Studerandeportalen

Information för dig som är programstuderande vid Högskolan på Åland

3 vinnare av tävlingsuppgift på kursen Business English

Inom kursen "Business English" ordnades i april 2021 en tävling där uppgiften var att skriva en journalistisk text om ett virtuellt företagsbesök. Följande 3 artiklar valdes ut som vinnare: Andreas Eriksson Virtual presentation at Företagsbyrån…
Läs mer

IT-support

Glömt ditt lösenord?

Ring +358 (0)18 12 900

Läs mer om IT-support

Wilma

Via Wilma kan du bland annat göra läsårsanmälan, anmäla dig till kurser, tentamen och omtentamen, skriva ut studiekort, göra valideringsansökan, anhålla om studieuppehåll och examensbetyg.

Gå till Wilma

Tentamen

Allmänna tentamenstillfällen är på lördagar kl 9 –13 på Högskolan Norra. Dessutom ordnas omtentamenstillfällen även vissa torsdagar kl 17 – 21 på Högskolan Norra.

Anmälan via Wilma.

Läs mer om tentamen och omtentamen

Läsårets arbetstider

Vårterminen 2021:
18.1.2021 (v. 3) – 4.6.2021 (v. 22)

Höstterminen 2021:
23.8.2021 (v. 34) – 14.1.2022 (v. 2)

 

Läsårets arbetstider 2020-2021

Läsårets arbetstider 2021-2022

Instagram

Till Instagram

Instagram

Till Instagram