Studerandeportalen

Information för dig som är programstuderande vid Högskolan på Åland

Studera utomlands 2021

Ansökningstiderna för utbytesstudier öppnas snart och de flesta av våra Erasmus partnerskolor välkomnar precis som vi utbytesstuderande. Högskolan på Åland öppnar upp för både inkommande och utgående utbyten med länder som är grönlistade inför våren 2021.

Läs mer om utbytesstudier våren 2021

Facebook

Till Facebook

Facebook

Till Facebook

IT-support

Glömt ditt lösenord?

Ring +358 (0)18 12 900

Läs mer om IT-support

Wilma

Via Wilma kan du bland annat göra läsårsanmälan, anmäla dig till kurser, tentamen och omtentamen, skriva ut studiekort, göra valideringsansökan, anhålla om studieuppehåll och examensbetyg.

Gå till Wilma

Tentamen

Allmänna tentamenstillfällen är på lördagar kl 9 –13 på Högskolan Norra. Dessutom ordnas omtentamenstillfällen även vissa torsdagar kl 17 – 21 på Högskolan Norra.

Anmälan via Wilma.

Läs mer om tentamen och omtentamen

Läsåret 2020-2021

Höstterminen 2020:
19.8.2020 (v. 34) – 15.1.2021 (v. 2)
Undervisningsfritt 21.12.2020 – 1.1.2021 (v. 52 och v. 53)

Vårterminen 2021:
18.1.2021 (v. 3) – 4.6.2021 (v. 22)

Läsårets arbetstider