Hoppa till innehåll

Stoppa spridningen av coronaviruset

Yrkeshögskolornas rektorer och studerandekårer vädjar till de studerande att stoppa spridningen av coronaviruset. Coronavirussituationen försämras snabbt i Finland och det finns också smittkedjor bland yrkeshögskolestuderande. Detta har lett till ökad distansundervisning och till och med att campus stängts på olika orter.

En stor del av smittspridningen härstammar från evenemang där många studerande har samlats på fritiden. Yrkeshögskolornas rektorer och studerandekårer påminner nu studerandena om att bete sig ansvarsfullt.

På grund av smittkedjorna har man varit tvungen att avbryta undervisning på högskolorna och stänga campus på flera orter. På grund av smittkedjorna förra veckan och veckoslutet har Seinäjoki yrkeshögskola och Vasa yrkeshögskola i sin helhet stängts. Även Novias campus i Vasa och Sydöstra Finlands yrkeshögskolas campus i Nyslott har stängts.

För att i fortsättningen förhindra spridningen av coronavirussmitta har alla som arbetar och studerar på campus ett stort ansvar för sitt eget beteende.

  • Nu ska man undvika att delta i större evenemang.
  • Likaså ska man följa anvisningarna om säkerhetsavstånd, masker och hygien.

Dessa är de enda sätten att säkerställa att yrkeshögskolorna kan erbjuda närundervisning även i fortsättningen. Undervisningen på campus är en del av den gemenskap som man har saknat under undantagsförhållandena.

Även om Åland än så länge har skonats från samhällssmitta har risken för samhällssmitta ökat under de senaste veckorna på grund av ökad smittospridning i Ålands närområden.

Vi kan alla genom våra egna åtgärder minska risken för att campus inte måste stängas på grund av coronaviruset.

Johanna Mattila, rektor och Mathias Grönholm, Skåhlas ordförande

Fler artiklar