Studerandeportalen

Information för dig som är programstuderande vid Högskolan på Åland

Stoppa spridningen av coronaviruset

Yrkeshögskolornas rektorer och studerandekårer vädjar till de studerande att stoppa spridningen av coronaviruset. Coronavirussituationen försämras snabbt i Finland och det finns också smittkedjor bland yrkeshögskolestuderande. Detta har lett till ökad distansundervisning och till och med…
Läs mera här

Forskningsprojekt kring Covid-19 på Åland

Delta i forskningsprojektet kring Covid-19 på Åland som högskolepraktikant.

Läs mer om projektet

Facebook

Till Facebook

Facebook

Till Facebook

IT-support

Glömt ditt lösenord?

Ring +358 (0)18 12 900

Läs mer om IT-support

Wilma

Via Wilma kan du bland annat göra läsårsanmälan, anmäla dig till kurser, tentamen och omtentamen, skriva ut studiekort, göra valideringsansökan, anhålla om studieuppehåll och examensbetyg.

Gå till Wilma

Tentamen

Allmänna tentamenstillfällen är på lördagar kl 9 –13 på Högskolan Norra. Dessutom ordnas omtentamenstillfällen även vissa torsdagar kl 17 – 21 på Högskolan Norra.

Anmälan via Wilma.

Läs mer om tentamen och omtentamen

Läsåret 2020-2021

Höstterminen 2020:
19.8.2020 (v. 34) – 15.1.2021 (v. 2)
Undervisningsfritt 21.12.2020 – 1.1.2021 (v. 52 och v. 53)

Vårterminen 2021:
18.1.2021 (v. 3) – 4.6.2021 (v. 22)

Läsårets arbetstider