Hoppa till innehåll
Anmälan till vårens kurser har öppnat! We use Google to translate this website. We do not take responsibility for possible mistranslations. If you have any questions, please contact info@ha.ax.

Webinarium: Hur klarar det nordiska välfärdssamhället coronakrisen?

23 mars 2021 09:00 – 15:00

Covid-19-pandemin har inneburit stora förändringar inom samhällets alla områden både i Finland och i Norden. Frågor kring hållbarhet inom hälsa och välfärd, ekonomi och näringsliv samt teknologi och etik har blivit viktigare än någonsin. Hur påverkar coronakrisen den demokratiska samhällsmodellen? Hur kommer det nordiska samarbetet se ut i pandemins kölvatten?

Lösningar för framtiden är i fokus under seminariet Hur klarar det nordiska välfärdssamhället coronakrisen? som ordnas på Nordens dag 23.3.2021. Under det virtuella seminariet som sänds live från Arcada diskuterar vi framtidens utbildning, kompetens och arbetsmarknad ur ett nordiskt perspektiv.

För vem?

Lärare, studenter, forskare, alumner, samarbetsparter, finansiärer, beslutsfattare och politiker, tredje sektorns organisationer och allmänheten är välkomna att delta. Eftermiddagens program med branschspecifika verkstäder är speciellt riktad till studenter och aktiva i arbetslivet inom respektive bransch.

Deltagandet kräver anmälan.

Program

Moderator: prorektor Henrika Franck, Arcada

9.00 – 9.15 Hälsningstal

Minister Thomas Blomqvist

9.15 – 10.00 ”En strävan efter sanning” i en nordisk kontext

Professor Bengt Kristensson Uggla, Åbo Akademi

10.10 – 10.30 Compliance and Divergence in Health Crisis Communication: Dugnad and news media discourses during the Corona pandemic’s second wave in Norway.

Affiliated Professor Nathalie Hyde-Clark, Oslo MET

10.30 – 10.50 Aktuella frågor inom det nordiska samarbetet

Direktör Kalle Kankaanpää, Utrikesministeriet

11.00-12.00 Panel: Utbildning, sysselsättning och arbetsmarknad i Norden

Moderator: rektor Mona Forsskåhl, Arcada
Ambassadör Auðunn Atlason (Island)
Ministerråd Carina Mårtensson (Sverige)
Ambassadör Dag Stangnes (Norge)
Ambassadör Charlotte Laursen (Danmark)

12.00 – 13.00 Paus
13.00 – 15.00 Verkstäder
 • Moderator: verksamhetsledare Malin von Koskull, Folkhälsan

  Under eftermiddagen kommer vi att få en inblick i hur Covid-19 pandemin påverkat befolkningens hälsa och välbefinnande både på lokalt men också på en nordisk nivå.

  Erika Boman, Högskolan på Åland och THL
  Åland goes (K)nuts” – preliminära resultat från en Covid-19-studie på Åland

  Natalia Skogberg, THL
  Impact of coronavirus epidemic on wellbeing among foreign born population (MigCOVID)

  Paneldiskussion med ungdomar från de olika nordiska länderna kring temat ”Att vara ung under Covid-19 pandemin”. Panelen kommer att ledas av Arcadas studerandekårs ordförande Ida Flemmich.

 • Moderator: lektor Mia Halmén, Arcada

  Nya hållbara och lönsamma produkter och serviceformer som uppstått under pandemin. Inslag om bl.a. media, kultur, turism och distansarbete.

  Melanie Orenius, museilektor, Museum ”Amos Rex”
  Framtidens museum

  Titte Törnroth, filmkommissionär, Ålands landskapsregering
  Fler film- och tv-inspelningar till Norden

  Hanna Kallioniemi, Co-founder / Managing Director NLUX – Northern Luxury Consulting
  Nordic lifestyle: new definition of luxury

  Peppi Stünkel, Heaad of International Sales and Marketing, Innovation Home
  Finland – Singpore – Los Angeles – Virtual World
  Distansarbete och framtidens arbetsmiljö

 • Moderator: rektor Johanna Mattila, Högskolan på Åland

  Smart energi, cirkulär ekonomi och AI – hur data, modeller, beslut och lagstiftning formar samhället.

  Bernt Schalin, VD, Flexens, Mariehamn
  Ett hållbart och smart energisystem – tillväxt genom investeringar i förnybar energi

  Mirja Andersson, prefekt, Yrkeshögskolan Arcada & studerande från Arcada
  Creating an impact with applied research and technology education to benefit sustainability – towards the circular economy era with project Teknetium

  Magnus Westerlund, överlärare, Yrkeshögskolan Arcada
  Artificiell Intelligens (AI) – hur data, beslut och lagstiftning formar samhället

Anmäl dig senast 21 mars 2021

Seminariet hålls via Zoom. Länken till seminariet fås i samband med anmälan. Anmäl dig senast 21 mars 2021.

Arrangörer

Webbinariet ordnas som ett samarbete mellan Arcada, Folkhälsan, Högskolan på Åland och Prakticum.