Sjukskötare – Att värdera och använda teori - vetenskapligt skrivande och evidensbaserad omvårdnad

Kurskod VA196216
Studiepoäng 4 1/2
Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Utskriven 05 augusti 2020 kl 08:54