Studerandeportalen

Information för dig som är programstuderande vid Högskolan på Åland

Snart serveras studerandelunch på restaurang Seaside

Måndagen den 21 oktober börjar restaurang Seaside (Neptunigatan 6, Ålands gymansium) servera lunch för dig som är programstuderande på högskolan. Lunchen kostar 5 €. Lunchkupongerna börjar säljas onsdagen den 16 oktober på högskolans kanslier.

Läs om studerandelunch på restaurang Seaside

Info för sjukskötarstuderande

Stipendier att söka

Sjuksköterskeföreningen i Finland delar ut stipendier till studerandemedlemmar - skicka in din ansökan senast 31 oktober.

Läs mer

Nu kan du använda wifi vid andra högskolor och universitet

Högskolan på Åland är med i Eduroam, vilket betyder att du kan använda wifi när du besöker högskolor och universitet som också är med i samarbetet.

Läs mer

IT-support

Glömt ditt lösenord?

Ring +358 (0)18 12 900

Läs mer om IT-support

Wilma

Via Wilma kan du bland annat göra läsårsanmälan, anmäla dig till kurser, tentamen och omtentamen, skriva ut studiekort, göra valideringsansökan, anhålla om studieuppehåll och examensbetyg.

Gå till Wilma

Tentamen

Allmänna tentamenstillfällen är på lördagar kl 9 –13 på Högskolan Norra. Dessutom ordnas omtentamenstillfällen även vissa torsdagar kl 17 – 21 på Högskolan Norra.

Anmälan via Wilma.

Läs mer om tentamen och omtentamen

Läsåret 2019-2020

Höstterminen 2019:
19.8.2019 (v. 34) – 10.1.2020 (v. 2)
Undervisningsfritt 23 – 27.12.2019 (v. 52)

Vårterminen 2019:
13.1.2020 (v. 3) – 29.5.2020 (v. 22)

Läsårets arbetstider