Sjukskötare – Psykiatri

Kurskod VA175516
Studiepoäng 15
Innehåll

En Öppna Högskolan kurs

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Utskriven 05 augusti 2020 kl 08:57