Endast huvudentréerna är öppna

Alla sidoentréer på Högskolan Norra och Högskolan Södra är numera låsta dygnet runt, du kommer in via sidoingångarna med ditt passerkort eller tagg.

Huvudentréerna är fortsättningsvis öppna som vanligt, kl 07:30 – 16:30 på vardagar.

Beslutet är taget av högskolans ledning, med motiveringen att det ger utökad säkerhetsnivå för högskolans studerande och personal.

Läs om högskolans vistelsetider>>

Läs om hur du skaffar passerkort>>