Studerandeportalen

Information för dig som är programstuderande vid Högskolan på Åland

Öppettider i samband med lov och högtider

Nytt beslut om när huvudentréerna kommer vara låsta i samband med ledigheter.
Kom ihåg att du kommer in på skolan dagtid trots att ytterdörrarna är låsta om du har löst ut en passertagg med pinkod.

Läs mer om öppettider och passertagg

Chatta med studie- och yrkesvägledare

På visavagen.ax får du information om jobb och studier

Studiehandledare från Högskolan på Åland är med och bemannar Visa vägens nya chatt, som är öppen kvällar och helger.

Läs mer om Visa vägen och hur du kan ställa frågor om studier och jobb

Sidodörrarna är numera låsta dygnet runt

Alla sidoentréer på Högskolan Norra och Högskolan Södra är numera låsta dygnet runt, du kommer in via sidoingångarna med ditt passerkort eller tagg.

Läs mer om beslutet med låsta sidodörrar

IT-support

Glömt ditt lösenord?

Ring +358 (0)18 12 900

Läs mer om IT-support

Wilma

Via Wilma kan du bland annat göra läsårsanmälan, anmäla dig till kurser, tentamen och omtentamen, skriva ut studiekort, göra valideringsansökan, anhålla om studieuppehåll och examensbetyg.

Gå till Wilma

Tentamen

Allmänna tentamenstillfällen är på lördagar kl 9 –13 på Högskolan Norra. Dessutom ordnas omtentamenstillfällen även vissa torsdagar kl 17 – 21 på Högskolan Norra.

Anmälan via Wilma.

Läs mer om tentamen och omtentamen

Läsåret 2019-2020

Höstterminen 2019:
19.8.2019 (v. 34) – 10.1.2020 (v. 2)
Undervisningsfritt 23 – 27.12.2019 (v. 52)

Vårterminen 2020:
13.1.2020 (v. 3) – 29.5.2020 (v. 22)

Läsårets arbetstider