på Åland

   R340502

   1

  • Spanska grundkurs

   R034101

   3

  • Spanska fortsättningskurs

   R034201

   3

  • Ryska, grundkurs

   R033601

   3

  • Teknisk engelska 2

   M002303

   3

  • Introduktion till hållbar utveckling

   C130521

   3

  • Ledarskap i teori och praktik

   R494105

   10

  • Ledarskap i teori

   R494105-1

   4

  • Kalkylering med Google kalkyl

   R372101

   1

  • Customer Experience Management

   R381101

   3

  • Svenska

   B130602

   2

  • Event Studies

   R253204

   5

  • Swedish for Beginners

   Y002202

   3

  • Praktik

   B4000

   30

  • Praktik

   B400101

   30

  • Examensarbete

   B5000

   15

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Studieteknik

   Y010704

   1

  • Studieteknik och vetenskapligt skrivande

   R011201

   2

  • Introduktion till examensarbete

   R013302

   2

  • Engelska 1

   Y031203

   3

  • Engelska 1

   Y031204

   3

  • Engelska 1

   Y031205

   3

  • Finska nivå 1

   Y030204

   3

  • Finska nivå 2

   Y030503

   3

  • Finska nivå 3

   Y030304

   3

  • Entreprenörskap

   B110705

   5

  • Marknadsföring

   B030103

   10

  • Affärsredovisning

   B010102

   10

  • Redovisning 1

   B010103

   5

  • Redovisning 2

   B010301

   5

  • Kvalitetsledningssystem

   Y020904

   2

  • Sjöfartsekonomi

   B050102

   3

  • Svenska

   B130602

   2

  • Handelsmatematik

   B110903

   5

  • Statistik

   B111501

   5

  • Projektledning

   B111401

   5

  • Bolagsrätt

   B120502

   5

  • Bolagsrätt

   B120503

   5

  • Yrkesfinska, nivå 1

   B130402

   3

  • Yrkesfinska, nivå 2

   B130303

   3

  • Avtalsrätt

   B120701

   5

  • Interkulturell kommunikation

   B130702

   2

  • Interkulturell kommunikation

   B130701

   3

  • Ekonomistyrning 1

   B240204

   5

  • Ekonomistyrning 2

   B240401

   5

  • Excel för ekonomer

   B111202

   2

  • Marknadsundersökningsmetodik

   B110503

   5

  • Grundkurs i logistik

   B250103

   5

  • Nationalekonomi

   B111303

   5

  • Nationalekonomi

   B111304

   5

  • Affärsengelska

   B130201

   3

  • IT och affärssystem

   B110603

   5

  • Informationssystem: Digitalisering

   I190101

   5

  • Informationssystem: Analytics

   I190201

   5

  • Informationssystem: IT-styrning

   I190301

   5

  • Informationssystem: Kravhantering av mjukvarusystem

   I190502

   5

  • Företagets inköpsverksamhet

   B250303

   5

  • Finansiell ekonomi

   B111602

   5

  • Investering och finansiell ekonomi

   B111601

   5

  • Investering och finansiell ekonomi

   B111603

   5

  • Organisation, HRM och ledning

   R162101

   5

  • HRM i praktiken

   R162201

   5

  • Bokföring och bokslut i praktiken

   B240701

   5

  • Bokföring - praktikfall

   B240702

   5

  • Bokslutsteori

   B240103

   5

  • Bokslutsteori

   B240104

   6

  • Marknadsföring mellan företag (B2B)

   B250404

   5

  • Revision

   B241401

   2

  • Finansiering

   B240504

   5

  • IFRS

   B241501

   2

  • Introduktion till IFRS och revision

   B241701

   2

  • Koncernredovisning

   B241601

   2

  • Gruppdynamik - teamutveckling på arbetsplatsen

   R111104

   5

  • Arbetsrätt

   B220202

   5

  • Change Management

   R164104

   5

  • Sjöarbetsrätt

   S1653023

   3

  • Fartygsadministration och ekonomi

   S1252033

   3

  • Sjöfartsengelska 1

   S0322031

   1 1/2

  • Maritim miljömedvetenhet

   S1624032

   2

  • Sjörättens grunder

   S1623012

   1 1/2

  • Sjörättens grunder

   S1623022

   1

  • Sjötransporter

   S1721042

   4 1/2

  • Sjötransporter

   S1721052

   4

  • Maritimt ledarskap

   S1659023

   2

  • Farligt gods

   S1723042

   1 1/2

  • Sjörätt

   S1652023

   3

  • Rättsvetenskap - Godstransporter 1

   S3753013

   5

  • Crowd and Crisis Management

   S1655033

   1 1/2

  • Trim, stabilitet och stress

   B251101

   2

  • Lastning och lossning

   S1722032

   1 1/2

  • Introduktion till examensarbete

   R013301

   2

  • Introduktion till informationsteknik

   I000102

   6

  • Introduktion till informationsteknik

   I000103

   2

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • Marknadsföring av Högskolan på Åland

   R340502

   1

  • Ryska, grundkurs

   R033601

   3

  • Introduktion till hållbar utveckling

   C130521

   3

  • Kalkylering med Google kalkyl

   R372101

   1

  • Spanska fortsättningskurs

   R034201

   3

  • Strategisk ledning

   B323502

   5

  • Revision

   B241402

   5

  • Praktik

   B4000

   30

  • Examensarbete

   B5000

   15

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Studieteknik och vetenskapligt skrivande

   R011202

   2

  • Introduktion till examensarbete

   R013302

   2

  • Engelska 1

   Y031205

   3

  • Finska nivå 1

   Y030205

   3

  • Finska nivå 2

   Y030504

   3

  • Finska nivå 3

   Y030305

   3

  • Finska nivå 4

   Y030403

   3

  • Företagsverksamhet och entreprenörskap

   B110706

   5

  • Marknadsföring

   B030103

   10

  • Redovisning 1

   B010103

   5

  • Redovisning 2

   B010301

   5

  • Kvalitetsledningssystem

   Y020904

   2

  • Sjöfartsekonomi

   B050102

   3

  • Handelsmatematik

   B110903

   5

  • Statistik

   B111501

   5

  • Projektledning

   B111401

   5

  • Bolagsrätt

   B120503

   5

  • Yrkesfinska, nivå 1

   B130403

   3

  • Yrkesfinska, nivå 2

   B130303

   3

  • Avtalsrätt

   B120701

   5

  • Interkulturell kommunikation

   B130702

   2

  • Ekonomistyrning 1

   B240204

   5

  • Excel för ekonomer

   B111204

   2

  • Marknadsundersökningsmetodik

   B110503

   5

  • Grundkurs i logistik

   B250103

   5

  • Nationalekonomi

   B111304

   5

  • Affärsengelska

   B130201

   3

  • Företagets inköpsverksamhet

   B250303

   5

  • Investering och finansiell ekonomi

   B111603

   5

  • Informationssystem: Investeringsplanering

   I190401

   5

  • Organisation, HRM och ledning

   R162102

   5

  • HRM i praktiken

   R162201

   5

  • Bokföring - praktikfall

   B240702

   5

  • Bokslutsteori

   B240104

   6

  • Marknadsföring mellan företag (B2B)

   B250405

   5

  • Introduktion till IFRS och revision

   B241701

   2

  • Finansiering

   B240504

   5

  • Koncernredovisning

   B241602

   3

  • Sustainable Finance

   B365301

   5

  • Gruppdynamik - teamutveckling på arbetsplatsen

   R111104

   5

  • Arbetsrätt

   B220202

   5

  • Change Management

   R164104

   5

  • Sjörättens grunder

   S1623022

   1

  • Sjöarbetsrätt

   S1653033

   2

  • Future Megatrends and Vocational Competences

   B365401

   5

  • Fartygsadministration och ekonomi

   S1252033

   3

  • Sjöfartsengelska 1

   S0322031

   1 1/2

  • Maritim miljömedvetenhet

   S1624032

   2

  • Sjötransporter

   S1721042

   4 1/2

  • Maritimt ledarskap

   S1659023

   2

  • Farligt gods

   S1723062

   1

  • Sjörätt

   S1652023

   3

  • Rättsvetenskap - Godstransporter 1

   S3753013

   5

  • Crowd and Crisis Management

   S1655043

   1

  • Trim, stabilitet och stress

   B251101

   2

  • Lastning och lossning

   S1722032

   1 1/2

  • Sustainable development and climate change

   B365201

   5

  • Spanska grundkurs

   R034101

   3

  • Spanska fortsättningskurs

   R034201

   3

  • Italienska, grundkurs

   R037101

   3

  • Introduktion till informationsteknik

   I000104

   2

  • Marknadsföring av Högskolan på Åland

   R340502

   1

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • Introduktion till hållbar utveckling

   C130521

   3

  • Fortsättningskurs i hållbar utveckling

   C130561

   5

  • Kalkylering med Google kalkyl

   R372101

   1

  • Strategisk ledning

   B323502

   5

  • Praktik

   B400101

   30

  • Examensarbete

   B5000

   15

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Studieteknik

   Y010704

   1

  • Studieteknik och vetenskapligt skrivande

   R011201

   2

  • Grundläggande forskningsmetodik

   Y010402

   2

  • Grundläggande forskningsmetodik

   Y010403

   3

  • Engelska 1

   Y031203

   3

  • Engelska 1

   Y031204

   3

  • Finska nivå 1

   Y030204

   3

  • Finska nivå 2

   Y030503

   3

  • Finska nivå 3

   Y030304

   3

  • Kvalitetsledningssystem

   Y020904

   2

  • Entreprenörskap

   B110705

   5

  • Affärsredovisning

   B010102

   10

  • Redovisning 1

   B010103

   5

  • Redovisning 2

   B010301

   5

  • Marknadsföring

   B030103

   10

  • Sjöfartsekonomi

   B050102

   3

  • Svenska

   B130602

   2

  • Interkulturell kommunikation

   B130701

   3

  • Interkulturell kommunikation

   B130702

   2

  • Företagsverksamhet och entreprenörskap

   B110706

   5

  • Affärsengelska

   B130201

   3

  • Yrkesfinska, nivå 1

   B130402

   3

  • Yrkesfinska, nivå 2

   B130303

   3

  • Projektledning

   B111401

   5

  • Handelsmatematik

   B110903

   5

  • Ekonomistyrning 1

   B240204

   5

  • Ekonomistyrning 2

   B240401

   5

  • Statistik

   B111501

   5

  • Excel för ekonomer

   B111202

   2

  • Nationalekonomi

   B111303

   5

  • Nationalekonomi

   B111304

   5