Sjökapten – Fartygsförlagd utbildning och praktik - Segelfartygspraktik

Kurskod S4501071-4
Studiepoäng 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha:
– insikt i livet ombord på ett fartyg med organisation och ansvar för sin uppgift, samarbete och nära samvaro med övrig besättning
– grunderna i sjömansarbete, underhåll, vakttjänst till sjöss
– deltagit i arbete med mathållning, städning etc
– fått känna på väder, vind, hav och skärgård
– fått göra studiebesök för att belysa skärgårdskultur och maritima sektorn
– grundlagt förståelsen för hur ett fartyg med stora ytor projicerade mot vinden påverkas av denna.

Innehåll

– Delta i förtöjningsarbete, knopa, splitsa, underhålla fartyget, matlagning, segel-hantering och -manövrering .
– Stå till rors
– Navigera med handledning
– Vara utkik
– Enkel undervisning och instruktion hålls i berörda ämnen
– Kultur och tradition är viktiga i sammanhanget.

Närvaro

Obligatorisk när kursen hålls.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Deltagande. Utfört tilldelade uppgifter enl. instruktioner.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort som praktik.

Arbetsformer

Resa med segelskuta.
Trip with a sailing ship

Utskriven 18 juli 2024 kl 21:08