Hoppa till innehåll

Offentliga presentation av examensarbeten (VA)

27 maj 2020 08:55 – 11:40

Vårens presentationer av examensarbeten hålls online

Två gånger i året hålls offentliga presentationer där högskolans studerande presenterar sina examensarbete för allmänheten. På grund av Corona-restriktionerna genomförs vårens examenspresentationer online.

Onsdag 27 maj 2020, kl 08.55-11.40 presenteras examensarbeten från sjukskötarutbildningen.

Program

08.55 Introduktion, vicerektor Sven Schauman
09.00 Bettina Gröning, Sandra Johansson: Hinder och möjligheter till livsstilsförändring vid övervikt – ur patientens perspektiv
09.20 Johannes Friberg, Mia Gustafsson: Det levda lidandet – kvinnors erfarenheter av postpartumdepression
09.40 Liselott Eriksson, Annelie Österman: Kvinnors erfarenheter av klimakteriet
10.00 Emilia Gustafsson, Louise Nyberg: Nutritionsvården – en utmaning med många möjligheter
10.20 Paus (10 min)
10.30 Nina Behm, Amanda Engström: Hjärtstillestånd – sjukskötarens erfarenheter av omvårdnadssituationen
10.50 Josefine Johansson, Emeli Mattsson: Kvinnors upplevelse av vårdpersonalens stöd vid missfall
11.10 Nina Axelsson: Kol-patienters erfarenhet av lungrehabilitering
11.30 Avslutning, Sven Schauman

Information för deltagare (publiken)

  • Presentationerna hålls via Google Meet.
    Länk till att delta i presentationerna 27 maj.
  • Moderatorn godkänner insläpp, det kan ibland dröja en stund innan du blir insläpp på seminariet.
  • Stäng av din kamera och mikrofon. Speciellt viktigt om du ansluter mitt under en presentation.
  • Frågor till presentatörerna ställs i slutet av varje presentation efter att moderatorn öppnat för frågor från publiken. Endast under frågestunderna kan publiken sätta på sin mikrofon.
  • Har du frågor om presentationerna kan du kontakta moderatorn Sven Schauman (27 maj)