Studerandeportalen

Information för dig som är programstuderande vid Högskolan på Åland

Nu kan du använda wifi vid andra högskolor och universitet

Högskolan på Åland är med i Eduroam, vilket betyder att du kan använda wifi när du besöker högskolor och universitet som också är med i samarbetet.

Läs mer

IT-support

Glömt ditt lösenord?

Ring +358 (0)18 12 900

Läs mer om IT-support

Wilma

Via Wilma kan du bland annat göra läsårsanmälan, anmäla dig till kurser, tentamen och omtentamen, skriva ut studiekort, göra valideringsansökan, anhålla om studieuppehåll och examensbetyg.

Gå till Wilma

Tentamen

Allmänna tentamenstillfällen är på lördagar kl 9 –13 på Högskolan Norra. Dessutom ordnas omtentamenstillfällen även vissa torsdagar kl 17 – 21 på Högskolan Norra.

Anmälan via Wilma.

Läs mer om tentamen och omtentamen

Läsåret 2019-2020

Höstterminen 2019:
19.8.2019 (v. 34) – 10.1.2020 (v. 2)
Undervisningsfritt 23 – 27.12.2019 (v. 52)

Vårterminen 2019:
13.1.2020 (v. 3) – 29.5.2020 (v. 22)

Läsårets arbetstider