Studerandeportalen

Information för dig som är programstuderande vid Högskolan på Åland

IT-support

Glömt ditt lösenord?

Ring +358 (0)18 12 900

Läs mer om IT-support

Wilma

Via Wilma kan du bland annat göra läsårsanmälan, anmäla dig till kurser, tentamen och omtentamen, skriva ut studiekort, göra valideringsansökan, anhålla om studieuppehåll och examensbetyg.

Gå till Wilma

Tentamen

Allmänna tentamenstillfällen är på lördagar kl 9 –13 på Högskolan Norra. Dessutom ordnas omtentamenstillfällen även vissa torsdagar kl 17 – 21 på Högskolan Norra.

Anmälan via Wilma.

Läs mer om tentamen och omtentamen

Läsåret 2020-2021

Höstterminen 2020:
19.8.2020 (v. 34) – 15.1.2021 (v. 2)
Undervisningsfritt 21.12.2020 – 1.1.2021 (v. 52 och v. 53)

Vårterminen 2021:
18.1.2021 (v. 3) – 4.6.2021 (v. 22)

Läsårets arbetstider

Kalender

Just nu finns inga aktuella händelser, se tidigare händelser

Instagram

Till Instagram

Instagram

Till Instagram