Hoppa till innehåll

Vill du vara med och skapa en hållbarare högskola?

Kort bakgrund till hållbarhetsmålen

2015 antogs FN Agenda 2030, som är 17 stycken globala mål som ska bidra till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder.

2016 antogs Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland med sju utvecklingsmål för år 2030 som ska bidra till visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar”. Mer information finns på bärkraft.ax.

ReGeneration 2030 är ett ideellt initiativ där unga i ålder 15-29 år från Norden och Östersjöregionen samlas för att tillsammans arbeta för att bidra till förverkligandet av de sjutton globala målen i FN:s Agenda 2030. ReGeneration 2030 Summit hölls på Åland i augusti 2018 och nästa toppmöte kommer preliminärt att vara på Åland den 24-26 augusti 2019. Årets ReGeneration 2030 Summit utmynnade i ett manifest.

Hur kan vi skapa en hållbarare högskola?

Vi på högskolan vill naturligtvis vara med och arbeta för en hållbarare framtid och högskoleutbildning. Därför behöver vi din hjälp. Är du intresserad av att vara med i en studerandegrupp som kommer att bidra till arbetet med att göra högskolan hållbarare utifrån Agenda 2030, ta då kontakt med paula.linderback@ha.ax.

Fler artiklar

Er nya vicerektor här hej!

Jag heter Bettina Brantberg-Ahlfors och är ny vicerektor på högskolan. Som vicerektor leder jag arbetet på utbildningsprogrammen företagsekonomi, Hospitality Management och sjukskötare. Jag har kontakt…
Läs mer