Hoppa till innehåll
Anmälan till vårens kurser har öppnat! We use Google to translate this website. We do not take responsibility for possible mistranslations. If you have any questions, please contact info@ha.ax.

Offentliga presentation av examensarbeten (VA)

27 maj 2020 08:55 – 11:40

Vårens presentationer av examensarbeten hålls online

Två gånger i året hålls offentliga presentationer där högskolans studerande presenterar sina examensarbete för allmänheten. På grund av Corona-restriktionerna genomförs vårens examenspresentationer online.

Onsdag 27 maj 2020, kl 08.55-11.40 presenteras examensarbeten från sjukskötarutbildningen.

Program

08.55 Introduktion, vicerektor Sven Schauman
09.00 Bettina Gröning, Sandra Johansson: Hinder och möjligheter till livsstilsförändring vid övervikt – ur patientens perspektiv
09.20 Johannes Friberg, Mia Gustafsson: Det levda lidandet – kvinnors erfarenheter av postpartumdepression
09.40 Liselott Eriksson, Annelie Österman: Kvinnors erfarenheter av klimakteriet
10.00 Emilia Gustafsson, Louise Nyberg: Nutritionsvården – en utmaning med många möjligheter
10.20 Paus (10 min)
10.30 Nina Behm, Amanda Engström: Hjärtstillestånd – sjukskötarens erfarenheter av omvårdnadssituationen
10.50 Josefine Johansson, Emeli Mattsson: Kvinnors upplevelse av vårdpersonalens stöd vid missfall
11.10 Nina Axelsson: Kol-patienters erfarenhet av lungrehabilitering
11.30 Avslutning, Sven Schauman

Information för deltagare (publiken)

  • Presentationerna hålls via Google Meet.
    Länk till att delta i presentationerna 27 maj.
  • Moderatorn godkänner insläpp, det kan ibland dröja en stund innan du blir insläpp på seminariet.
  • Stäng av din kamera och mikrofon. Speciellt viktigt om du ansluter mitt under en presentation.
  • Frågor till presentatörerna ställs i slutet av varje presentation efter att moderatorn öppnat för frågor från publiken. Endast under frågestunderna kan publiken sätta på sin mikrofon.
  • Har du frågor om presentationerna kan du kontakta moderatorn Sven Schauman (27 maj)