Studerandeportalen

Information för dig som är programstuderande vid Högskolan på Åland

Tillsammans kan vi skapa en hållbarare framtid

Är du intresserad av att vara med i en studerandegrupp som kommer att bidra till arbetet med att göra högskolan hållbarare?

Läs mer om planerna för en hållbarare högskola