Hoppa till innehåll

Praktik och utbytesstudier

När sker utbetalningen av Erasmus-stipendiet?

Utbetalningen sker när alla parter undertecknat kontraktet och övriga handlingar är inlämnade till den internationella koordinatorn. Språktestet ska också vara utfört före utbetalning.

Får jag studiestöd/studiemedel under Erasmus-studierna utomlands?

Du är berättigad till studiestöd enligt gällande normer om du får ditt studiestöd från Åland eller Finland när du gör din praktik inom ramen för dina studier. Även vid examensarbete har du rätt till studiemedel.

För övriga länder: kontakta den enhet som behandlar ditt studiestöd.

Ska jag försäkra mig?

Innan du åker ut på din praktik måste du se till att du är försäkrad. Försäkringar verkar alltid överflödiga så länge inget oförutsett händer, men det är ett absolut måste att du är försäkrad.

Högskolan har en lagstadgad försäkring för praktik, även utomlands.

Du ska även ta med dig ditt sjukförsäkringskort som är utfärdat av FPA . Det gäller om du ska till ett land inom EU/EES och Norden. Du beställer kortet genom FPA.

Vad får jag för ersättning i form av stipendium vid min Erasmus-praktik?

Stipendiebeloppet per månad är på 570-620 €. Tanken är att stipendiet ska vara ett bidrag till de omkostnader du får i samband med praktikperioden, till exempel resa och boende.

Var kan jag göra min Erasmus-praktik?

Du kan göra din praktik vid företag, organisationer samt forsknings- och utbildningscentrum i något av EU-länderna.

Observera att det i regel inte går att praktisera på ett utländskt lärosäte eftersom det oftast räknas som studier och inte praktik. Undantaget är till exempel praktik vid ett universitets laboratorium.

Inom vilka ämnesområden finns möjlighet till Erasmus-praktik?

Det finns inga begränsningar för ämnesområden inom Erasmus. Praktikstipendiet är inte knutet till ett specifikt ämne.

Måste jag tillgodoräkna praktiken inom Erasmus?

Praktiken ska vara tillgodoräknad som en del av din examen. Om praktiken är tillgodoräknad ingår den normalt i en praktiktermin eller liknande och är poänggivande.

Kan jag kombinera en praktik- och en studieperiod inom Erasmus?

Varje studerande har möjlighet att bli beviljad Erasmus-stipendium en gång för studier och en gång för praktik. Du kan kombinera dessa stipendier.

Om jag jobbar på sommaren och får betalt – får jag räkna det som praktik?

Det beror på vilket utbildningsprogram du går på. På sjöfartsprogrammen (elektroteknik, maskinteknik och sjökapten) kan du ha avlönat jobb på sjön på din lediga tid och få räkna det som praktik. På sjukskötarprogrammet går inte det. Där är all praktik oavlönad och görs under handledare under terminerna. På övriga program, företagsekonomi, Hospitality Management och informationsteknik, varierar det.