Studerandeportalen

Information för dig som är programstuderande vid Högskolan på Åland

Studiekort 2019-2020

Nyhet: Studiekort i Kloink från hösten

Från och med höstterminen 2019 kommer registrerade studerande få ett digitalt studiekort i appen Kloink.

Med studiekortet kan du bevisa att du är studerande vid högskolan och du får tillgång till olika studierabatter på Åland. För mera info om studierabatterna, kontakta kåren på skahla@ha.ax.

Mera info om nya studiekortet kommer i augusti.

Recept för studerande

Behöver du middagstips?

Om du behöver förslag på vad du ska äta till frukost, lunch eller middag – gå då till sajten Recept för studerande som skapats av HÅ-studerande. Läs mer om Recept för studerande.

Gå till sajten Recept för studerande

Gratis deltagande för studerande

Högskolan värd för språkkonferens

Den 30 september till 3 oktober kommer högskolan vara värd för International Maritime English Conference (IMEC). Konferens vänder sig till lärare och personal på sjöfartshögskolor som jobbar med språk (engelska), kommunikation, kulturer och den mänskliga faktorn.  Du som studerar på högskolan har möjlighet att utan kostnad delta i programpunkter under konferensen.

Läs mer om konferensen

Vill du studera i sommar?

Sommarterminens kursutbud på campusonline.fi publiceras den 11 mars 2019 och anmälningen öppnas den 18 mars kl 8. Det lönar sig att vara snabb, eftersom de populäraste kurserna fylls snabbt.

Glöm inte att kolla med din studiehandledare att du kan gå kursen inom valfria studier, innan du anmäler dig!

Leta kurser och anmäl dig via campusonline.fi

MATLAB

Akademisk licens ger större möjligheter

Nu har vi uppdaterat vår Mathworks MATLAB licens till campuslicens och det innebär att alla studerande har möjlighet att registrera och använda MATLAB’s produkter obegränsat i akademiskt syfte. Denna licens gör det möjligt att installera och använda MATLAB utanför skolans domäner samt tillgång till MATLAB’s online editor för att jobba direkt i webbläsaren. Som HÅ-studerande kan du ta gratis MATLAB kurs.

Mer om MATLAB-campus

Gå en gratis kurs i MATLAB

Rapport

Hur skall Högskolan på Åland bolagiseras?

Landskapsregeringen beställde våren 2018 en utredning av hur en bolagisering av Högskolan på Åland kunde genomföras. Resultatet finns nu i rapporten ”Hur skall Högskolan på Åland bolagiseras?”.

Rapporten är ute på remiss till och med den 10:e december och ärendet planeras att gå till lagtinget för beslut i mars 2019. Om beslutet att bolagisera högskolan fattas av lagtinget och man följer den i rapporten rekommenderade tidsplanen skulle det innebära att Högskolan på Åland blir ett aktiebolag från och med den 1 januari 2020.

IT-support

Glömt ditt lösenord?

Ring +358 (0)18 12 900

Läs mer om IT-support

Wilma

Via Wilma kan du bland annat göra läsårsanmälan, anmäla dig till kurser, tentamen och omtentamen, skriva ut studiekort, göra valideringsansökan, anhålla om studieuppehåll och examensbetyg.

Gå till Wilma

Tentamen

Allmänna tentamenstillfällen är på lördagar kl 9 –13 på Högskolan Norra. Dessutom ordnas omtentamenstillfällen även vissa torsdagar kl 17 – 21 på Högskolan Norra.

Anmälan via Wilma.

Läs mer om tentamen och omtentamen

Läsåret 2019-2020

Höstterminen 2019:
19.8.2019 (v. 34) – 10.1.2020 (v. 2)
Undervisningsfritt 23 – 27.12.2019 (v. 52)

Vårterminen 2019:
13.1.2020 (v. 3) – 29.5.2020 (v. 22)

Läsårets arbetstider